HET PAD VAN ALLAH (Parels van de Quran – 2014 afl 27)

O jullie die geloven, wat is er met jullie dat,
wanneer er tot jullie wordt gezegd:
“Rukt uit op de Weg van Allah”, jullie bezwaard op de grond zakken?
Hebben jullie dan meer behagen aan het wereldse leven
dan aan het Hiernamaals?
En de genieting van het wereldse leven is slechts kort
in vergelijking met het Hiernamaals.

Lees verder

Islam en goede vrienden

“Maar wat zich bij Allah bevindt is beter en blijvender
voor hen die geloven en die op hun Heer vertrouwen.”

(De Edele Quran 42:36-37)

Allah zegt: “Alles wat jullie werd gegeven zijn nutsvoorzieningen, tijdelijke zaken om te genieten en te gebruiken. En wat Allah heeft, is beter en het gaat langer mee.” Je hebt een toffe “kar”? Allah heeft een betere kar en die zal langer meegaan. Je hebt een huis? Allah heeft een beter huis en het zal langer meegaan!

Alles wat Allah ons zal geven zal beter zijn en het zal langer duren. 

“En ze vertrouwen er volledig op dat wat Allah hen in Akhirah (het Hiernamaals) zal geven inderdaad beter IS.” Zelfs al heb je een goed leven, wat Allah je zal geven is beter en het duurt langer. Dat is het geloof waarmee je moet leven.

Allah zegt: “Willen jullie mensen van het Hiernamaals zijn?
Het eerste wat je me dan geeft is dat je geen grote zonden begaat!”

Grote zonden, zoals het verbruik van haraam, de zina van de ogen, iemand doden en riba (intrest) verbruiken, verdienen en ondersteunen! Je kan jezelf mettertijd verbeteren en werken aan de kleinere punten, maar de EERSTE prioriteit zijn de belangrijkste, grote zonden! Zelfs al zeg je: “Ik zit in een onschuldige zakenbranche: ik doe immobiliën!” OK, dat is onschuldig genoeg … “Maar ik verhuur mijn opslagplaats aan een club.” Je bent misschien niet de verdorvene, maar je bent de oorzaak van verderf! Je bent medeplichtig!

Houd dus eerst en vooral op met de grote dingen!
En dan de tweede verdedigingslijn: 

Stop met alle vormen van schaamteloosheid.

Ik heb heel specifiek schaamteloosheid benadrukt terwijl ik met jullie praatte: daten, pornografie, dat soort zaken… Waarom? Omdat Allah de grote zonden nam, en meteen nadat Hij die onder de aandacht heeft gebracht, verwijst Hij NOG eens, apart, naar schaamteloosheid en alle vormen ervan. Elke daad ervan, elke blijk ervan, alles wat je er zelfs maar in de buurt brengt… vermijd het allemaal!

Dus hoe ga jij jezelf omringen met mensen die je zullen helpen
de grote zonden te vermijden, die goed gezelschap voor je zijn
en je op de goede weg houden? En als je eens afglijdt dan zijn zij er
om je tegen te houden en weer op te pikken.

Bron: Pareltjes uit de Quran – Juz 25
Integrale vertaling Nederlands:

http://mariaminislam.wordpress.com/2013/08/01/pareltjes-van-de-quran-juz-25/

Bespreking in het Engels, door Nouman Ali Khan:
http://www.youtube.com/watch?v=iLvV_1JT2Ik&list=PLHPW7nn9Wmb4D4uXughue9A8zUsinaelQ

Het Youtube kanaal van Quran Weekly:
http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Assalamu alykum!

As SALAAMu Alykum, lieve mensen!

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe?

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!

 

Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Pareltjes van 2013
vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Broeder Nouman is niet zomaar iemand. Hij ligt aan de basis van het instituut Bayyinah: een instituut voor het Arabisch, in de USA. De grondgedachte is dat je de Islam, en in het bijzonder de Quran, nooit ècht kan begrijpen als je geen Arabisch kent.

In zijn spreekbeurten en lessen vertelt N.A. Khan dan ook op boeiende wijze over de Quran, aan de hand van de vele Tafasier die hij heeft bestudeerd, en met grote aandacht voor de rijkdom van de Arabische taal.

Het zijn geen pure Tafsirlessen, maar een vlotte mix van Tafsir, inzicht in het Arabisch, een frisse kijk op de samenleving, verdieping in de Islam… De lessen zijn stuk voor stuk pareltjes die deugd doen. De fijne nuances in Allah’s woordkeuze, het gebruik  van net dié meervoudsvorm, de volgorde van een zin … Het is geen toeval, het heeft een betekenis die je soms kippenvel bezorgt. En deze man weet hoe hij je dat op een bevattelijke wijze kan bijbrengen.

