Pareltjes uit de Quran – lichtpuntje in je “Juz van de dag”

Ook dit jaar krijgen we dagelijks, aan de hand van de Juz die we dan waarschijnlijk lezen,
een pareltje aangereikt. Deze keer staat Broeder Yasir Qadhi daarvoor in.
Hier is alvast de link naar de playlist Gems 2015

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx6NG-_0n3UKWcMvjw2pDhteUnVKXG_GF

Featured image


Ik vrees dat ik dit jaar niet de mogelijkheid

zal hebben om de vertalingen hier te plaatsen.
Er zijn wel de vertalingen van de vorige jaargangen
die je insh’Allah zullen helpen om van Quran lezen
een beetje een belevenis te maken,
een verdieping van je Imaan en
verruiming van je inzicht in je Dien
en de mooie taal die Allah in Zijn boek gebruikt.

Hier vertrek je met Juz 1 van jaargang 2013

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2013/07/12/pareltjes-van-de-quran-juz-1/
Onderaan de pagina kan je dan doorklikken naar de volgende en de volgende en de volgende insh’Allah

Hier start Juz 1 van jaargang 2014

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2014/06/28/hoe-allah-de-jeugd-helpt-parels-uit-de-quran-2014-afl-1/

 

Hoe groot of klein je inspanningen ook zijn,
moge Allah ze van je aanvaarden
op basis van je intentie
en het enthousiasme waarmee je eraan begint.

 

Featured image
En vergeet niet: die pareltjes blijven
ook waardevol nà de Ramadan,
dus kan je er altijd weer naar teruggrijpen!

 

RAMADAN MUBARAK!

Featured image

Assalamu Alykum!

Alhamdolillah mogen we erbij zijn voor deze Ramadan!

De enige keer dat de Quran spreekt over de Ramadan is Ayah 185 van Surah Baqarah

“De maand Ramadan, waarin de Koran werd geopenbaard,
als leiding voor de mensen en tot onderscheiding van goed
en kwaad, horen jullie te vasten. 
Daarom, laat diegene
onder u die hem meemaakt die maand vasten (…)”

Met andere woorden: het bijzondere aan de Ramadan is niet het vasten maar het feit dat de Quran (en elke andere Openbaring) in die maand werd geopenbaard. Om dat te vieren en te kunnen waarderen wordt ons het vasten opgelegd:

* We beperken de tijd die we doorbrengen met eten en drinken tot een minimum
* We letten extra goed op wat we doen, op de dingen waar we naar kijken, over de zaken waarover we praten (roddel…!) enzovoort.
* In alles doen we extra moeite om overdaad stop te zetten en alles terug te brengen tot de essentie en tot wat halal is.

Dat alles doen we om ballast af te gooien en meer tijd door te brengen met de Quran, met het woord van Allah – en in Du’a, in gesprek met Allah. Bovendien is deze Ramadan een periode waarin Allah ons helpt. Uit hetzelfde vers:

“(…) God wil het u gemakkelijk maken; hij wil slechts
dat jullie deze periode vervolmaken en God verheerlijken
omdat hij jullie op de rechte weg heeft geleid heeft, en
opdat jullie Hem dankbaar zijn.”

Hoe moeilijk het ook lijkt, eens we er met de juiste intentie aan beginnen is vasten in de Ramadan ab-so-luut niet moeilijk, maar juist deugddoend. Terwijl het buiten de Ramadan extra lastig zou zijn.

Deze 30 dagen zijn een periode van (refresh-) training
waarbij we leven met en voor Allah oefenen
zonder voortdurend te worden aangevallen door de Shajatien.
Aan het einde vieren we (insh’Allah) ons diploma
met versterkte Taqwa, met Takbier op Eid
en met dankbaarheid voor alles wat we hebben beleefd
en alles wat ons te wachten staat.

Blakend van geloof, geoefend in Ibada en afgekickt van slechte gewoonten stappen we weer het “echte” leven in, sterker dan voorheen, klaar voor de strijd. Tot we na enkele maanden weer zwakker worden en hoopvol uitkijken naar de volgende Ramadan.

