Van Ramadan tot Ramadan

Wat vliegt de tijd… Wat heb ik hier weinig gewerkt voor Allah sinds de vorige Ramadan.
Maar, mash’Alah, ik zie dat ondanks die stilte de bezoekers blijven komen.
Insh’Allah betekent dit dat mijn eerdere werk nog steeds nut heeft en vruchten draagt.

Deze keer beloof ik je niets. Mijn voornemen om de Baqarah serie af te werken is totaal in het water gevallen. Vergeef me. En vooral: Allah, vergeef me.

Insh’Allah zal ik over een paar maanden weer de kans zien om af en toe iets te posten. Geen serie – om valse beloften en extra stress te vermijden. Ik ga zelf wat meer tijd besteden aan de Quran insh’Allah en ik ben ervan overtuigd dat ik dan van de ene verwondering in de andere verbazing zal vallen. Die zal ik dan hier komen delen. Bid dat ik de kans krijg, en dat mijn geest en gezondheid toelaten op die manier met jullie iets zinvols te leren en te delen.

Intussen heb ik hier en daar meegewerkt aan andere initiatieven die zeker ook voor jou nuttig kunnen zijn. Ik stel ze je even voor:

QANTARA

De zussen op Qantara bieden je een site met artikels die ruimer kijken dan Islam als godsdienst. Ze kijken, als moslims, naar onze leefwereld, psychologie, recepten, wetenschap… Ik heb er een tijdje aan meegewerkt, maar het was toch wat meer hooi dan mijn vork aan kon. Ga eens kijken! Ik ben ervan overtuigd dat je het er heerlijk vindt!

Qantara - wat

ISLAMRELGIE

Voor deze site ben ik momenteel aan de slag. Iets minder tijdsdruk en ik hoef niet zelf te schrijven, enkel vertalen zoals hier. Deze site is de Nederlandse versie van een internationaal initiatief om goede informatie aan te bieden aan een publiek van vooral zoekende mensen, een tegengif voor de hedendaagse islamofobie. De Nederlandse versie van de site is in opbouw en dus een regelmatig terugkerend bezoekje zeker meer dan waard. Hij kan je ook helpen wanneer anderen je vragen stellen en je wat hulp nodig hebt voor je antwoord.

IslamReligie - wat

En nu staan we voor de nieuwe Ramadan.

Zaterdag 27 mei is het waarschijnlijk zover. Alhamdolillah dat we hem opnieuw mogen beleven. Een nieuwe sessie herbronning, een nieuwe kans op vergiffenis, op meer inzicht en een sterker geloof, want:

fasting.png

“Vasten gaat niet over
het verbranden van calorieën.
Het gaat om het verbranden
van je ego, je trots en je zonden.”

Laten we ons daarom in de maand van de Quran door Allah’s woord leiden naar een betere band met Hem (Quran leren en begrijpen, Du’as ontdekken die ons sterken, voorbeelden volgen uit de Hadith…) zodat we met die versterkte liefde voor Allah aan de slag gaan om Zijn liefde uit te dragen aan alle mensen en levende wezens rondom ons.

Bidden we voor mekaar
dat we hem nu ook ten volle benutten.
En ik hoop en bid dat mijn blogs
daartoe kunnen bijdragen, insh’Allah!

RAMADAN MUBARAK!

Advertenties

HET PAD VAN ALLAH (Parels van de Quran – 2014 afl 27)

O jullie die geloven, wat is er met jullie dat,
wanneer er tot jullie wordt gezegd:
“Rukt uit op de Weg van Allah”, jullie bezwaard op de grond zakken?
Hebben jullie dan meer behagen aan het wereldse leven
dan aan het Hiernamaals?
En de genieting van het wereldse leven is slechts kort
in vergelijking met het Hiernamaals.

Lees verder

Islam en goede vrienden

“Maar wat zich bij Allah bevindt is beter en blijvender
voor hen die geloven en die op hun Heer vertrouwen.”

(De Edele Quran 42:36-37)

Allah zegt: “Alles wat jullie werd gegeven zijn nutsvoorzieningen, tijdelijke zaken om te genieten en te gebruiken. En wat Allah heeft, is beter en het gaat langer mee.” Je hebt een toffe “kar”? Allah heeft een betere kar en die zal langer meegaan. Je hebt een huis? Allah heeft een beter huis en het zal langer meegaan!

Alles wat Allah ons zal geven zal beter zijn en het zal langer duren. 

“En ze vertrouwen er volledig op dat wat Allah hen in Akhirah (het Hiernamaals) zal geven inderdaad beter IS.” Zelfs al heb je een goed leven, wat Allah je zal geven is beter en het duurt langer. Dat is het geloof waarmee je moet leven.

