Assalamu alykum!

As SALAAMu Alykum, lieve mensen!

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe?

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!

 

Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Pareltjes van 2013
vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Broeder Nouman is niet zomaar iemand. Hij ligt aan de basis van het instituut Bayyinah: een instituut voor het Arabisch, in de USA. De grondgedachte is dat je de Islam, en in het bijzonder de Quran, nooit ècht kan begrijpen als je geen Arabisch kent.

In zijn spreekbeurten en lessen vertelt N.A. Khan dan ook op boeiende wijze over de Quran, aan de hand van de vele Tafasier die hij heeft bestudeerd, en met grote aandacht voor de rijkdom van de Arabische taal.

Het zijn geen pure Tafsirlessen, maar een vlotte mix van Tafsir, inzicht in het Arabisch, een frisse kijk op de samenleving, verdieping in de Islam… De lessen zijn stuk voor stuk pareltjes die deugd doen. De fijne nuances in Allah’s woordkeuze, het gebruik  van net dié meervoudsvorm, de volgorde van een zin … Het is geen toeval, het heeft een betekenis die je soms kippenvel bezorgt. En deze man weet hoe hij je dat op een bevattelijke wijze kan bijbrengen.

Hij verandert je kijk op de Quran.
Hij verdiept je inzicht in je eigen geloof.
Hij verrijkt je gebed wanneer je deze Surah’s reciteert.

meer over hem op https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/category/info/
of rechtstreeks op bayyinah.com

Je vindt de vertalingen op verschillende manieren weergegeven

* integraal
* een eigen samenvatting (onder “Verkort”)
* opmerkelijke uitspraken en citaten (onder “Post its”)
* Arabische woordbesprekingen (onder “Waardevolle woorden”)

Aangezien ik allicht niet de enige ben die bij het instuderen van de Quran voor het gebed begint bij de kortere, makkelijker aan te leren stukken, vertrek ik met mijn vertalingen ook daar.


Bovendien is het boeiend te zien hoe die stukjes,
die op het eerste gezicht
heel verschillende dingen behandelen,
prachtig met mekaar verbonden zijn in betekenis,
in doelstelling en zelfs op taalkundig vlak.
Een aanrader, nog voor je aan de Surah’s zelf begint:

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2011/12/02/de-laatste-tien-surahs-en-hun-verbanden/

Ik bid Allah om Zijn beloning voor Nouman Ali Khan, die nederig blijft terwijl zovelen aan zijn lippen hangen om van hem te leren. Ik bid om Allah’s zegen voor deze man, voor zijn werk, zijn collega’s en zijn familie, opdat we nog lang mogen leren van de enthousiaste en hedendaagse manier waarop hij ons helpt ons geloof te verdiepen.

Ik bid Allah dat Hij mij bijstaat om dit mooie werk op de juiste manier te vertalen en de juiste stukken te kiezen voor de samenvattingen. Ik smeek Hem dat Hij dit werk van mij aanvaardt en het vruchtbaar laat zijn voor jou en iedereen die het leest.

Moge Allah ons zegenen
met een ontvankelijk hart voor Zijn Boodschap

en met nog meer predikers zoals Nouman Ali Khan 
die deze Boodschap voor ons toegankelijk maken.

Moge Hij ONS, onszelf,
tot getuigen maken voor de mensen rondom ons,

zoals Hij het ons opdraagt
doordat Hij 
de Quran heeft gegeven
als Leiding voor de MENSHEID,
voor iedereen.