Hij verandert je kijk op de Quran.
Hij verdiept je inzicht in je eigen geloof.
Hij verrijkt je gebed wanneer je deze Surah’s reciteert.

meer over hem op https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/category/info/
of rechtstreeks op bayyinah.com

Je vindt de vertalingen op verschillende manieren weergegeven

* integraal
* een eigen samenvatting (onder “Verkort”)
* opmerkelijke uitspraken en citaten (onder “Post its”)
* Arabische woordbesprekingen (onder “Waardevolle woorden”)

Aangezien ik allicht niet de enige ben die bij het instuderen van de Quran voor het gebed begint bij de kortere, makkelijker aan te leren stukken, vertrek ik met mijn vertalingen ook daar.


Bovendien is het boeiend te zien hoe die stukjes,
die op het eerste gezicht
heel verschillende dingen behandelen,
prachtig met mekaar verbonden zijn in betekenis,
in doelstelling en zelfs op taalkundig vlak.
Een aanrader, nog voor je aan de Surah’s zelf begint:

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2011/12/02/de-laatste-tien-surahs-en-hun-verbanden/

Ik bid Allah om Zijn beloning voor Nouman Ali Khan, die nederig blijft terwijl zovelen aan zijn lippen hangen om van hem te leren. Ik bid om Allah’s zegen voor deze man, voor zijn werk, zijn collega’s en zijn familie, opdat we nog lang mogen leren van de enthousiaste en hedendaagse manier waarop hij ons helpt ons geloof te verdiepen.

Ik bid Allah dat Hij mij bijstaat om dit mooie werk op de juiste manier te vertalen en de juiste stukken te kiezen voor de samenvattingen. Ik smeek Hem dat Hij dit werk van mij aanvaardt en het vruchtbaar laat zijn voor jou en iedereen die het leest.

Moge Allah ons zegenen
met een ontvankelijk hart voor Zijn Boodschap

en met nog meer predikers zoals Nouman Ali Khan 
die deze Boodschap voor ons toegankelijk maken.

Moge Hij ONS, onszelf,
tot getuigen maken voor de mensen rondom ons,

zoals Hij het ons opdraagt
doordat Hij 
de Quran heeft gegeven
als Leiding voor de MENSHEID,
voor iedereen.

Amien

Onze Fasaad vervuilt de Aarde (RBNAK 5/3)

 

“Wa lahum adhaboen aliemoen
bima kanoe yakdhiboen.”
 (Edele Quran 2:10)

“En de straf die ze krijgen is pijnlijk
vanwege de leugens die ze voortdurend hebben verkondigd.”

Allah zegt “kanoe yakdhiboen” – dat is de onvoltooid verleden tijd.
Waarom gebruikt Hij deze vorm? Die moenafiqoen bleven maar naar de Profeet (vrede en zegeningen over hem) toe komen en ze bleven maar herhalen hoe trouw ze aan hem zijn. “Natuurlijk geloven we. Natuurlijk bidden we samen met jullie. Als je ons niet gelooft, zeg het dan gewoon!” In plaats van toe te geven wat ze echt denken, willen ze van beide walletjes blijven eten: “Als de Muslims winnen, wil ik niet aan de zijlijn staan. Ik vind ze best tof. Maar als het ze niet lukt, dan heb ik nog mijn plan B.” En dus kunnen ze niets anders dan voortdurend leugens te vertellen.

Dan staat er “adhaaboen aliem” terwijl we eerder “adhiem” verwachten.
“Adhaaboen adhiem” is een enorme straf. Zware martelingen kunnen de dood veroorzaken. Als je iemand te lang martelt, te hard slaat, teveel volt gebruikt, wat gebeurt er? Die persoon sterft. Dan kan je verder slaan en stompen, maar hij voelt de pijn niet meer. Mensen kunnen “adhaaboen adhiem” dus niet aan. Allah is de enige die dit soort straf kan toedienen zonder dat je eraan sterft, zonder dat er einde aan komt, tijdens het leven na de dood.

Zolang iemand bij bewustzijn is en gemarteld wordt, voelt hij de pijn dus wel. Nu heeft Allah het over “adhaaboen aliem”. Het maakt de straf “voortdurend pijnlijk.” Ooit eens tandpijn gehad, of spierpijn? De eerste steek is erg, maar na een tijdje wen je aan de pijn en voelt ze minder hevig aan. Je ontwikkelt een zekere tolerantie waardoor de pijn minder erg aanvoelt. Wanneer je echter het woord “aliem” gebruikt, dan gaat het over pijn die bewust wordt ervaren, die constant is, die voortdurend even erg blijft en even erg aanvoelt. Non stop..