Allah zegt: “Willen jullie mensen van het Hiernamaals zijn?
Het eerste wat je me dan geeft is dat je geen grote zonden begaat!”

Grote zonden, zoals het verbruik van haraam, de zina van de ogen, iemand doden en riba (intrest) verbruiken, verdienen en ondersteunen! Je kan jezelf mettertijd verbeteren en werken aan de kleinere punten, maar de EERSTE prioriteit zijn de belangrijkste, grote zonden! Zelfs al zeg je: “Ik zit in een onschuldige zakenbranche: ik doe immobiliën!” OK, dat is onschuldig genoeg … “Maar ik verhuur mijn opslagplaats aan een club.” Je bent misschien niet de verdorvene, maar je bent de oorzaak van verderf! Je bent medeplichtig!

Houd dus eerst en vooral op met de grote dingen!
En dan de tweede verdedigingslijn: 

Stop met alle vormen van schaamteloosheid.

Ik heb heel specifiek schaamteloosheid benadrukt terwijl ik met jullie praatte: daten, pornografie, dat soort zaken… Waarom? Omdat Allah de grote zonden nam, en meteen nadat Hij die onder de aandacht heeft gebracht, verwijst Hij NOG eens, apart, naar schaamteloosheid en alle vormen ervan. Elke daad ervan, elke blijk ervan, alles wat je er zelfs maar in de buurt brengt… vermijd het allemaal!

Dus hoe ga jij jezelf omringen met mensen die je zullen helpen
de grote zonden te vermijden, die goed gezelschap voor je zijn
en je op de goede weg houden? En als je eens afglijdt dan zijn zij er
om je tegen te houden en weer op te pikken.

Bron: Pareltjes uit de Quran – Juz 25
Integrale vertaling Nederlands:

http://mariaminislam.wordpress.com/2013/08/01/pareltjes-van-de-quran-juz-25/

Bespreking in het Engels, door Nouman Ali Khan:
http://www.youtube.com/watch?v=iLvV_1JT2Ik&list=PLHPW7nn9Wmb4D4uXughue9A8zUsinaelQ

Het Youtube kanaal van Quran Weekly:
http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Assalamu alykum!

As SALAAMu Alykum, lieve mensen!

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe?

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!

 

Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Pareltjes van 2013
vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Broeder Nouman is niet zomaar iemand. Hij ligt aan de basis van het instituut Bayyinah: een instituut voor het Arabisch, in de USA. De grondgedachte is dat je de Islam, en in het bijzonder de Quran, nooit ècht kan begrijpen als je geen Arabisch kent.

In zijn spreekbeurten en lessen vertelt N.A. Khan dan ook op boeiende wijze over de Quran, aan de hand van de vele Tafasier die hij heeft bestudeerd, en met grote aandacht voor de rijkdom van de Arabische taal.

Het zijn geen pure Tafsirlessen, maar een vlotte mix van Tafsir, inzicht in het Arabisch, een frisse kijk op de samenleving, verdieping in de Islam… De lessen zijn stuk voor stuk pareltjes die deugd doen. De fijne nuances in Allah’s woordkeuze, het gebruik  van net dié meervoudsvorm, de volgorde van een zin … Het is geen toeval, het heeft een betekenis die je soms kippenvel bezorgt. En deze man weet hoe hij je dat op een bevattelijke wijze kan bijbrengen.

Hij verandert je kijk op de Quran.
Hij verdiept je inzicht in je eigen geloof.
Hij verrijkt je gebed wanneer je deze Surah’s reciteert.

meer over hem op https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/category/info/
of rechtstreeks op bayyinah.com

Je vindt de vertalingen op verschillende manieren weergegeven

* integraal
* een eigen samenvatting (onder “Verkort”)
* opmerkelijke uitspraken en citaten (onder “Post its”)
* Arabische woordbesprekingen (onder “Waardevolle woorden”)

Aangezien ik allicht niet de enige ben die bij het instuderen van de Quran voor het gebed begint bij de kortere, makkelijker aan te leren stukken, vertrek ik met mijn vertalingen ook daar.


Bovendien is het boeiend te zien hoe die stukjes,
die op het eerste gezicht
heel verschillende dingen behandelen,
prachtig met mekaar verbonden zijn in betekenis,
in doelstelling en zelfs op taalkundig vlak.
Een aanrader, nog voor je aan de Surah’s zelf begint:

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2011/12/02/de-laatste-tien-surahs-en-hun-verbanden/

Ik bid Allah om Zijn beloning voor Nouman Ali Khan, die nederig blijft terwijl zovelen aan zijn lippen hangen om van hem te leren. Ik bid om Allah’s zegen voor deze man, voor zijn werk, zijn collega’s en zijn familie, opdat we nog lang mogen leren van de enthousiaste en hedendaagse manier waarop hij ons helpt ons geloof te verdiepen.