Laten we deze maand benutten
om ons Boek opnieuw / beter te leren kennen
en er ons leven door te laten hervormen!

Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers.
Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen
(Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly:

Pareltjes van 2013
vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

Wie met Engels overweg kan heeft hier vast ook wat aan (tips voor doelstellingen op 1:18:00 en verder): https://www.youtube.com/watch?v=G_AVYLNJj70

Insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

—-

Mag ik vragen om je Du’a dat mijn vasten en de vasten van iedereen die hier op bezoek komt wordt aanvaard, en voor de bekering van mijn lieve bejaarde moeder, voor mijn broer en zijn familie en enkele dierbare kennissen voor wie ik wanhopig hoop dat ze de Islam in hun hart sluiten!

Assalamu alykum!

As SALAAMu Alykum, lieve mensen!

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe?

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!

 

Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Pareltjes van 2013
vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Broeder Nouman is niet zomaar iemand. Hij ligt aan de basis van het instituut Bayyinah: een instituut voor het Arabisch, in de USA. De grondgedachte is dat je de Islam, en in het bijzonder de Quran, nooit ècht kan begrijpen als je geen Arabisch kent.

In zijn spreekbeurten en lessen vertelt N.A. Khan dan ook op boeiende wijze over de Quran, aan de hand van de vele Tafasier die hij heeft bestudeerd, en met grote aandacht voor de rijkdom van de Arabische taal.

Het zijn geen pure Tafsirlessen, maar een vlotte mix van Tafsir, inzicht in het Arabisch, een frisse kijk op de samenleving, verdieping in de Islam… De lessen zijn stuk voor stuk pareltjes die deugd doen. De fijne nuances in Allah’s woordkeuze, het gebruik  van net dié meervoudsvorm, de volgorde van een zin … Het is geen toeval, het heeft een betekenis die je soms kippenvel bezorgt. En deze man weet hoe hij je dat op een bevattelijke wijze kan bijbrengen.

Hij verandert je kijk op de Quran.
Hij verdiept je inzicht in je eigen geloof.
Hij verrijkt je gebed wanneer je deze Surah’s reciteert.

meer over hem op https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/category/info/
of rechtstreeks op bayyinah.com

Je vindt de vertalingen op verschillende manieren weergegeven

* integraal
* een eigen samenvatting (onder “Verkort”)
* opmerkelijke uitspraken en citaten (onder “Post its”)
* Arabische woordbesprekingen (onder “Waardevolle woorden”)

Aangezien ik allicht niet de enige ben die bij het instuderen van de Quran voor het gebed begint bij de kortere, makkelijker aan te leren stukken, vertrek ik met mijn vertalingen ook daar.


Bovendien is het boeiend te zien hoe die stukjes,
die op het eerste gezicht
heel verschillende dingen behandelen,
prachtig met mekaar verbonden zijn in betekenis,
in doelstelling en zelfs op taalkundig vlak.
Een aanrader, nog voor je aan de Surah’s zelf begint:

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2011/12/02/de-laatste-tien-surahs-en-hun-verbanden/

Ik bid Allah om Zijn beloning voor Nouman Ali Khan, die nederig blijft terwijl zovelen aan zijn lippen hangen om van hem te leren. Ik bid om Allah’s zegen voor deze man, voor zijn werk, zijn collega’s en zijn familie, opdat we nog lang mogen leren van de enthousiaste en hedendaagse manier waarop hij ons helpt ons geloof te verdiepen.

Ik bid Allah dat Hij mij bijstaat om dit mooie werk op de juiste manier te vertalen en de juiste stukken te kiezen voor de samenvattingen. Ik smeek Hem dat Hij dit werk van mij aanvaardt en het vruchtbaar laat zijn voor jou en iedereen die het leest.

Moge Allah ons zegenen
met een ontvankelijk hart voor Zijn Boodschap

en met nog meer predikers zoals Nouman Ali Khan 
die deze Boodschap voor ons toegankelijk maken.