We weten dat de Quran het principe handhaaft
dat de straf moet passen bij de misdaad.

Als iemand voortdurende pijn heeft veroorzaakt, dan moet de straf er uit bestaan dat ook die pijn constant is. Heeft iemand een enorme misdaad begaan, dan moet hij gestraft worden met een enorme straf.

Feit is dat die moenafiqoen inderdaad voortdurende pijn hebben veroorzaakt voor de gelovigen. Nu nog doen de hypocrieten de Ummah constant lijden. Er zijn de aanvallen op de Ummah door de vijanden van de Islam, die spotten met onze Dien. Maar een aanval van binnen uit kwetst veel meer! Wanneer een muslim het bloed van een andere muslim vergiet, wanneer een muslim de waardigheid van een andere muslim ondermijnt, wanneer een muslim een andere muslim aanvalt, doet dat veel meer pijn.

We zijn van streek wanneer niet-muslim landen een muslim land aanvallen. Maar waar blijven we wanneer muslims mekaar vermoorden, vervloeken, bestrijden? Die pijn snijdt veel dieper, veroorzaakt veel meer schade en duurt veel langer. Van de kaafir verwacht je dat hij je haat, maar toch niet van mensen die net als jij “Laa illaaha illa Allah” zeggen! Uit die hoek verwacht je geen aanvallen, en net daarom is de pijn die ze veroorzaken zo enorm… en dus ook de straf.

Hieruit kan je afleiden dat de liefde van Allah
voor deze Dien en voor haar volgelingen
zo groot is dat Hij zèlf wraak neemt, in onze naam,
iedereen die de Ummah van binnen uit schaadt.
Moge Allah ons niet tot hen laten behoren.

 

“Wa idha qiela lahum laa toesidoe fil ard,
Qaaloe innama nahnu moeslihoen”
(De Edele Quran 2:11)

Een ruwe vertaling: “Als tegen hen wordt gezegd: “Veroorzaak geen verderf in het land’ zeggen zij: ‘Wij maken alles alleen maar beter!’” Anders geformuleerd, zeggen ze: “Wij proberen alles juist goed te maken. JULLIE zijn de oorzaak van het conflict!”

“Alaa innahoem hoemoelmoefsidoen
Wa lakin laa yash’oeroen”
(De Edele Quran 2:12)

“Je kan maar beter beseffen dat zij de ULTIEME veroorzakers van verderf zijn.
Ze beseffen het echter niet en ZULLEN het ook nooit beseffen.”

Wat betekent “fasaad” (waarvan moefsidoen is afgeleid) ?
In Soera ar Roem (De Edele Quran 30:41) zegt Allah: “Dhahara al fasaadoe fie al barri wa albahri bima kasaba aydee alnaas” – “Verderf ontstond in het land en op zee vanwege wat mensen met hun eigen handen hebben gedaan.”
Wat voor verderf is dat? Het land brengt geen vruchten meer voort, de oogst mislukt, de zee droogt op of raakt vervuild, … Ze produceren niet meer dezelfde voorzieningen als voorheen.

abundant-harvest
Allah maakt hiermee duidelijk
dat ons geestelijke verderf
(bedrog, leugens,
haraam inkomen,
moord en diefstal)
gevolgen heeft voor de hele aarde.
De aarde wordt er ziek van.

Wist je dat dit een kerngedachte
van onze godsdienst is?

Wanneer mensen geloven in Allah en Hem gehoorzamen, dan brengt de aarde meer vegetatie voort, dan valt er alleen gunstige regen en zijn er geen overstromingen. Allah zegt: “Hadden ze geleefd volgens de Torah en het Evangelie, dan zouden ze hebben gegeten van wat boven en onder hen is.”
Dit staat ook beschreven in wat gebeurt wanneer Isa (vrede zij met hem) terugkomt en de mensen opnieuw leren gehoorzamen aan Allah: de leeuw eet dan zelfs zijn prooi niet meer op, er is eten en oogst in overvloed (Texas zal zelfs een klimaat hebben als in California, stel je voor!) Dat is wat er gebeurt wanneer het verderf uit het land verdwijnt en goedheid zich over het land verspreidt.

Met andere woorden: Fysieke vervuiling is uiteraard een vaststaand feit. Maar Allah legt hier een verband tussen de geestelijke en de fysieke realiteit. Is  er meer geestelijke goedheid, dan vermeerdert ook het fysieke en materiële goed. Deze wereld wordt een betere plek dankzij goedheid – dat is een kerngedachte van onze Dien.