Ik bid Allah dat Hij mij bijstaat om dit mooie werk op de juiste manier te vertalen en de juiste stukken te kiezen voor de samenvattingen. Ik smeek Hem dat Hij dit werk van mij aanvaardt en het vruchtbaar laat zijn voor jou en iedereen die het leest.

Moge Allah ons zegenen
met een ontvankelijk hart voor Zijn Boodschap

en met nog meer predikers zoals Nouman Ali Khan 
die deze Boodschap voor ons toegankelijk maken.

Moge Hij ONS, onszelf,
tot getuigen maken voor de mensen rondom ons,

zoals Hij het ons opdraagt
doordat Hij 
de Quran heeft gegeven
als Leiding voor de MENSHEID,
voor iedereen.

Amien

Ayah – hoe vertaal je dat?

Je hoort zo vaak “vers” als er over een Ayah van de Quran wordt gesproken en dat heeft Nouman Ali Khan niet graag omdat het woord ons doet denken aan poëzie (en de Quran zegt dat hij dat niet is) of aan de Bijbel (en die is zo vervormd dat we de Quran daarmee niet in verband willen brengen)… Iemand stelde voor om dan “zin” te zeggen, maar er zijn massa’s Ayah’s die er geen zijn – of die net meerdere zinnen bevatten – of gewoon een woord of enkele letters. “Vers” klopt dus niet. Hoe vertaal je “Ayah” dan wel?

De Quran over “Ayah”

De Quran zegt dat zijn bouwstenen “Ayaat” zijn.
De Quran zegt dat Isa (vrede zij met hem), de persoon zelf, een Ayah is.
De Quran zegt dat we in Yoesoef (vrede zij met hem) en zijn broers Ayaat vinden. Ja, ook in zijn broers, en die zijn voor het grootste deel van het verhaal “de slechteriken”, al vallen ze achteraf nog wel mee.

Ayaat zijn dus niet alleen onderdelen van een boek, maar ook personen, en wat die mensen hebben gedaan, wat hen is overkomen,… Allah heeft gezegd dat de bomen en de bergen Ayaat zijn, dat de geschiedenis een Ayah is en de toekomst ook. Allah zegt dat ons lichaam, alles wat in ons lichaam steekt, maar ook onze gevoelens en onze harten Ayaat zijn. Slapen is een Ayah, ontwaken is een Ayah, het huwelijk is een Ayah, de liefde tussen man en vrouw is een Ayah… Lieve help! Ik verzin het niet! Het staat in de Quran!

De openbaring van Allah is een Ayah.

Wat mensen meemaken is een Ayah.

Alles in het universum is een Ayah.

 

Ayah

Als je de Quran bestudeert, kom je tot de conclusie dat Allah het woord “Ayah” gebruikt om de hele realiteit mee te beschrijven. Wanneer je de Quran bestudeert, vraag je niet meer “Wat is een Ayah?” maar juist “Wat is géén Ayah?” want zowat alles om ons heen en in onszelf is een Ayah.

De volgende keer dat je leest in de Quran dat Allah iets een Ayah noemt, let goed op. Het verandert je kijk op de dingen. Snap je nu waarom je het woord “Ayah” niet kan vertalen als vers? Waarom dat woord veel te beperkt is hiervoor?

Waar vind je dus de beste Tafsier voor “En kijken jullie niet naar de vogels boven jullie, hoe zij hun vleugels uitslaan en weer ineen vouwen? Er is niemand die ze tegenhoudt dan de Erbarmer. Voorwaar, Hij is Alziende over alle zaken”. (De Edele Quran 67:19)? Niet in boeken, maar wanneer je omhoog kijkt en de vlucht van zo’n vogel met je ogen volgt. Je vindt de Ayah in het Boek en erbuiten.

“Ayah” vanuit de Arabische taal

Het woord Ayah bestaat uit de letters Hamza Yaa Yaa. Daaraan is een hele resem betekenissen verbonden. Allemaal hebben ze dus met het woord “Ayah” te maken en zo geven ze ons een betere kijk op de betekenis van het woord.

kampvuurEen Arabische uitdrukking die de toestand van een verlaten kampeerplaats beschrijft, waar dus nog wel de as van een vuur en wat afval is achtergebleven, zegt “Kharadjal Qaumu bi Ayaatihim – De mensen zijn vertrokken met alles wat waarde heeft.” Dus, de eerste betekenis van “Ayah” is “iets waardevols.”
Is dat niet fantastisch? Dit betekent dat àlles wat je beleeft waardevol is. Elk probleem is waardevol. Elk geschenk van Allah is waardevol. Elke uitdaging in je leven is waardevol. Elke dag heeft waarde, elke nacht heeft waarde. Elke mier is waardevol… Subhaan Allah!

