Van Ramadan tot Ramadan

Wat vliegt de tijd… Wat heb ik hier weinig gewerkt voor Allah sinds de vorige Ramadan.
Maar, mash’Alah, ik zie dat ondanks die stilte de bezoekers blijven komen.
Insh’Allah betekent dit dat mijn eerdere werk nog steeds nut heeft en vruchten draagt.

Deze keer beloof ik je niets. Mijn voornemen om de Baqarah serie af te werken is totaal in het water gevallen. Vergeef me. En vooral: Allah, vergeef me.

Insh’Allah zal ik over een paar maanden weer de kans zien om af en toe iets te posten. Geen serie – om valse beloften en extra stress te vermijden. Ik ga zelf wat meer tijd besteden aan de Quran insh’Allah en ik ben ervan overtuigd dat ik dan van de ene verwondering in de andere verbazing zal vallen. Die zal ik dan hier komen delen. Bid dat ik de kans krijg, en dat mijn geest en gezondheid toelaten op die manier met jullie iets zinvols te leren en te delen.

Intussen heb ik hier en daar meegewerkt aan andere initiatieven die zeker ook voor jou nuttig kunnen zijn. Ik stel ze je even voor:

QANTARA

De zussen op Qantara bieden je een site met artikels die ruimer kijken dan Islam als godsdienst. Ze kijken, als moslims, naar onze leefwereld, psychologie, recepten, wetenschap… Ik heb er een tijdje aan meegewerkt, maar het was toch wat meer hooi dan mijn vork aan kon. Ga eens kijken! Ik ben ervan overtuigd dat je het er heerlijk vindt!

Qantara - wat

ISLAMRELGIE

Voor deze site ben ik momenteel aan de slag. Iets minder tijdsdruk en ik hoef niet zelf te schrijven, enkel vertalen zoals hier. Deze site is de Nederlandse versie van een internationaal initiatief om goede informatie aan te bieden aan een publiek van vooral zoekende mensen, een tegengif voor de hedendaagse islamofobie. De Nederlandse versie van de site is in opbouw en dus een regelmatig terugkerend bezoekje zeker meer dan waard. Hij kan je ook helpen wanneer anderen je vragen stellen en je wat hulp nodig hebt voor je antwoord.

IslamReligie - wat

En nu staan we voor de nieuwe Ramadan.

Zaterdag 27 mei is het waarschijnlijk zover. Alhamdolillah dat we hem opnieuw mogen beleven. Een nieuwe sessie herbronning, een nieuwe kans op vergiffenis, op meer inzicht en een sterker geloof, want:

fasting.png

“Vasten gaat niet over
het verbranden van calorieën.
Het gaat om het verbranden
van je ego, je trots en je zonden.”

Laten we ons daarom in de maand van de Quran door Allah’s woord leiden naar een betere band met Hem (Quran leren en begrijpen, Du’as ontdekken die ons sterken, voorbeelden volgen uit de Hadith…) zodat we met die versterkte liefde voor Allah aan de slag gaan om Zijn liefde uit te dragen aan alle mensen en levende wezens rondom ons.

Bidden we voor mekaar
dat we hem nu ook ten volle benutten.
En ik hoop en bid dat mijn blogs
daartoe kunnen bijdragen, insh’Allah!

RAMADAN MUBARAK!

Advertenties

HET PAD VAN ALLAH (Parels van de Quran – 2014 afl 27)

O jullie die geloven, wat is er met jullie dat,
wanneer er tot jullie wordt gezegd:
“Rukt uit op de Weg van Allah”, jullie bezwaard op de grond zakken?
Hebben jullie dan meer behagen aan het wereldse leven
dan aan het Hiernamaals?
En de genieting van het wereldse leven is slechts kort
in vergelijking met het Hiernamaals.

Lees verder

Islam en goede vrienden

“Maar wat zich bij Allah bevindt is beter en blijvender
voor hen die geloven en die op hun Heer vertrouwen.”

(De Edele Quran 42:36-37)

Allah zegt: “Alles wat jullie werd gegeven zijn nutsvoorzieningen, tijdelijke zaken om te genieten en te gebruiken. En wat Allah heeft, is beter en het gaat langer mee.” Je hebt een toffe “kar”? Allah heeft een betere kar en die zal langer meegaan. Je hebt een huis? Allah heeft een beter huis en het zal langer meegaan!

Alles wat Allah ons zal geven zal beter zijn en het zal langer duren. 

“En ze vertrouwen er volledig op dat wat Allah hen in Akhirah (het Hiernamaals) zal geven inderdaad beter IS.” Zelfs al heb je een goed leven, wat Allah je zal geven is beter en het duurt langer. Dat is het geloof waarmee je moet leven.

Allah zegt: “Willen jullie mensen van het Hiernamaals zijn?
Het eerste wat je me dan geeft is dat je geen grote zonden begaat!”