 

Nouman Ali Khan wil
dat we “fasaad” begrijpen
vanuit twee invalshoeken.

De eerste hebben we net gehad, die van de middengroep, die koste wat het koste de vrede wil bewaren: “Wij proberen vrede te stichten. Jullie zijn het die fasaad veroorzaken.” We moeten gewoon wat kunnen loslaten, menen ze, en dan bereiken we wel een compromis. En het is inderdaad zo dat er ook in Mekka mensen bereid waren tot een compromis. Dus toen ze hoorden: “Veroorzaak geen onrust in het land”, vonden zij dat zij juist degenen waren die vrede willen stichten.

Waarom zegt Allah dan dat ZIJ het zijn
die dit verderf veroorzaken?

Wel, de definitie van “fasaad” is niet simpelweg “oorlog of onvrede”. De eigenlijke betekenis van “fasaad” is “onrechtvaardigheid.” Een babymeisje wordt zomaar levend begraven, mensen worden bedrogen, de armen worden slecht behandeld. Zelfs Allah krijgt niet wat Hem toekomt. Het Huis dat Ibrahiem (vrede zij met hem) heeft gebouwd voor de eredienst van Allah is omringd door afgoden. Wat een belediging voor Allah! Dat is de ultieme “fasaad”!

Fasaad is dat je je Schepper
niet behandelt zoals het hoort
en dat je voortdurend onrecht pleegt
tegenover de mensen om je heen!

De Quraysh traden de rechten van wezen met de voeten, ze bedrogen hun handelspartners, ze behandelden vrouwen als het vuil van de straat, ze pleegden moorden … Naar buiten toe maakten ze echter een goede indruk: ze bekommerden zich om de mensen die hun Hajj kwamen verrichten en kwamen dus over als heel gastvrij. Omdat zij de hoeders van de Ka’ba waren, werden ze bovendien door niemand bedreigd, had niemand oorlog met hen en hadden ze dus ook een vreedzame reputatie.

Maar dan komt de Islam en wijst hen terecht…
De Quran neemt het op voor degenen die niemand hebben om hen te verdedigen. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) spreekt in hun naam. Het enige onderscheid tussen mensen is hun Taqwa en alleen Allah weet hoe het daarmee is gesteld. Dde Islam zegt dus ineens: “Als je je hier niet aan houdt, dan pleeg je fasaad!” Het maakt niet uit of de straten er netjes bij ligkgen of de wapens in de kast blijven en iedereen te eten heeft.

Fasaad is in de eerste plaats iets moreels. 

Waarheid sluit geen compromis met onrecht.
Waarheid sluit geen compromis met bedrog.
Rechtvaardigheid past niet in één ruimte met onrecht.
Je kan niet de twee tegelijk in je hart hebben.

Al lijkt het op het eerste zicht alsof de Quraysh die een compromis willen enkel uit zijn op vrede, toch is hun houding in spiritueel opzicht het ultieme verderf. Als je je Islam compromitteert, deze volmaakt harmonieuze godsdienst van Allah, dan is er niemand méér verdorven dan jij.

De Islam is zo perfect dat je er niets aan kan toevoegen
of ervan wegnemen om het beter te maken.

De Dien die Allah ons heeft gegeven is puur en zuiver. Alles wat je toevoegt of wegneemt zal die zuiverheid schaden. En dat is verderf, terwijl deze Dien juist is bedoeld om verderf tegen te gaan. Ze kwam deze wereld herstellen en heeft zelf geen herstel nodig. Het probleem met hypocrieten is dat zij de godsdienst willen “herstellen.”

Ze willen de Islam aanpassen,
terwijl zij er juist is
opdat JIJ je zou aanpassen
en een beter mens zou worden!

 

We hebben nu gezien hoe we deze Ayaat kunnen lezen met de hypocrieten in gedachten.
In de volgende aflevering zullen we ze bekijken vanuit de Joodse gemeenschap

 

Bron: bayyinah.org – dag 5 – vanaf minuut 36
Dit is geen letterlijke weergave maar een samenvatting van de vertaling.

 

Eid Mubarak! Eid ul Adha

Eid wensen en overwegingen van Nouman Ali Khan
Eid Mubarak aan jullie allemaal
Moge Allah jullie gebeden van Arafat verhoren!

Assalaamu Aleikum, 

Wie naar de geschiedenis kijkt, stelt vast dat elke beschaving haar eigen feesten heeft. Die vieringen zijn meer dan een gelegenheid om plezier te maken en nog eens samen te komen met de mensen van wie we houden. Ze zijn steevast ook een herdenking van belangrijke historische gebeurtenissen die deel uitmaken van de identiteit van dat volk. Allah heeft in Zijn grote wijsheid deze Ummah twee feesten per jaar geschonken. Vandaag genieten we volop van de vreugde van één ervan. Laten we onszelf daarom herinneren aan wat het is dat we met dit feest gedenken en hoe deze viering niet alleen moet bepalen wat we vandaag doen, maar ook wat echte vreugde voor ons betekent.