De tweede betekenis van Ayah: Je kan er het woord “Ay” van afleiden, een vraagwoord. Wat erop wijst dat de bedoeling van een Ayah is dat je vragen gaat stellen, ze moet je nieuwsgierigheid wekken.
“Ay” verwijst ook naar een richting. De resten die in het kamp achterbleven geven aanwijzingen over de richting waarin de kampeerders zijn vertrokken. Elke Ayah van Allah wijst in een richting, en dat is naar Allah zelf.
Iets verbazingwekkends wordt ook Ayah genoemd: “Ayyu radjal hadha = wat een verbazende man is dat!” Elke Ayah, alles wat we zien en meemaken, wekt onze verbazing en bewondering op.
Dan is er de Ay in “Yaa AYyoeha alladhiena ‘amanoe.” De ay staat hier om je aandacht te trekken, om je te roepen. Elke Ayah roept je en probeert je aandacht te trekken. Met andere woorden: het is belangrijk dat we aandacht besteden aan de realiteit die ons omringt. Als je oplet, trek je er lessen uit.
Nog een afgeleid woord is “ie” – wat “ja” betekent. O, zeg je, maar “ja” in het Arabisch is “na’am”! Klopt. Maar “ie” zeg je wanneer je met volle overtuiging iets bevestigt: “Ja! Absoluut!” Een Ayah geeft je dus zekerheid, schenkt je overtuiging.

De Ayaat van Allah volstaan om je te overtuigen.
En dan niet alleen de Ayaat van de Quran:
“Voorwaar, in de hemelen en de aarde zijn zeker
Tekenen voor de gelovigen.” (De Edele Quran 45:3)

“Ayah” betekent ook gewoon “betekenis”. In Tafsier lees je dat een bepaald woord “ay” zus en zo: dat woord betekent zus en zo. Dat is zo prachtig, want op die manier zegt Allah dat alles wat we meemaken niet alleen waarde heeft, maar ook betekenis, zin! 
Daarom is het werkwoord dat ervan is afgeleid (ta’ayya yata’ayya) “betekenen”, “een sterke intentie hebben”, “een doel hebbenTenslotte is een Ayah al alaama, een teken. Dat heb je vast al gehoord en is één van de betekenissen.

Dat allemaal samen is wat een Ayah is.
Hoe zinnig is het dan om het een vers of een zin te noemen?
Je kan het dus niet vertalen… Je  kan het enkel maar noemen wat het is: een Ayah.

 

Beluister hier de hele lezing van Nouman Ali Khan over Ayah en Surah. 

 

De fitna van de verloren fitra

Dit is de volledige vertaalde tekst van een khutbah van Nouman Ali Khan over hoe onze fitra wordt bedreigd. De volledige lezing, in het Engels vind je hier en een samenvatting in het Nederlands staat dan weer hier.

As-salamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.   

Ik wil het met jullie hebben over iets wat me nauw aan het hart ligt. Het houdt me nu al weken bezig omdat het zo belangrijk is voor mijn leven en dat van mijn familie en mijn kinderen. Het gaat over de basis van ons geloof: onze fitrah. Onze fitrah wordt bedreigd en de Islam waarmee we ons bezighouden (wijzelf maar ook onze moslim gemeenschap) is vaak een lege schelp. Dit is een gevaarlijke evolutie.

Dit is een Ayah die me doet huiveren wanneer ik nadenk over hoe Allah dit probleem omschrijft. A’udhu Billahi min ash-shaytaan-ir-rajeem…  

“O Boodschapper! Laat je niet bedroeven door degenen die met elkaar wedijveren in ongeloof en die behoren tot degenen die met hun monden zeggen: ‘Wij geloven’, maar wiens harten niet geloven. En er zijn er onder de Joden, die gehoor geven aan de leugen: zij geven gehoor aan een ander volk dat niet bij jou gekomen is (en jou niet kent). Zij verdraaien de woorden van hun plaatsen. Zij zeggen: ‘Indien jullie dat gegeven is, neemt het dan; en als jullie het niet gegeven is, let dan op’. En als Allah Zijn beproeving voor iemand wil, dan ben jij niet bij machte dat bij Allah tegen te houden. Zij zijn degenen wiens harten Allah niet wil reinigen. Voor hen is er op de wereld een vernedering en voor hen is er in het Hiernamaals een geweldige bestraffing.”
(De Edele Quran 5:41)