Grote zonden, zoals het verbruik van haraam, de zina van de ogen, iemand doden en riba (intrest) verbruiken, verdienen en ondersteunen! Je kan jezelf mettertijd verbeteren en werken aan de kleinere punten, maar de EERSTE prioriteit zijn de belangrijkste, grote zonden! Zelfs al zeg je: “Ik zit in een onschuldige zakenbranche: ik doe immobiliën!” OK, dat is onschuldig genoeg … “Maar ik verhuur mijn opslagplaats aan een club.” Je bent misschien niet de verdorvene, maar je bent de oorzaak van verderf! Je bent medeplichtig!

Houd dus eerst en vooral op met de grote dingen!
En dan de tweede verdedigingslijn: 

Stop met alle vormen van schaamteloosheid.

Ik heb heel specifiek schaamteloosheid benadrukt terwijl ik met jullie praatte: daten, pornografie, dat soort zaken… Waarom? Omdat Allah de grote zonden nam, en meteen nadat Hij die onder de aandacht heeft gebracht, verwijst Hij NOG eens, apart, naar schaamteloosheid en alle vormen ervan. Elke daad ervan, elke blijk ervan, alles wat je er zelfs maar in de buurt brengt… vermijd het allemaal!

Dus hoe ga jij jezelf omringen met mensen die je zullen helpen
de grote zonden te vermijden, die goed gezelschap voor je zijn
en je op de goede weg houden? En als je eens afglijdt dan zijn zij er
om je tegen te houden en weer op te pikken.

Bron: Pareltjes uit de Quran – Juz 25
Integrale vertaling Nederlands:

http://mariaminislam.wordpress.com/2013/08/01/pareltjes-van-de-quran-juz-25/

Bespreking in het Engels, door Nouman Ali Khan:
http://www.youtube.com/watch?v=iLvV_1JT2Ik&list=PLHPW7nn9Wmb4D4uXughue9A8zUsinaelQ

Het Youtube kanaal van Quran Weekly:
http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Assalamu alykum!

As SALAAMu Alykum, lieve mensen!

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe?

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!

 

Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Pareltjes van 2013
vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Broeder Nouman is niet zomaar iemand. Hij ligt aan de basis van het instituut Bayyinah: een instituut voor het Arabisch, in de USA. De grondgedachte is dat je de Islam, en in het bijzonder de Quran, nooit ècht kan begrijpen als je geen Arabisch kent.

In zijn spreekbeurten en lessen vertelt N.A. Khan dan ook op boeiende wijze over de Quran, aan de hand van de vele Tafasier die hij heeft bestudeerd, en met grote aandacht voor de rijkdom van de Arabische taal.

Het zijn geen pure Tafsirlessen, maar een vlotte mix van Tafsir, inzicht in het Arabisch, een frisse kijk op de samenleving, verdieping in de Islam… De lessen zijn stuk voor stuk pareltjes die deugd doen. De fijne nuances in Allah’s woordkeuze, het gebruik  van net dié meervoudsvorm, de volgorde van een zin … Het is geen toeval, het heeft een betekenis die je soms kippenvel bezorgt. En deze man weet hoe hij je dat op een bevattelijke wijze kan bijbrengen.

Hij verandert je kijk op de Quran.
Hij verdiept je inzicht in je eigen geloof.
Hij verrijkt je gebed wanneer je deze Surah’s reciteert.

meer over hem op https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/category/info/
of rechtstreeks op bayyinah.com

Je vindt de vertalingen op verschillende manieren weergegeven

* integraal
* een eigen samenvatting (onder “Verkort”)
* opmerkelijke uitspraken en citaten (onder “Post its”)
* Arabische woordbesprekingen (onder “Waardevolle woorden”)

Aangezien ik allicht niet de enige ben die bij het instuderen van de Quran voor het gebed begint bij de kortere, makkelijker aan te leren stukken, vertrek ik met mijn vertalingen ook daar.


Bovendien is het boeiend te zien hoe die stukjes,
die op het eerste gezicht
heel verschillende dingen behandelen,
prachtig met mekaar verbonden zijn in betekenis,
in doelstelling en zelfs op taalkundig vlak.
Een aanrader, nog voor je aan de Surah’s zelf begint:

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2011/12/02/de-laatste-tien-surahs-en-hun-verbanden/

Ik bid Allah om Zijn beloning voor Nouman Ali Khan, die nederig blijft terwijl zovelen aan zijn lippen hangen om van hem te leren. Ik bid om Allah’s zegen voor deze man, voor zijn werk, zijn collega’s en zijn familie, opdat we nog lang mogen leren van de enthousiaste en hedendaagse manier waarop hij ons helpt ons geloof te verdiepen.

Ik bid Allah dat Hij mij bijstaat om dit mooie werk op de juiste manier te vertalen en de juiste stukken te kiezen voor de samenvattingen. Ik smeek Hem dat Hij dit werk van mij aanvaardt en het vruchtbaar laat zijn voor jou en iedereen die het leest.

Moge Allah ons zegenen
met een ontvankelijk hart voor Zijn Boodschap

en met nog meer predikers zoals Nouman Ali Khan 
die deze Boodschap voor ons toegankelijk maken.