Moge Hij ONS, onszelf,
tot getuigen maken voor de mensen rondom ons,

zoals Hij het ons opdraagt
doordat Hij 
de Quran heeft gegeven
als Leiding voor de MENSHEID,
voor iedereen.

Amien

Allah kijkt niet naar je resultaat

Dit stukje komt uit een spreekbeurt over de vraag
waarom de Quran niets zegt over hoe je gelukkig wordt…
en je uiteindelijk toch de weg naar dat geluk toont!

“Allah heeft je met niets belast
tenzij met je eigen vermogen.”

(De Edele Quran 53:39)

Denk na over wat ik zeg:
Allah heeft je geen enkele andere last opgelegd
dan je eigen vermogen, dan dat wat je kàn doen!

Met andere woorden:
Had je het potentieel om beter te doen? Ja!
Had je meer kunnen doen? Ja!
En Allah zal je rekenschap vragen voor wat je had kùnnen doen.
Niet het minimum maar het maximum!

Allah wil dat je jezelf pusht en pusht en pusht,
en dat je Hem laat zien wat je waard bent!

De hele spreekbeurt vind je hier:
https://www.youtube.com/watch?v=fqWlC2bNSic

De Nederlandse vertaling vind je hier:
https://mariaminislam.wordpress.com/2015/10/17/ik-probeer-zo-hard-maar/

Ramadan! Lekker! Gezellig!

“Wa litukabbiru Allaah ala ma hadakum…”
(Quran 2:185 – her vers over de Ramadan)

“Zodat je Allah’s grootsheid kan verkondigen
op de wijze waarop Hij je heeft geleid,
op basis van hoe Hij je heeft geleid.”

Dat heeft meerdere betekenissen, maar ik wil er dit toch uitlichten als voorbeeld.

Stel, ik heb pas een job en die bestaat uit twee taken: ik moet de telefoon beantwoorden en ik moet e-mails beantwoorden. En ik beslis: “Goh misschien kan ik toch beter ook wat fotokopies maken, bijspringen aan de receptie,…” Ik doe mijn eigenlijke job niet, ik begin gewoon al die extra dingen te doen. De baas komt terug en vraagt: “Waarom neem je de telefoon niet op?!” en ik zeg: “Nou, ik vond dit eigenlijk ook wel belangrijk.”… Denk je dat ik die baan houd? Nee! Mijn baas heeft me gezegd: “Dit is het belangrijkste, en dit is belangrijk.” Als hij zegt dat iets belangrijk is, dan is het belangrijk. En als hij van iets zegt dat het niet belangrijk is, dan is het dat niet. Hij beslist daarover, ik niet!

Waarom zeg ik dat?
Omdat we de grootsheid van Allah verkondigen: “Allah is groter”.
En het is Allah die de prioriteiten vastlegt volgens Zijn Leiding aan ons.

Jij en ik bepalen niet wat prioritair is! Voor sommige mensen is hun enige prioriteit in de Ramadan het vasten. Voor anderen is de enige prioriteit het sociale aspect: “Naar wiens Iftaar gaan we vandaag?” Dat is het enige wat telt. Wie bepaalt wat de prioriteiten zijn? Wat maakt deze maand belangrijk? Als je niet bij iedereen thuis op bezoek kan gaan tijdens de Ramadan, maar je verricht je gebeden wel correct, je werkt aan jezelf, je raakt vertrouwd met Allah’s Boek, dan heb je de juiste prioriteiten gekozen.

Maar als je voortdurend bij de mensen op visite gaat en je gebeden mist, dan heb je gewoon dertig dagen gefeest. Moslimfuiven in de huizen van verschillende mensen, maar je bent nauwelijks in de moskee geraakt voor Fajr… Wat voor zin heeft dat?! Wat heb je gedaan? Wie maak je wat wijs?

“Wa litukabbiru Allaah ala ma hadakum…”
Je laat dus ALLAH de prioriteiten vastleggen.
Je verkondigt de grootsheid van Allah volgens hoe HIJ je geleid heeft
en niet hoe jij vindt dat het zou moeten.

Bron: https://mariaminislam.wordpress.com/2015/06/09/ramadan-rol-alvast-je-mouwen-op/