Allah waarschuwt de Profeet (vrede en zegeningen over hem) voor een gevaarlijke groep binnen de rangen van mensen die zich moslims noemen. Hun misdaad die Allah beschrijft is dat hun monden wel zeggen dat ze geloven, maar hun harten zijn nog niet tot het geloof gekomen. Hun harten weten nog niet wat het is te geloven. Dit is een heel ernstig probleem en daarom wil ik voor ons gesprek hierover vertrekken vanuit iets heel erg elementair:

Het is niet omdat je moslim bent 
dat je fitrah ineens in orde is.

Alle mensen hebben dit aangeboren gevoel voor fatsoen meegekregen omdat Allah (azza wa jal) het in ieder van ons heeft voorgeprogrammeerd. Het is onze waarheidsliefde, onze drang naar rechtvaardigheid, barmhartigheid, dienstbaarheid, respect, dankbaarheid, waardering, eerbied… Dit zijn allemaal zaken waarmee niet alleen moslims begaan zijn. Dit is een geschenk voor de hele mensheid en het zijn zaken waarin de Profeet (vrede en zegeningen over hem) uitblonk, zelfs al voor hij Openbaring had ontvangen. Zijn fitrah was toen al op haar hoogtepunt. Vanuit mijn eigen beperkte kennis over de Sirah van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) vind ik het belangrijk dat we begrijpen hoe het juist die aanleg tot fatsoen was, tijdens zijn leven voor de komst van de Quran, die geloofwaardigheid heeft gegeven aan de boodschap van de Islam.

Het is niet om het even
wie een boodschap overbrengt
opdat ze impact zou hebben.

Mensnouman-on-eiden kunnen gerust prachtige lezingen geven en spreken voor een groot publiek, maar dat betekent niets als hun karakter niet overeenstemt met wat ze zeggen. Als de mensen die hen persoonlijk kennen zeggen “Jij bent dan misschien onder de indruk van wat die vertelt, maar je kent hem alleen van Youtube of van zijn openbare optreden. Wel, ik ken hem van nabij en ik wil niets horen van wat hij vertelt, omdat ik nu een maal weet hoe die persoon echt is,” dan is alles wat die persoon vertelt holle praat. Dat was alvast niet zo in het geval van onze Profeet (vrede en zegeningen over hem).

Wij allemaal hebben nood aan een grondige introspectie. Zowel de mensen hier op het podium als jullie in het publiek – niemand van ons vormt een uitzondering hierop. We moeten allemaal eens diep in onszelf kijken en nagaan wat voor iemand we zijn geworden.

Laten we het wat concreter maken
en de algemeenheden achter ons laten, insha Allah.
Ik maak me namelijk persoonlijk grote zorgen
over mijn eigen fitrah en die van mijn kinderen.

Ze worden groot. Mijn oudste dochter is er nu 10. Ik heb vandaag al in de khutbah verteld dat ik haar een paar dagen geleden heb gezegd dat ik haar mis. En zij zei: “Maar abba, ik zit hier naast je. Hoezo mis je me dan?” En ik: “Jaja, maar jij bent niet meer dat meisje van twee. Wat was je toen nog onschuldig. Je was een heel ander iemand.” “Papa toch, ik ben nog altijd ik.” Waarop ik dan weer zei: “Nee dat ben je niet. En over drie jaar zal ik de jij van vandaag missen, want dan zal je een tiener zijn, een waanzinnig monster, zo’n akelig schepsel waar hemel en aarde bang voor zijn.” Ik ben nu al bang om een tienermeid in huis te hebben en ik maak me eerlijk gezegd echt zorgen…

Ik maak me zorgen omdat niet alleen de fitrah
van de moslims in gevaar is, maar die van alle mensen.

Ze wordt belaagd door een conglomeraat van heel wat bedrijven met een omzet van miljarden dollars. Zelfs als je enkel de eenvoudigste statistieken bekijkt, zie je dat de smerige pornografie alleen al meer omzet draait dan de hele technologiesector – Google, Microsoft, noem maar op – samengeteld. Er zijn sociologen die statistieken publiceren over de gemiddelde leeftijd waarop een kind op deze planeet aan dat soort zaken wordt blootgesteld. Dit is een crisissituatie. Ik moet klaar staan om met mijn dochter van 10 hierover te praten. Maakt niet uit of  ze naar een islamitische school gaat, huisonderricht krijgt of officieel onderwijs volgt. Ik moet de moed en de kracht vinden om haar terzijde te nemen en met haar te praten over wat onvermijdelijk zal gebeuren. Op een dag zal een van haar vriendinnen haar zo iets tonen op haar mobieltje of een ander toestel. Al laten we die dingen niet toe bij ons thuis, ze zal er toch mee in contact komen, dat staat vast. Dit is onze realiteit. Haar fitrah is in gevaar, haar onschuld wordt belaagd.