Amien

Twee Ayahs die niet werden neergezonden

Profeet Mohammad (vrede en zegeningen over hem kreeg de twee laatste Ayahs van Soera Baqarah mee toen hij naar de hemel werd gebracht, op het punt waar hij Jibriel (vrede zij met hem) moest achterlaten. Dit is dus echt wel “recht van bij God”. In zijn eigen heerlijke stijl kadert broeder Nouman die verzen en pluist ze voor ons uit. 2 verzen. 2 uur. Maar wat voor een 2 uur! Lees verder

Hoop geven! Niet dreigen! (Parels uit de Quran 2014 – afl 12)

In de Edele Quran beschrijft Allah (subhaanahu wa ta’ala)
in Surah 4 Ayah165 de werkwijze van Zijn Boodschappers:

“Ze geven goed nieuws en ze waarschuwen.“

Wat heeft Hij als eerste vermeld? Goed nieuws!
We gaan de mensen dus niet zeggen dat ze naar de Hel gaan. We gaan niet overal verkondigen dat de mensen verdoemd zijn. Dat is niet de manier om de Boodschap van de Islam over te brengen! Het is een Boodschap van hoop. Het is een Boodschap over optimisme. Heel wat Moslims die ik heb gesproken zijn ervan overtuigd dat ze naar de Hel gaan, dat ze niet goed genoeg zijn voor Jennah (de Hemel). “Jennah is voor mensen die echt heel, heel, heel erg goed zijn. Dat is niets voor ons, daar geraken we nooit.” Als je dat zelf niet eens gelooft, hoe wil je het dan aan anderen doorgeven? Hoe wil je dit dan ooit aan iemand anders doorgeven?!

De Boodschappers zijn
met goed nieuws gekomen.
Begin eerst en vooral met jezelf
dat goede nieuws eigen te maken,
opdat je het met anderen kan delen.

Bron: http://www.quranweekly.com/the-responsibility-of-all-muslims/

Luister naar Allah’s advies! (Parels van de Quran – 2014 afl 6)

Luister naar Allah’s advies in deze wereld
opdat je weet wat te antwoorden
op de Dag van de Ondervraging

“En wees niet zoals degenen die zegden:
‘Wij hebben gehoord’,
terwijl zij niet hebben geluisterd.”
(Al-Anfal: 22)

Dus word geen passieve toehoorders. Een eerste punt is duidelijk de aandacht:
als je naar iemand of iets luistert, moeten we goede aandachtige toehoorders zijn.

Als je moeder tegen je praat, leg dan je mobieltje neer. Wanneer je leraar tegen je praat, leg je telefoon neer. Kijk niet uit het raam. Doedel niet, teken niet. Luister gewoon. Wees niet zoals de mensen die zeggen dat ze luisteren maar eigenlijk niet echt luisteren.

Het tweede punt:
Er zijn mensen die naar iets luisteren
maar het zich niet echt eigen maken.

Het woord “luisteren” is in elke taal interessant. Je kan zeggen: “Ik heb geprobeerd hem raad te geven, maar hij heeft niet geluisterd.” Het betekent niet dat hij niets heeft GEHOORD. Het betekent dat hij niets met dat advies heeft AANGEVANGEN. Het heeft hem niet veranderd.

Is dat niet het geval voor velen van ons, bij een Khutbah op Jumu’ah? Je studiebegeleider geeft je raad en je luistert. Je boekhouder geeft je advies en je luistert ernaar. Maar wanneer Allah je iets zegt in de Quran, of je ouders of je imam … dan luister je niet echt.

“Voorwaar, de slechtste schepselen bij Allah
zijn de doven en de stommen (van hart),
degenen die niet begrijpen.”
(Al-Anfal: 22)

Je kan een lezing geven voor een dier, maar je zal allicht niet veel verandering teweeg brengen in het gedrag van dat beest… Zoals bij de mensen die niets aanvangen met wat ze daar horen.

Waarom staat er dat ze ook niet kunnen SPREKEN?

Wat je niet goed hebt gehoord kan je ook niet herhalen zoals het hoort. Op dit moment luister ik misschien niet aandachtig, maar ik kan wel degelijk praten. Wanneer de Dag des Oordeels zal komen, dan zullen de enige mensen die duidelijk in staat zullen zijn om te praten de mensen zijn die in deze wereld zorgvuldig hebben geluisterd. Wanneer de Engelen naar ons graf komen en ons vragen: “من ربك؟” [menn rabbuk?] – Wie is je Meester, wie is je Heer?” dan zullen de mensen die goed hebben geluisterd en er lessen uit hebben getrokken in staat zijn te zeggen: “Allah.” De mensen die dit niet ernstig hebben genomen, zelfs al waren ze Moslims, zullen bij het horen van die vraag niet in staat zijn te spreken.