Moge Hij ONS, onszelf,
tot getuigen maken voor de mensen rondom ons,

zoals Hij het ons opdraagt
doordat Hij 
de Quran heeft gegeven
als Leiding voor de MENSHEID,
voor iedereen.

Amien

Al Mutaffifien – je bedot enkel jezelf

Nouman Ali Khan overloopt met ons tijdens de Ramadan van 2017 Juz Amma. Dat zijn de Surahs die de meesten van ons (deels) kennen en in ons gebed gebruiken. Weten wat je zegt tijdens je gebed is belangrijk. Als je op dat moment de enorme schat achter één van de woorden kent, zal het ook niet meer zo moeilijk zijn om je te concentreren, om geraakt te worden door je gebed.
Een sprokkel uit Dag §: Surah Al Mutaffifin (Surah 83)

Allah wijdt een Surah aan mensen die taffaffa doen.
Wat is het dus dat ze doen?

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

We kijken naar dat van een marktkramer. Hij verkoopt bloem. Zijn klant koopt van hem een bepaald volume. Volumes mat je in die tijd of met een kruik, een kom, een zak. De verkoper vult de kom van de klant helemaal met bloem. Overvol.

afstrijken
Dan neemt hij een spatel waarmee hij het teveel wegveegt zodat je perfect het volume bloem krijgt dat je had besteld. Wanneer die verkoper ervoor zorgt dat zijn spatel een béétje gebogen is, zodat hij een beetje meer bloem terug weg schraapt, dan doet hij taffaffa. De klant staat erbij, kijkt ernaar en merkt niet dat hij niet de volle maat krijgt. Het verschil is zo klein dat het niet opvalt en de klant gaat tevreden naar huis.

Niemand VOELT zich dus bedrogen
maar Allah heeft het bedrog gezien.

“Oef, ik verkoop geen rijst in kommen en geen melk in kruiken. Dit slaat dus niet op mij.” O jawel. Dit gaat om alles waarbij jij van de ander verwacht dat hij je de volle maat geeft aan volume of kwaliteit – terwijl jij dat niet doet. Je zal snel boos reageren wanneer je loon onvolledig wordt uitbetaald of te laat, maar je ziet er niets mee in om je pauze van 15 minuten met 2 minuten te rekken, of extra lang met een collega te blijven praten terwijl je het niet over het werk hebt. Of de eeuwige grap van de poetsvrouw die het stof onder de mat veegt.
Het beeld toont ook het vertrouwen dat de klant in de verkoper heeft. Een garagehouder die je een dure herstelling aansmeert omdat hij merkt dat je toch niets van wagens snapt doet dus ook taffaffa. De groenteboer die in je kilo tomaten enkele gedeukte en rottende exemplaren verbergt doet taffaffa.

Bovendien wijst Allah ons er met het woord yoeghsiroen (Ayah 3) op dat die schade veel groter is dan je zou denken. Die persoon heeft minder waar voor zijn geld, moet dus meer betalen voor minder. Zijn gezin zal zaken tekort komen die hij hen anders wel had kunnen geven. Door jouw nalatigheid op het werk is het werk niet goed gedaan, het bedrijf lijdt reputatieverlies en er vallen ontslagen. Of anderen volgen je lakse voorbeeld en toch schrik je wanneer na enige tijd de regels strenger worden en de sfeer op het werk grimmiger. Allah zegt hier dat uiteindelijk dit soort bedrog geleidelijk aan een algemeen gebruik zal worden en onoverzichtelijke gevolgen. Allemaal op jouw rekening voor het Laatste Oordeel.

Bedenken ze dan niet dat ze ter
verantwoording zullen worden geroepen?

Allah zegt dat je je enkel zo kan gedragen wanneer er iets fundamenteel mis is met je Dien, met je geloof. Iman bestaat uit drie elementen: geloof in Allah, geloof in Risaalah (Openbaringen) en geloof in Akhirah (het Hiernamaals). Misbruik valt meestal terug te voeren tot een gebrek aan geloof in één van die drie. Vandaar dat Allah hier de vraag stelt: ”Hebben ze er dan nooit bij stilgestaan dat ze zullen moeten staan (voor het gerecht, het oordeel, staand voor Allah)?”

mutaff 83-7

Nu noemt Allah deze mensen foedjaar. Faadjir is een explosie, iets waarover je geen controle meer hebt. Dat Allah ze foedjaar noemt betekent dus dat dit schijnbaar miniem en “onschuldig” bedrog voor Allah heel veel uitmaakt en zware gevolgen heeft. Je daden zijn je al voor gegaan, staan als bewijsmateriaal in de rechtbank klaar…

WA MAA ADRAAKA MA SIDJIEN?

Allah is echt woedend nu. Na zo’n vraag komt in de Qran namelijk meestal een uitleg, hoe kort ook. Hier slingert Allah de Mutaffifien die vraag in het gezicht en wendt zich zonder meer af. Denk maar wanneer jij woedend bent: “Weet jij wel wat je mij hebt aangedaan?” maar je wacht niet op antwoord en je vult het ook zelf niet in. “Besef je wel wat dat betekent?” en je loopt weg.