cave-bookcase-largerIn onze buurt hebben we een halaqa voor kinderen (les), gegeven door een familielid. Hij is echt goed met kinderen en op een dag stelde hij de vraag: “Wat is volgens jou het grootste verschil tussen jou en de andere kinderen op school?” De meeste kinderen in die les volgen les aan een staatsschool. Ze zijn tussen de 6 en 10 jaar oud. De vraag is wat het is waarover ze praten op school maar nooit zouden aanhalen onder moslims. Nu dan, allemaal hadden ze een vriendje of vriendinnetje, allemaal praatten ze over “dat soort muziek en liedjes” die ze bovendien op hun mobiel of tablet hadden opgeslagen.

Een kind van een familielid kwam op een keer naar me toe en vroeg me naar de betekenis van zo’n vies vierletterwoord. “Wat betekent het? Mijn vriendje zei dat onlangs.” Ik barste bijna in tranen uit, want het ging hier over een kind van 7. Hij heeft het recht om niet met dat spul te worden geconfronteerd, toch? We maken ons zorgen over het milieu en milieuactivisten maken zich druk over de watervoorraad op aarde en de lucht die we inademen. Wij maken ons zorgen om onze spirituele besmetting en vervuiling! De fitrah wordt besmet door haar sociale omgeving, die door de technologie eigenlijk de hele wereld bevat. Daarom is dit ook niet alleen het verhaal van de jeugd en de kinderen om wie ik me zorgen maak en over wie ik het wil hebben.

Ik heb tenminste nu mijn eigen plannetje klaar om te proberen voor de kinderen van mijn familie toch een zeker niveau van fitrah te bewaren. Ik wil haar beschermen en versterken. Hoe? Daarover heb ik het zo meteen, maar vooraf wil ik het even hebben over de jongeren die de Islam (her)ontdekken.

Jongeren… Ze ontdekken een geestelijke roeping. Er gebeurt iets in hun leven en hun leven verandert. Mag Allah jou beschermen, want jij bent natuurlijk de uitzondering op die regel, he? Je bent door grote veranderingen in je leven gegaan en dat is waarom je hier in het publiek zit terwijl je je een tijd geleden nooit had kunnen inbeelden om iets te gaan bijwonen dat met de letter I begint. Je amuseerde je op je mobieltje of tablet maar hoe dan ook zou je nooit iets aangeklikt hebben dat over Islam of moslims ging. En kijk, hier zit je nu. Zo zitten er vast een heel aantal hier.

Maar zelfs wie zijn weg terug naar de Islam
heeft gevonden is niet veilig. Echt niet.
Het betekent enkel dat het bombardement
van Sjaitaan op jou nog zwaarder zal zijn.

Je zit nog meer in de penarie dan de anderen, want jouw grootste gevaar is zelfgenoegzaamheid. Dat is jouw grootste bedreiging. En die van mij. Je gaat anderen bekijken als mensen die “nog niet zo ver” staan als jij, ze hebben nog niet die stap naar het geloof gezet terwijl jij, alhamdolillah, je baard al laat staan of de hijab draagt.

Hijab arr
Dus zal jij nu wel veilig zijn. Niet dus. Jij niet en ik niet. Dat zijn allemaal uiterlijke aspecten van ons geloof. De fitrah ligt echter tegenwoordig constant onder vuur bij alles wat we doen. Je kan jezelf daarop testen.

Ik wil hier geen academische discussie van maken. Dit is een gesprek van hart tot hart. Het is iets waarover ik met mijn vrouw heb gepraat, waarover ik met mijn neven heb gepraat. Ik maak me namelijk zorgen om onze familie. En jullie zijn, als moslims, ook familie. We zijn een familie, verbonden door “la illaaha illa Allah.” Daarom pieker ik hierover voor mezelf en voor jullie.