Wij als Ummah vieren vandaag dat onze vader Ibrahiem (Abraham, vrede zij met hem) geslaagd is in enkele beproevingen die ons ongelofelijk en vooral onoverkomelijk lijken. Door dat te doen, heeft hij zijn totale onderwerping aan Allah, met lichaam en ziel, bewezen. Hij was bereid zijn lichaam te verliezen toen hij in het vuur werd geworpen. Hij was bereid een enorm stuk van zijn hart op te offeren toen hij een mes plaatste op de hals van zijn dierbaar kind. Dat zijn slechts twee van de vele beproevingen die onze fantastische vader met vlag en wimpel heeft doorstaan.

Ook wij zullen in ons leven op de proef worden gesteld. Door sommige van die beproevingen zullen we lijden onder ongemak en pijn, terwijl andere beproevingen pijn zullen veroorzaken voor de mensen van wie we houden. We vieren vandaag dat Allah ons alvast niet even zwaar op de proef stelt als onze vader Ibrahiem (vrede zij met hem). We vieren ook dat we mogen rekenen op Allah’s hulp tijdens onze eigen beproevingen, omdat Allah Ibrahiem eerder al heeft bijgestaan in die onmogelijke opdrachten.

Tenslotte heeft onze Boodschapper (vrede zij met hem) geleerd wat hij moest doen met het dier dat werd geslacht en dat centraal staat in deze Eid viering. Er werd hem gezegd dat hij er degene mee moet voeden die in de problemen zit (البائس), degene die bankroet is (الفقير), degene die ondanks zijn wanhopige situatie niet eens om hulp vraagt (القانع) en degene die zo diep in de problemen zit dat hij zijn zelfrespect moet loslaten en om hulp vragen(المعتر). 

Als de Openbaring zelf ons heeft opgedragen om zorg te dragen voor deze mensen uit ons midden, dan leren we daardoor dat we hen een reden moeten geven om blij te zijn en dan wordt hierdoor onze vreugde onlosmakelijk verbonden met die van hen. Laten we de noodlijdenden in onze omgeving bijstaan en laten we hen opnemen in onze feeststemming zodat ze zich niet meer alleen voelen. Dàt is de manier waarop een gelovige dit feest viert!

Eid Mubarak, allemaal!

P.S. Dit is mijn Eid Khutbah (Engels).

Ziek hart & compromissen (RBNAK 5/2)

“Yoekhaadi’oena Allaaha walladiena amanoe.”
“Ze proberen Allah om de tuin te leiden
en ook degenen die hebben geloofd. “

Dit is een prachtvoorbeeld van “A fa laa taaqiloen? Waarom denken ze niet na?”
Allah dwingt je om na te denken. Zoals met deze twee uitdrukkingen:

Ze probeerden twee partijen te misleiden: Allah en de gelovigen.
Als je nadenkt, wat valt er dan op? Wie ontbreekt? Rasoel ullaah (vzzmh). In onze Ibada bestaat er geen twijfel over dat we alleen Allah aanbidden, vertrouwen, aanbidden, iets vragen, … Wanneer we het echter hebben over gehoorzaamheid… In theorie gehoorzamen we alleen aan Allah, maar praktisch gezien doen we wat de Boodschapper (vzzmh) ons zegt te doen. Hem gehoorzamen is Allah gehoorzamen, zegt Allah zelf. Ook voor de eed van trouw liet Allah blijken dat de eed aan de Boodschapper een eed aan Allah was, voor haat tegenover de Profeet (vzzmh) en de afwijzing van zijn boodschap. Dit is anders dan bij de Christenen, die zelfs in hun aanbidding geen onderscheid meer zagen tussen Allah en hun Profeet. Het is duidelijk dat die hypocrieten niet Allah proberen om de tuin te leiden, maar de Boodschapper. Wat ze niet beseffen is dat Allah een misdaad tegen de Boodschapper (vzzmh) beschouwt als een misdaad tegen Allah, dus hoeft hij niet extra vermeld te worden. Vandaar ”Ze proberen Allah om de tuin te leiden.”

“Wa maa yakhda’oena illa anfoesahoem”.
“Ze misleiden niet één iemand anders dan zichzelf.”