En ze krijgen nog een nieuwe naam, die Foedjaar: Kaadhibien. Dit betekent niet “leugenaar (kaadhib)” maar dat je anderen leugenaars noemt: je loochent wat ze zeggen. Worden ze beschuldigd van bedrog, dan noemen ze hun slachtoffer een leugenaar. Spreekt iemand hen aan op hun misbruik, dan ontkennen ze. Het is echter ook een houding die het bestaan van het Laatste Oordeel ontkent – zelfs wanneer de dader beweert een gelovige Muslim te zijn.

Allah laat hier verstaan: je daden zeggen meer dan je woorden. We gelooft in het Laatste Oordeel en zelf eerlijk en rechtvaardig wil worden beoordeeld, begaat in dit leven niet dit soort bewuste en valse onrechtvaardigheid.

gelovig of niet

We kennen het beeld van bedekte harten (Ayah 14) ook van andere plaatsen in de Quran: het kwaad dat je doet en waarvan je niet tot inkeer komt veroorzaakt een vlek op je hart. Een volgende keer, een nieuwe vlek. Enzovoort tot het hele hart bedekt is met die vlekken (Raana) en ongevoelig is geworden. Alleen tauwbah kan het genezen en zuiveren.

KALLAA – Allah blijft boos want deze mensen verrichten geen Tawbah. Ze loochenen dat ze iets verkeerds doen en ze zijn er gerust op dat ze toch niet ter verantwoording zullen worden geroepen. Dat zwarte hart vormt een barrière tussen hen en Allah op de Dag des Oordeels. Ze krijgen Hem niet te zien maar worden met hun neus op de Hel gedrukt – en hoe angstaanjagend het beeld ook zal zijn, ze zullen niet kunnen weg kijken. En uiteindelijk worden ze in de Hel geworpen en het wordt ze nog eens goed duidelijk gemaakt: “Dit (de Hel, het Oordeel) is wat jullie loochenden.”

mutaff 83-16

Wat we hieruit leren:

Onze Dien roept op tot rechtvaardigheid
tegenover de hele mensheid
en Allah is woedend wanneer Hij onrecht ziet.
Hij verdedigt niet alleen Muslims
of gelovigen, maar elke mens.

Dit heeft dus niets te maken met geloof,
maar met wat Allah als rechtvaardig beschouwt.

Allah heeft in de Surah’s hiervoor
al laten verstaan dat Hij houdt van evenwicht.
In alles. Voor ons is het zaak om dat evenwicht
te respecteren en te handhaven in alles wat we doen.

 

De ziel zal weten… (Surah Al Infitar)

dan weet de ziel

We lezen er zo makkelijker over heen:
Dan weet de ziel…”

Wanneer is dat?
Volgens deze Surah komt het meteen nadat de hemel wordt gespleten en de sterren vallen, de zeeën overstromen en de graven overhoop worden gehaald. Dat is het einde van de wereld, niet eens de Dag des Oordeels zelf! Nog voor het oordeel valt zullen we zelf beseffen wat het verdict zal zijn en dat het verdiend is.

De ziel zal weten “wat ze heeft
vooruit gezonden en
wat ze heeft achtergelaten”.

Standaard zal je hierbij denken aan de goede daden en de slechte die je hebt gedaan (vooruit gezonden) of net niet (achtergelaten). Ze zijn een realiteit waar je nu al geen invloed meer op hebt. Alles wat je tot nu gedaan hebt aan goed en kwaad is al per snelkoerier “ginds” aangekomen en wacht je op.

Zaak is dus om zoveel mogelijk
goede zaken vooruit te zenden.

Het woord achtergelaten slaat niet alleen op nagelaten, niet gedaan. Ook de vele wereldse zaken die je hebt nagejaagd en waarvoor je je geloof, je gebed, het helpen van mensen, … op een laag pitje hebt gezet vallen hieronder. Je hebt ze namelijk gretig verzameld, maar je kan ze niet meenemen naar de Dag des Oordeels. Ze helpen je geen snars. Ze blijven achter wanneer jij vertrekt naar je Eindbestemming.

Je kan echter ook iets achterlaten
dat jouw status in het
volgende Leven beïnvloedt.

Sadaqah Jaariah, al van gehoord? Dat is een goede daad die blijft nawerken. Je leert iemand het gebed aan. Wel, elk gebed van die persoon komt ook op jouw “rekening”. Je kocht voor iemand een Koran. Daar deed-ie niet veel mee, maar jaren later wordt hij moslim. Alles wat die persoon als moslim aan goeds doet, tikt ook bij jou aan. Je hielp iemand met een les biologie en jaren later wordt dat meisje een bekwaam arts die honderden levens redt. Jij hebt die ook gered. Je investeerde geld in de bouw van een madrassa. Elke letter die wordt gereciteerd heb jij gereciteerd. Je hebt een fruitboom geplant. Elke vogel die erin schuilt, elke vrucht die een dier of mens voedt, elk moment van zalige rust voor een voorbijganger die in zijn schaduw uitblaast is jouw goede daad…

bank en boom

Omgekeerd geldt het echter ook.
Als jij je ouders uitscheldt en je broertje volgt je voorbeeld… Ja hoor.. Jij ook. Je post een schunnige opmerking en die wordt gretig gedeeld. Dan heb jij die evenveel keer gepost en mensen gekwetst van wie je niet wist dat ze bestaan.