Je kan hiervoor een lakmoestest doen. Stel dat je naar een film zit te kijken. Je hoeft je hand niet op te steken, ik weet het toch hoor. Je kijkt naar een film en er komt een vieze scène – je weet wel wat ik bedoel. En het doet je niets. Je geeft geen kik. Je doet geen moeite om de film uit te zetten. Je spoelt enkel door omdat er nog iemand mee kijkt, niet omdat jij je er niet goed bij voelt. Dat betekent dat je fitrah aan het afsterven is. Dat “ding” dat Allah je heeft gegeven is op sterven na dood – of misschien zelfs al dood – want die scène deed je niets. Dat gevoel, dat is je lakmoestest.
Als je met vrienden optrekt en ze roddelen over een van je makkers en jij springt gewoon mee op de wagen zonder het minste medeleven voor de persoon die zo wordt afgebroken, dan is je fitrah aan het wegkwijnen en heb jij een probleem.  Je gevoel voor fatsoen is verdwenen.
Je kijkt naar het nieuws. Je ziet verontrustende beelden van een ramp of kinderen in nood en zonder verpinken zap je naar een ander kanaal voor een komedie. Je fitrah is dood, kapot, verdwenen. Dat geschenk van Allah voor jou en voor de hele mensheid is verdwenen…

LAKMOESAls dat elementaire menselijke fatsoen er niet meer is, maakt niets nog uit. Je mag dan 5 keer per dag bidden, prima.  Je kan zelfs de hele Quran uit het hoofd leren ook, het maakt niet uit. Het maakt niet meer uit omdat het gewoon een holle façade is, nu. Je hart is dood. En dat is een tragische toestand, voor jou zowel als voor mij.

Deze Ramadan kwam iemand naar me toe met de vraag welk lessenrooster ze moeten toepassen op hun zondagsschool. Een groepje kwam vanuit het Mid-Westen helemaal naar Dallas gevlogen om me “zomaar even” tegen het lijf te lopen bij de Tarawih gebeden en me even terzijde te nemen buiten de moskee, en me om advies te vragen voor hun lessen. “Hoeveel Arabisch moeten ze leren? Hoeveel tafsir moeten we geven? Welke dua-boeken moeten de kinderen uit het hoofd leren?“ Enzovoort, enzovoort…

Heb je er enig idee van met welke waanideeën we rondlopen?! Hoeveel zondagsscholen in het land zijn er waar we ons alleen maar bekommeren om de uiterlijke Islam… De kinderen leren du’as uit het hoofd, ze leren de Sirah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en ze beantwoorden enkele meerkeuzevragen op hun toets. Daar houdt het op. Niemand die zich erom bekommert – laat staan ernaar vraagt – hoe het op school gaat, of ze zelf wel weten waarom ze moslim zijn? Wat vind je van je ouders? Heb je er enig idee van hoeveel moslimkinderen daarop zouden zeggen: “ik heb een hekel aan ze” als je een eerlijk en open gesprek met ze zou hebben? Snap je wel wat een groot spiritueel probleem dat is, hoe diep dat zit? Kijk naar de kinderen hier. Ze zijn snugger. Ze kunnen gerust een test beantwoorden, eender welke test, en ze zullen slagen – ook een test over de Islam.

hoofd vullenJe kan leren over fiqh. Je kan hadiths leren. Je kan tafsir leren. Prima. Dat is echter niets meer dan intellectuele kennis. Het betekent helemaal niet dat je door die kennis ook een beter mens bent geworden.

Mensen komen bij ons op cursus. Ik heb een full-time programma Arabisch, en ik zeg de studenten bij het begin van het jaar dat als ze slechte mensen zijn, ze over 9 maanden gewoon slechte mensen zullen zijn die een mondje Arabisch kunnen praten.  (hilariteit) Arabisch leren maakt van jou heus geen beter mens als dat aangeboren gevoel voor fatsoen er niet meer is. Hoeveel hifz-kinderen ken ik in hifz-programma’s over het hele land. Het is tragisch. We worden geacht na te denken. Die kinderen kennen de Quran uit het hoofd maar spelen buiten terwijl binnen magrib wordt gebeden. Niet tarawih, maar de salaat is bezig en zij spelen buiten of kijken youtube, omdat de diploma-uitreiking van het hifzprogramma nà magrib plaatsvindt. En dat zijn dan kinderen die de Quran uit het hoofd kennen. Ik geef niet die kinderen de schuld. WIJ zijn het die ons niet om hun fitrah hebben bekommerd.

Wat is dan wel mijn
actieplan voor mijn kinderen?

Het komt er eigenlijk op neer dat ik met jullie enkele zaken wil delen die mijn denken sturen, en mijn discussies met mijn eigen kinderen.