 * Zij denken dat ze de Profeet (vzzmh) en de andere gelovigen ervan kunnen overtuigen dat ze gelovig en trouw zijn. Allah zelf weerlegt dit. Eigenlijk ontbreekt hier een woord: normaal komt er in het Arabisch voor deze “illa” het woord “ahadan” (één – om de nadruk weer te geven zoals ik het heb vertaald: niet één iemand hebben ze om de tuin geleid). Allah laat zien hoe erg ze misleid zijn, hoe alleen ze staan, door niet eens naar anderen te verwijzen – en dus heeft Hij “ahadan” niet eens nodig.

* We vragen ons af waarom ze een goede indruk willen maken op de Boodschapper (vzzmh). Dit doe je alleen wanneer je een verborgen agenda hebt. Eerst en vooral weten we al dat ze hun politieke status willen veilig stellen. Ook willen ze niet worden opgeroepen voor de strijd, en al helemaal niet in de frontlinie: zo weinig mogelijk risico, maar wel hun aandeel krijgen in de oorlogsbuit achteraf. Werd het gevaarlijk, dan zochten ze de gekste uitvluchten om niet mee te moeten gaan.

* En dan is er nog de vraag: wie is er in staat Allah te bedotten? Al heb je maar een greintje Iman, dan nog weet je dat Allah alles weet wat er tussen hemel en aarde gebeurt. Dat ze dat dus toch proberen, is een teken van hun ongeloof.

* Allah gebruikt de ene keer “Yoekhadi’oen” en daarna “Yakhda’oen”: zelfde werkwoord, andere vorm. Wat is het verschil? “Ze doen heel hard hun best, maar het lukt hen niet” is yoekhadi’oen. Yakhda’oen wijst erop dat ze wel zijn geslaagd: om zichzelf te misleiden – maar niemand anders.

 “Wa maa yash’uroen”
“En ze hebben niet het geringste besef.”

Sommige geleerden stellen dat het woord “maa” hier niet alleen als ontkenning wordt gebruikt, maar met “maa” wordt benadrukt dat ze zelfs op het moment dat ze proberen de Profeet te misleiden ze niet beseffen waar ze mee bezig zijn (“maa” is nu, “laa”, is blijvend, langdurend).

 “Fie qoeloebihim marad”
“In hun harten is er een ziekte.

 * Wanneer je namelijk zegt “maa yash’uroen” dan zeg je: geen besef, geen gevoel, geen aanvoelen,… Het gaat om een gevoel, zoals ook schuldbesef, schroom en angst (gevoelens = shoeroer). Waar vind je gevoelens? In het hart. Wanneer Allah zegt dat ze geen besef hebben, stel je je dus de vraag: “Hebben ze dan geen hart?” En het antwoord komt meteen in de Quran: “fie qoeloebihim marad.” Door sommige ziekten gaat ook in het lichaam het gevoel, het besef van pijn verloren.

 * De eerste ziekte in hun hart is dat ze zich nergens bewust van zijn. Anderen kijken naar de volgorde van de Ayaat en verwijzen naar de eerste ziekte die hierin wordt vermeld: Raib, twijfel (Dhalika alkitaaboe la raiba fiehie). Hun belangrijkste ziekte is dus dat ze twijfelen aan de Islam, dat ze aarzelen.

 * Soedoer & Qoeloeb
Nog iets moois aan deze Ayah: Allah heeft niet gezegd dat de ziekte in hun borstkas (Soedoer) is, maar in hun hart (Qoeloeb). Dat is een groot verschil! Je kent Surat un Naas: “Alladhie yoewaswiesoe fie soedoerie annaas – degene die fluistert in de borstkas van de mensen,” niet in hun hart.

De borstkas is een plaats.
In die ruimte bevindt zich een schat: het hart.
Sjaitaan heeft geen toegang tot je hart,
hij geraakt enkel in je borstkas.

Je moet je hart zien als je thuis en de borstkas als de tuin en het domein er omheen. Sjaitaan geraakt binnen op je domein, maar hij geraakt pas in je hart als jij de deur voor hem opent.

Het is onze taak
om op onze hoede te zijn,
zodat we het beseffen
wanneer Sjaitaan komt aankloppen.

Als je hem niet tijdig wegjaagt en als je hem wat te vaak hebt binnengelaten, dan komt hij bij je inwonen. Wanneer iemand ergens komt wonen, richt hij het huis in naar zijn eigen smaak. Laat je hem binnen, dan worden voor jou de zaken die mooi waren lelijk, en de lelijke mooi. Daarom zegt Allah: “Sjaitaan liet hun daden mooi lijken voor hen.” Dat kan hij pas als hij in je hart zit. Hier zegt Allah: “In hun HARTEN bevindt zich een ziekte.” Het is dus al niet meer beperkt tot de borstkas.