Het kan ook totaal onbewust…
Je waardigheid maakt indruk op iemand. Die persoon weet of verneemt dat je moslim bent en wordt nieuwsgierig. Hij leest over de Islam en wordt moslim. Echt gebeurd! Een rustige man in een winkel, een toerist die bidt op een parking… Je beseft niet eens dat iemand het heeft gemerkt. Je zal nooit weten wat er is gebeurd, maar op de laatste dag zal je stapels goede daden zien die voortkomen uit het goed wat anderen door jouw voorbeeld zijn gaan doen … Idem dito voor slechte voorbeelden.

Allah maakt het ons zo gemakkelijk
om te komen waar Hij ons hebben wil,
dicht bij Zich in Jennah.

Als je ziet hoeveel kansen Hij ons geeft
dan besef je: als je toch faalt,
Heb je daar duidelijk heel hard je best voor gedaan.

Laten we onze inspanningen richten
op wat ons dichter bij Hem brengt!

 

Meer, op basis van deze Surah, over Hel en Hemel vind je hier.
Meer over het belang van elk van je daden staat dan weer hier.

 

 

 

Ach ja, Hel en Hemel… (Al Infitar)

Nouman Ali Khan overloopt met ons tijdens de Ramadan van 2017 Juz Amma. Dat zijn de Surahs die de meesten van ons (deels) kennen en in ons gebed gebruiken. Weten wat je zegt tijdens je gebed is belangrijk. Als je op dat moment de enorme schat achter één van de woorden kent, zal het ook niet meer zo moeilijk zijn om je te concentreren, om geraakt te worden door je gebed.
Een sprokkel uit Dag 5: Surah Al Intifar (Surah 82)

 

Surah Al Intifar is net als de Surah’s hiervoor en hierna een beschrijving van een aspect van de Eindtijd. Ook hier gaat het over de Dag des Oordeels: hoe hij begint (Ayah 1-5) en afloopt (Ayah 13-19). Centraal staat de mens en hoe zijn houding tegenover het leven na de dood en het laatste oordeel zijn lot op die dag zal bepalen.

Het is nu eenmaal zo dat geloven in iets wat je niet ziet en waarvan niemand ooit een ooggetuigenverslag heeft gegeven niet evident is. Je ziet verschillende reacties van mensen op het idee dat er ooit een laatste oordeel na dit leven komt:

 • “Leven na de dood?! Nonsens!” Dit is een heel emotionele reactie die geen kans geeft op discussie of argumenteren.
 • “Dat klinkt toch wat ver gezocht hoor.” Hier zie je wantrouwen omdat het onwaarneembaar is.
 • “Eigenlijk kan ik daar wel in komen… Als je ziet hoe geordend de schepping is… Het besef van goed en kwaad wijst op het bestaan van een zekere moraal en geweten. Die kunnen alleen bestaan als ze een doel dienen en dus, ja, dan kan dat doel wel eens een oordeel aan het einde van ons verhaal zijn… Maar toch… Echt zeker ben ik niet hoor.” Of je krijgt te horen: “Daar wil ik nu toch nog even niet over nadenken.”
 • “Jaja, het leven na de dood bestaat. Maar Allah is Rahmaan. Hij houdt zoveel van ons Waarom zou Hij ons dan iets ergs als de hel aandoen? Hij maakt ons gewoon een beetje bang om ons in het gareel te houden maar straffen? Neuh!!!”
 • “Ja zeg, maar wij zijn wel de Ummah van Muhammad (vrede en zegeningen over hem)! Wij zitten goed want hij zal voor ons voorspreken op die Dag. Hij pleit ons wel vrij!”denial
 • “Kijk eens om je heen. Ik heb een goede zaak, een leuk gezin, een prachthuis. Zou ik dat hebben als Allah niet van me hield en niet tevreden is voor mij. Dus ALS er al een laatste oordeel komt, dan wordt het daar voor mij alleen maar NOG beter!”
 • “Ach wat maakt het uit… Ik heb zoveel tegenslagen. Allah kan me niet uitstaan. Hij staat al klaar om me meteen de Hel in te slingeren! Wat maakt het dan uit dat ik nog moeite doe…”
 • “Ja, de Dag des Oordeels komt. Ik weet het. Maar het is zo akelig dat ik er liever niet over praat. Ander onderwerp graag!”
 • “De Hel is een gemoedstoestand” en “Ik ben voortdurend innig met Allah verbonden.” Dergelijke mensen zien de Hel als iets dat voor mensen van een bepaald niveau geld, maar niet voor. Zij zijn beter. Zij en Allah zijn “close” en Allah heeft hen persoonlijk gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken.
 • “Allah is zo goed. Die straft ons nooit.”