Moge Allah, azza wa jal, ons maken tot een volk dat nadenkt,
tot een volk dat zorgvuldig, aandachtig luistert.
En moge Allah onze de karaktersterkte geven
en de wilskracht om te leven volgens wat we horen.

BarakAllahu Li Walakum, Wa-Salaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

 

Bron: http://www.quranweekly.com/in-one-ear-out-the-other/

Het woord Idha (Itha) – wanneer

Voorwaar, Allah gebiedt jullie
de toevertrouwde (zaken) aan hun eigenaars te geven

en wanneer jullie tussen de mensen oordelen,
oordeel dan met rechtvaardigheid.

Voorwaar, Allah onderwijst jullie hiermee op de beste wijze.
Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziend. (De Edele Quran 4:58)

Arabisch:
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
 وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Transliteratie:
Inna Allaha ya/murukum an tu-addooal-amanati ila ahliha
wa-itha hakamtumbayna annasi an tahkumoo bilAAadli
innaAllaha niAAimma yaAAithukum bihi
inna Allaha kana sameeAAan baseera

“En wanneer de tijd komt dat je tussen twee mensen moet beslissen…”
Dat betekent dat er een geschil is en jij bent de rechter. Nu denk je: “Ik ben geen rechter. Wanneer ga ik ooit op een stoel van een rechter zitten en oordelen tussen mensen?” Allah (subhaanahu wa ta’ala zegt: “إِذَا (itha), wat betekent dat het ooit ZAL gebeuren.

Tussen je ouders kan er onenigheid ontstaan, tussen je broers en zussen kan er een geschil voorkomen. Misschien zal er ruzie komen tussen je vrienden. Tussen je klasgenoten kan er heibel ontstaan, collega’s kunnen kibbelen. Er zal ergens een conflict ontstaan en de mensen zullen zich naar jou wenden: “Wat vind jij? Welke zijde kies jij?” Allah (subhaanahu wa ta’ala) zegt: Als dat gebeurt, kies dan de zijde van de rechtvaardigheid.

أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ – (An tahkumoo bilAAadl) – Oordeel rechtvaardigg.

Soms heeft de persoon die je niet graag hebt gelijk en degene die je wel graag hebt, je vriend, heeft het mis. Het is moeilijk om te zeggen dat je vriend ongelijk heeft. Maar je zal het moeten zeggen. En soms is het moeilijk te zeggen dat de andere familie fout zit – dat ze gelijk heeft – en je eigen familie fout zit. Het valt zwaar om dat te doen. Je moet het soms doen. Soms is het hard dat je je eigen broer, je grote broer, moet zeggen dat hij ongelijk heeft en dat de jongere broer gelijk heeft. En je moet de kant van je kleine broer kiezen omdat hij nu eenmaal gelijk heeft. Subhaan Allah. Je zal onvermijdelijk ooit in zulke situaties terecht komen.

Dan zegt Allah: إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ – (Inna Allaha niAAimma yaAAithukum bihi)
“Wat een enorme brok raad geeft Allah (subhaanahu wa ta’ala) je hier!” 

Wat een krachtige preek geeft Alllah (subhaanahu wa ta’alla) je in deze Ayahs. Het is alsof Allah (subhaanahu wa ta’ala) zegt: “Ik denk niet dat je goed beseft wat Ik je net heb gezegd. Ik geloof niet dat je snapt hoe hevig het is om gewoon al volgens deze twee uitspraken te leven.”

Uit https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2014/07/11/fantastisch-advies-van-allah-parels-van-de-quran-2014-afl-11/