Allah heeft ons tegen Sjaitaan gewapend

Hij heeft aan Iblies rechtuit gezegd: “Over mijn slaven zal jij niet het minste gezag hebben.” Hij kan niet op eigen kracht in je hart geraken, en als hij er geraakt kan hij er niet tegen jouw wil blijven. Zodra jij zegt: “Scheer je weg!” moet hij vertrekken. Als je een indringer aantreft in je huis, of je liet iemand binnen maar beseft dat dit een foute beslissing was, dan gooi de persoon buiten: “A’udhu billaahi min as Sjaitaan ur Radjiem.” Maar wanneer je hem zijn gangetje laat gaan, dan word je langzaam aan ziek.

Is hij binnen geraakt
en wil hij maar niet vertrekken,
dan is dat niet omdat hij zo sterk is
maar omdat jij hem niet hebt weggejaagd!

Je hebt alles gekregen van Allah wat je nodig hebt om hem te verjagen, maar als jij daar geen gebruikt van maakt, dan laat Allah je je gangetje gaan en is de schade in je hart zo groot dat je zelfs in de Ramadan – wanneer de Sjaiyatien vastgeketend liggen – gewoon verder gaat op autopiloot alsof hij daar nog was.

Hypocrieten van vandaag

Allah zegt over deze Moenaafiqoen dat ze een zware ziekte in hun hart hebben. Die ziekte is niet alleen dat ze twijfelen, maar ook dat ze te laf zijn om voor hun godsdienst op te komen. Ik heb al gezegd dat we de hypocrieten van toen niet met vandaag kunnen vergelijken, maar we hebben wel een gelijkaardig probleem.

Ook vandaag zie je dezelfde drie reacties op de Islam:
 * Er zijn mensen die de Shahada zeggen en er trots op zijn, en die niets of niemand boven de woorden van Allah en de woorden van de Profeet (vzzmh) plaatsen. Hun gehoorzaamheid is enorm, deze leiding staat voor hen boven alle twijfel.
* Het andere uiterste zijn de mensen die een absolute hekel hebben aan de Islam en de Muslims.
* De groep er tussenin dan: “Je kan toch een compromis zoeken? We hoeven toch niet zo streng te zijn in ons geloof in de Quran! Zeg, dit is wel 2016 hoor! Ga eens een beetje mee met je tijd!” Dat idee om niet te streng te zijn en een evenwicht te zoeken met deze maatschappij is een overblijfsel van de hypocrisie van destijds. Wie zo begint, is gewoon te laf of wil flemen bij de mensen rondom zich of wil vermijden dat de mensen hem of haar raar bekijken,… en zo projecteer je je lage zelfbeeld op de Islam. Onze Dien is per definitie al in perfect evenwicht tussen dit leven en het volgende. Ze heeft jouw nieuwe versie niet nodig.

Wanneer we dit bestuderen
moeten we in de spiegel kijken en ons afvragen
wat onze houding tegenover deze godsdienst is.

Weet je nog: “Fazaadahum Allaahu maradan”? Bij wie deze ziekte heeft, laat Allah het erger worden. Dan ga je dingen zeggen als:
“Er zijn zaken in deze godsdienst die geen steek houden.”
Dan wordt het nog erger: “Goh, Quran, tot daar aan toe. Maar Hadith?”
en erger: “Sommige Soera’s van de Quran zijn toch niet meer relevant voor ons.”
Het gaat door: “Alle godsdiensten zijn goed.”
En verder: “Ik heb het zo niet op georganiseerde godsdiensten.”
Dan duurt het niet lang meer voor je hoort: “Ik ben veeleer een agnost.
Mij maakt het niet uit of God bestaat.”
Zo gebeurt het dat mensen die oorspronkelijk Muslim waren predikers tegen de Islam worden en andere Muslims aan het twijfelen brengen.

 

Bron: bayyinah.org – dag 5 – vanaf min 15:20
Dit is geen letterlijke weergave maar een samenvatting van de vertaling.

Belang van het Publiek (RBNAK 5/1)

Dezelfde woorden, meerdere betekenissen

Vandaag gaan we aan de slag met Ayah 9 en ik wil jullie vooraf opnieuw op enkele concepten. Ik hoop dat we 3 à 4 Ayaat kunnen bespreken, maar we moeten ze stuk voor stuk twee keer bespreken, vanuit twee verschillende invalshoeken voor de Tafsier. Denk maar aan gisteren, met de Ayaat over de hypocrieten, die je zowel kan toepassen op de eigenlijke hypocrieten en op de leiders van de Joodse gemeenschap. Dus is het praktisch handiger om eerst te bekijken hoe dit slaat op de ene groep en dan na te gaan hoe het ook over de andere groep spreekt.