ALLAH VERWITTIGT ONS

Het Laatste Oordeel is een realiteit. Hij gaf er al bewijzen voor in de vorige Surah. En Hij gaat verder in op onze lakse houding: Allah straft niet metéén, maar Hij doet het uiteindelijk wel! Hiervoor gebruikt hij “ghar” in Ayah 6: iets wat in een plooi of een spleet verborgen zit, zodat je het niet ziet. Maar het is er wel. Bovendien is “ghar” iets wat de aard van de dingen verandert. (van Jennah naar Hel in dit geval).

Hij is Barmhartig.
Hij geeft kans na kans na kans.

Maar wie ze negeert of verspilt,
draagt daar de gevolgen van.

Hij vermeldt zijn naam Kariem – de Edele. Daartegenover plaatst hij in Ayah 7 ons on-edel gedrag. Hij heeft ons geschapen en gevormd. Dat is de standaard vertaling voor “khalaqa wa sawaa”: geschapen en dan de fijne details afgewerkt in uitgebalanceerd.  Alléén bij de mens voegt Allah daar ook nog eens “adala” aan toe, wat de nadruk legt op evenwicht. We hebben dat extra evenwicht nodig omdat wij het enige schepsel zijn dat keuzevrijheid heeft en dus voortdurend gevaar loopt uit balans te worden gebracht (geest en hart, woede en geduld, lichaam en ziel, nut en tooi,…)

Ayah 8 benadrukt het feit dat Allah ons heeft samengesteld zoals Hij wilde. Waarom zou Hij al die moeite doen om ze dan te laten verloren gaan in de Hel? Hij heeft je voor Jennah geschapen, maar jij bent degene die heeft geweigerd. Dat evenwicht in jezelf en in de Schepping had voor jou een hint moeten zijn dat wat je in dit leven doet aan goed en kwaad ook in evenwicht zal worden gebracht. Ooit. In dat volgende leven.

De Engelen zijn Haafidh, zegt Allah in Ayah 10-12. Hafadha staat voor veilig, niet uiteen vallen, continuïteit. Zo weten we dat onze engelen ons voortdurend beschermen – zelfs terwijl we zondigen – maar intussen wel continu alles noteren wat we doen, bewust of niet, met opzet of niet.

In de Ayahs die volgen beschrijft Allah
hoe de Dag dan verder verloopt.

Goede mensen worden overspoeld met goedheid en luxe. Worden. Tegenwoordige tijd. Dus dat gebeurt zelfs nu al, terwijl je het niet eens door hebt.

De Foedjaar gaan naar de Hel. En wat volgt, is niet mis. Ga ik naar de hel omdat ik eens dat zakje snoep niet heb betaald of gemeen was tegen mijn moeder? Geen paniek. Het woord Foedjaar slaat niet op elk type zondaar. Omdat het een zelfstandig naamwoord is, slaat het op iemand die keer op keer op keer dezelfde zonde begaat, geen berouw toont en zich niet de minste zorgen maakt over de consequenties van zijn daden. Noch voor zichzelf, noch voor een ander. “Gewone zondaars” worden in de Quran aangesproken met “alladhiena fadjaru”: degenen die zondigen. Het werkwoord maakt de zonde tijdgebonden, voorbijgaand. Ze kunnen zich nog beteren.

De foedjaar willen zich niet beteren.
Ze hebben hun beslissing genomen – Allah ook.

Laten we het Laatste Oordeel dus ernstig nemen. Allah geeft inderdaad akelige beschrijvingen van de Hel om ons af te schrikken. Maar Hij zal niet nalaten ons erheen te sturen als wij Zijn waarschuwing niet ernstig nemen. Het getuigt van Zijn grote barmhartigheid dat Hij ons nu al zegt hoe erg het zal zijn, wat voor iemand met een greintje ontzag voor Allah genoeg is om er koste wat het koste weg te blijven. Toch?

Hel en Hemel zijn een realiteit.
Zorg dat je er klaar voor bent.

Takwir – Allah getuigt

Nouman Ali Khan overloopt met ons tijdens de Ramadan van 2017 Juz Amma. Dat zijn de Surahs die de meesten van ons (deels) kennen en in ons gebed gebruiken. Weten wat je zegt tijdens je gebed is belangrijk. Als je op dat moment de enorme schat achter één van de woorden kent, zal het ook niet meer zo moeilijk zijn om je te concentreren, om geraakt te worden door je gebed.
Een sprokkel uit Dag 4: Surah Takwir (Surah 81)

In Surah Takwir bewijst Allah de geldigheid van de Boodschap die Muhammad (vrede en zegeningen over hem) brengt en roept  Hij iedereen ter verantwoording die er niet in gelooft. Dat doet Hij in drie stappen:

 • Hij begint met 13 krachtige eden (die details van de eindtijd omschrijven) die in Ayah 14 leiden tot de bevestiging dat het einde van de wereld een vaststaand feit is.
 • Een tweede reeks bewijst de betrouwbaarheid van de allereerste Boodschapper, Jibriel (vrede zij met hem), en bevestigt dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) hem wel degelijk heeft gezien en gesproken.
 • En dan de vraag “Waar denk je dat je heen gaat?” Op de laatste Dag heb je geen vrije keuze meer. Of je erin gelooft of niet, het Oordeel komt en jij zal het willens nillens ondergaan.