De verklaring van de Rasoel (vzzmh) dat hij de Boodschapper van Allah is
leidde tot 3 soorten reacties, zowel in Mekka als in Medina.

Het is typisch voor de reacties op alle Profeten (vzmh). Het is niet toevallig dat Musa (vzmh) meer dan zeventig keer wordt vermeld in de Quran. Ook zijn leven valt uiteen in twee delen: de tijd voor het water en de tijd na het water. In de tijd voor het splijten van het water leefden de Joden onder een vijandige heerser. Na hun vertrek moesten ze leren zichzelf te regeren en kreeg hij af te rekenen met zijn eigen volk. Zie je de parallel tussen Musa en Muhammad (vzzmh) en tussen de Joden en de Muslims van die tijd?

  1. IN MEKKA

* Extreme liefde:
Een groep aanvaardde zonder meer alles wat de Profeet (vzzmh) zei en was bereid alle gevolgen hiervan, hoe erg ook, te verduren. Ze schrokken voor niets terug: niet het verlies van familie of bezit, niet de bedreigingen en isolatie in de samenleving. Niets, zelfs niet marteling en dood.

* Extreme haat:
De tegengestelde reactie is van de groep die absoluut en onvoorwaardelijk weigert de Islam te aanvaarden. Niet alleen aanvaarden ze de Islam niet, maar ze spotten er ook mee en zaaien twijfel over de betrouwbaarheid van de Profeet (vzzmh). Uiteindelijk worden ze geharde tegenstanders die iedereen die de Islam volgt als een vijand beschouwen. Twee onvermijdelijke extreme reacties. Een onverschillige middengroep was onmogelijk.

* Toch was een middengroep in Mekka, die zich ergerde over het feit dat er zo’n onnodig conflict ontstond in een anders zo hechte grote familie. Zij gingen op zoek naar een compromis tussen de andere twee groepen: “Overdag zullen we jouw god aanbidden maar laat ons ’s nachts doen wat wij willen.” De Quran vermeldt die poging tot geven en nemen zelfs. Ze doen dit uit vrees dat door die verdeeldheid de Quraysh naar buiten toe een zwakker imago krijgen en hun reputatie verliezen.

  1. IN MEDINA GEBEURT NET HETZELFDE.

* In Medina vinden we in de eerste groep van grote liefde de Ansaar: ze geloven meteen en geven deze immigranten onderdak bij hen thuis en voedsel, zelfs als er niets overblijft voor henzelf. Allah omschrijft het als: ”Tabawwu uddaara wal imaan” wat zoveel betekent als dat ze de perfecte plek voor Allah creëerden in hun hart, zoals ze in hun huizen de perfect plek creëerden voor de Muhaajiroen.  Toen de strijd bij Badr er aan kwam, riep de Profeet (vzzmh) alleen de Muhajirien op, maar de Ansaar drongen erop aan dat ze mee wilden strijden.

* De tegenovergestelde groep, dat waren de leiders van de Joodse gemeenschap die tegen hem preekten, die hem tegenwerkten en zelfs samenzwoeren tegen hem met de bewoners van Mekka, terwijl er nochtans een vredesverdrag was getekend. Dat verdrag kon het ideologische conflict nu eenmaal niet verhinderen.

* Ook hier zien we een tussencategorie: mensen die de Islam hebben aangenomen en de Joodse gemeenschap. Ik heb het nu enkel over de Muslims. We weten al dat de mensen van Medina die Muslim werden zich niet helemaal bewust waren van de gevolgen van die stap. Ineens werd een deel van hun familie en kennissenkring hun vijand. Ze dachten dat de Profeet (vzzmh) op oorlog uit was omdat er nog geen openbaring over was gekomen, terwijl de dreiging juist uitging van de Quraysh. Dus wilden zij vooral verzoening, en de strijd vermijden.

Nu kunnen we de Ayaat van vandaag beter begrijpen.

 

 

Bron: bayyinah.org – dag 5
Dit is geen letterlijke weergave maar een samenvatting van de vertaling.

 

Twee soorten Kufr (RBNAK 4/2)

De Ayaat die we nu bekijken handelen over de hypocrieten maar ook over het deel van de Joodse gemeenschap dat we hiervoor hebben besproken. Ze dachten dat wat zij geloofden genoeg moest zijn om door te gaan als Iman. Met dit in gedachten lezen we nu de Ayaat:

“Wa mina alnnaasi man yaqoeloe amanna bi Allah
wa bialyauwmi al akhiri wa maa hum bimoeminiena.” Lees verder