De “fa” tussen de eerste twee delen
toont nog maar eens aan dat de Quran
een onverbrekelijke band ziet tussen
ons geloof in de Openbaring en onze daden.

Je houding tegenover de Openbaring zal  zich uitdrukken in je daden. In deze Surah kwam eerst het Laatste Oordeel aan bod, met het bewijs dat onze daden worden genoteerd. “Fa” staat voor “en dan” maar ook voor “daarom”… en dan toont Allah de geldigheid van de Boodschap aan.

stars

Hij doet dat met beelden van flikkerende sterren die soms verdwijnen, vallende sterren die opduiken en verdwijnen als een vos die vlucht voor de jager en dan “asas”, de overgang van de dag naar de nacht en uiteindelijk de ochtend die opgelucht herademt.

Allah gebruikt heel vaak het beeld van licht voor de Quran.

De sterren zijn de vorige Openbaringen, waarvan hier en daar nog wat licht overblijft. Er zijn ook Openbaringen die werden vervolgd en uiteindelijk verdwenen, waarvan slechts hier en daar een vaag spoor achterbleef.
En dat is allemaal mooi, maar verbleekt wanneer de Quran komt, de uiteindelijke Openbaring die alles helder verlicht, en de weg die je moet volgen duidelijk en veilig maakt.

De dag is begonnen. De Openbaring blijft. Tot het einde van de Dag, wanneer we zullen worden geoordeeld volgens wat we met dit licht hebben aangevangen.

Wat dan de Boodschapper Jibriel
(vrede zij met hem) betreft:

De geldigheid van de Boodschap staat nu vast. Hoe komt hij terecht bij jou en mij? Wie een waardevol bericht aan iemand anders wil bezorgen (zoals in de diplomatie) kiest daarvoor heel zorgvuldig de persoon uit aan wie hij die taak toevertrouwt. Die persoon moet over een paar belangrijke eigenschappen beschikken. Hij wordt beschreven vanaf Ayah 19.

 • Een nobele Boodschap vereist een nobele Boodschapper: Kariem
 • Hij moet een zekere macht hebben. Dat is al OK want de naam Jibriel, die uit het Hebreeuws komt, betekent juist “machtig schepsel van God” en Allah vertaalt die naam ook zo in de Quran: Dhul Quwattin. Meteen een zoveelste bewijs dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) dit niet verzint want hij kent die taal niet.
 • De Boodschapper moet een naaste medewerker zijn van de zender: hij bekleedt een ereplaats vlakbij de Arsh van Allah.
 • Dat moet een stabiele positie zijn, sinds lange tijd: Makien, zegt Allah.
 • Zelf moet hij ook gezag genieten en door zijn eigen medewerkers worden gehoorzaamd, want op zijn reis met deze waardevolle Boodschap wordt hij door hen geëscorteerd. Jibriel is Mutaa’.
 • Uiteraard moet die Boodschap worden overgebracht door iemand die betrouwbaar is en er niet mee zal knoeien. Allah noemt Jibriel amien.

Zo komt de Boodschap terecht
bij de tweede Boodschapper, Muhammad
(vrede en zegeningen over hem).

Over hem hoeft Allah al niet meer te zeggen dat hij een nobele en betrouwbare persoon is. Dat zeggen de Quraysh namelijk zelf al over hem as Saadiq en Al Amien. Hun excuus is dat ze denken dat de Profeet gek geworden is en dus zet Allah dàt punt recht voor hem. De Quraysh kunnen ook moeilijk geloven dat iemand Jibriel kan hebben gezien. Ook hier getuigt Allah voor Zijn Boodschapper en meteen maakt Hij duidelijk dat de Profeet ook geen waarzegger is die doet alsof hij iets weet uit de onzichtbare wereld maar het slechts met mondjesmaat lost. Wat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) als Boodschap ontvangt is niet verzonnen (want de Boodschapper die het hem brengt is betrouwbaar) en alles wat hij ontvangt geeft hij meteen integraal door.

Dus, zegt Allah, waar ga je dan heen?
Je weet nu waarheen,
als je oprecht op zoek bent.

“En jullie kunnen niets willen, behalve wanneer Allah, de Heer der Werelden, het wil.”
Die laatste Ayah… Heel wat mensen kijken hier raar van op. We zijn toch geschapen met een vrije wil? En nu zegt Allah dat we alleen kunnen willen wat Hij wil. Weg, vrije wil?

Allah zegt iets dergelijks op drie plaatsen in de Quran, vertelt Ustadh Nouman Ali Kahn. Dat gebeurt telkens in de context van het Hiernamaals. Op dat moment hebben we inderdaad geen vrije wil meer. Die geldt alleen in dit leven. Eens de Dag des Oordeels begint, hebben we geen greintje vrijheid meer en ondergaan we het oordeel, heel bewust maar machteloos. Aan de andere kant kan je ook stellen dat zelfs onze vrije wil in dit leven alleen mogelijk is omdat Allah heeft gewild dàt we vrij zijn in onze keuzes…

Alles is van Allah.
Een geschenk en een opgave.
Opdat we dit leven en het volgende
ernstig zouden nemen
geeft Hij ons alle mogelijke bewijzen,
op een presenteerblaadje…

alhamdolillah

Alhamdolillah voor een Schepper
die het ons zo gemakkelijk maakt!

 

Abasa – wie is de VIP?

Nouman Ali Khan overloopt met ons tijdens de Ramadan van 2017 Juz Amma. Dat zijn de Surahs die de meesten van ons (deels) kennen en in ons gebed gebruiken. Weten wat je zegt tijdens je gebed is belangrijk. Als je op dat moment de enorme schat achter één van de woorden kent, zal het ook niet meer zo moeilijk zijn om je te concentreren, om geraakt te worden door je gebed.
Een sprokkel uit Dag 3 : Surah Abasa (Surah 80)

Het verhaal van Surah Abasa kent vast zowat iedereen.  Toch is het goed ons de scène voor de geest te halen. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) staat de praten met enkele van de meest invloedrijke mensen van Quraysh. Net als andere profeten vroeger wil Muhammad (vrede en zegeningen over hem) langs de leiders het hele volk, en langs de stad Mekka heel Arabië bereiken.

Maar net nu hij de aandacht heeft van die belangrijke mannen komt er iemand zomaar ineens dat gesprek onderbreken. Abdullah ibn Um Maktum, een neef van de Profeet langs de kant van Khadijah, heeft hem gehoord en komt naar hem toe: “Geef me leiding!” Of volgens een andere overlevering “Leer me iets van wat Allah jou heeft geleerd!” Hij komt dus niet met een probleem of iets dringends waar hij mee zit, gewoon leergierig enthousiasme.

Natuurlijk kan je Abullah ibn Um Maktum wel begrijpen. Hij is zo enthousiast, zo gretig naar nieuwe kennis en inzichten, dat hij de normale omgangsvormen gewoon vergeet. Als je het niet snapt, kijk dan eens naar hoe fans zich gedragen rond hun idool.

Nu zit de Profeet echter in de knoei.

Daar staat hij, tussen twee geïnteresseerde toehoorders. Hij wil de ene niet teleurstellen en de andere kans ook niet kwijtspelen. Terwijl hij tussen de twee wordt verscheurd, komt als klap op de vuurpijl nu ook nog Openbaring en hij kan niet anders dan ze meteen te reciteren: Abasa wa tawalla – hij fronste en keerde zich af…

Abasa

Allah verwijt hem de frons. Een heel kleine frons, de lichtste vorm van ergernis, niet eens een boos of geërgerd gezicht, geen boos woord. Maar Allah grijpt in: Abasa

Wa tawalla

“En hij keerde zich af”. Muhammad (vrede en zegeningen over hem) had niets anders gedaan dan even checken met zijn gesprekspartners of ze zich goed voelden bij wat hij tot dan had verteld. Maar Allah zegt niet: hij keerde zich om, nee: “hij keerde zich af.” Allah stoort zich aan het feit dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) zich afkeerde van de onbeduidende blinde man om een woord te wisselen met de grote mijnheren. Sindsdien was het de Profeet (vrede en zegeningen over hem) die telkens Abdullah achterna liep en hem vroeg of hij iets voor hem mocht beteken, of hij iets nodig had… 

Dus… wie is dan de VIP in de ogen van Allah?

Hij keerde zich af van de blinde, zegt Allah. Door de aandacht te vestigen op zijn handicap laat Allah verstaan dat de man door zijn blindheid meer moeite had gedaan om tot bij de Profeet (vrede en zegeningen over hem) te geraken.

handicap

Tegelijk erkent de Quran hiermee de moeite van iedereen die een handicap heeft, welke ook, en de extra inspanningen die zij moeten leveren om de Dien te leren, om het gebed te leren, om in de moskee te geraken, …
Jammer genoeg worden net die mensen door onze Ummah het meest verwaarloosd, terwijl Allah zegt: deze man, met zijn gebrek, is belangrijker voor Allah dan de elite! Misschien iets om aan te werken in je moskee en madrassa?

Wie een handicap heeft, is ook op sociaal vlak vaak beperkt. Je kan niet alles doen wat anderen doen, wordt bekeken met medelijden, verwaarloosd,… Juist omdat ze zo vaak aan de kant worden gezet, zullen mensen met een handicap vaak luider praten en brutaler worden. Dus dat gedrag van Abdullah komt misschien niet eens voort uit onbeleefdheid en gebrek aan . Allah stelt dan ook in de volgende ayah: je hebt geen enkele manier om te weten of hij niet oprecht naar je toekwam om zich te zuiveren.

Een laatste pareltje:
Het woord voor zuiveren is niet
eens totale reiniging yatazakka
maar een stapje, een beetje, een eerste stap: yazakka.
Dat alleen al volstaat om voor Allah de belangrijkste te zijn!