Ten eerste wil ik in hen een gevoel van zingeving wekken. Voortdurend zeg ik aan mijn kinderen, en vooral mijn dochters omdat zij al wat groter zijn: “Allah had een reden om jou op aarde te brengen. Allah wil dat je iets voor Hem doet. Jij moet uitzoeken wat het is dat je echt heel goed kan en hoe je dat dan kan teruggeven aan Allah. Je moet een manier zoeken om dat voor Hem te doen.” Zo zeg ik aan mijn oudste dochter: “Jij bent de oudste, weet je. Iedereen wil zijn zoals jij. Je kleine zus die altijd je kleren steelt en je speelgoed wegneemt… waarom denk je dat ze dat doet? Omdat ze wil zijn zoals jij. Daarom moet jij je gedragen als een voorbeeld. Jij moet je groots gedragen, sterk zijn.” Nu, kibbelen onder broers en zussen is normaal, maar als ik een evolutie zie en in plaats van te kibbelen draagt ze zorg voor haar broertje en zusje, dan maakt dat deel uit van haar fitrah. Echt, dat hoort bij haar fitrah. En zo ontwikkelt ze een doel-besef.

Ten tweede: We moeten ons omringen
met mensen die van ons een beter mens maken.

Dus geen gezelschap dat onze slechte gewoonten versterkt. Ik ga het even hebben over religieuze mensen. Je kan een lange baard hebben en toch roddelen. Dat is niet wat ik hier bedoel. Ik heb het hier over mensen met wie je omgaat en die je helpen om een betere vader te zijn, een betere zoon,  een betere buur. Het zijn mensen met wie je iets goeds doet en niet alleen babbelt. Goed gezelschap is van vitaal belang voor ons en we moeten ernaar op zoek, voor onszelf en voor onze kinderen. Al moet je daarvoor naar een andere buurt verhuizen, een waarvan je weet dat de inwoners hun kinderen een goede opvoeding geven en waar jouw kinderen met die kinderen vriendjes kunnen worden. Dat is een goed idee. Het is het offer waard.

Dan zijn er natuurlijk ook de praktische lessen. Je kan met hen praten over de vrijgevigheid van de Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem), maar dat betekent niets voor je kind als je het niet ook vraagt om zijn lievelingsspeeltje af te staan. Wat kan het voor een kind doen wanneer je gaat Eid-shoppen, maar niet voor hen? Je gaat geschenken kopen voor hun neefjes en nichtjes. Zo leer je ze om niets voor zichzelf te vragen – jij wekt dat vermogen in hen. Lessen over liefdadigheid, een lezing of spreekbeurt erover, is één. De praktische ervaring is iets heel anders, snap je? We verwennen onszelf en onze families te veel en dat leidt tot een cultuur van ondankbaarheid. Het is nooit genoeg.

We vinden wat we hebben en krijgen
vanzelfsprekend, verdiend,
en dat vernielt onze fitrah.

En dan is er natuurlijk nog de hoofdschotel. De twee schotels, of drie… Ik vermeld er gewoon nog twee voor we afsluiten. Ik heb het over respect. Een van de hoofdoorzaken voor de ondergang van ons gevoel voor fatsoen in onze cultuur is ons gebrek aan achting en respect voor alles en iedereen. Er is niets dat aan onze kritiek ontsnapt, helemaal niets. Je mag met alles spotten, je kan aan alles een beoordeling toekennen (1 ster, 2,3…) Of het nu gaat om het Boek van Allah, om je ouders, je leerkrachten of je school… Weet je wat dat doet als die houding onze cultuur wordt, wanneer we voortdurend kritiek leveren op alles wat ons omringt? “Ja hoor, het is best wel goed maar, weet je…” Vraag eens aan een religieuze gemeenschap wat ze vinden van hun moskee. “Tja, we hebben een hoop problemen. Er is dit en dat en zus en zo…” Niemand zal ooit starten met “Alhamdolillah, we hebben een moskee. Allah heeft ons de mogelijkheid gegeven om een huis dicht bij de moskee te vinden. We kunnen de adhan horen en we kunnen naar de moskee gaan om te bidden. Het is waar, er zijn wel wat problemen, maar wie heeft die niet, he? We zijn tenslotte allemaal mensen. Moge Allah ons bijstaan.” Niemand praat zo. Iedereen begint over de problemen in hun moskee, wat een hekel ze hebben aan hun imam en hoe de beheerders geen donder snappen van hun noden, hoe verdorven de jeugd is, hoe slecht de parking erbij ligt… O mijn God!

Wij zijn gewoon
een volk dat klaagt.

complain
Dat is fataal voor je fitrah.

Had je dat door, dat je werd geprogrammeerd om kritiek te spuien en ondankbaar te zijn? En ik ben niet anders, hoor. We zitten gevangen in die consumptie-mentaliteit en het is hoog tijd dat we ons eruit bevrijden. Respect voor de dingen rondom ons is een eerste stap naar waardering ervoor. Respect voor leerkrachten, bijvoorbeeld. Je kinderen hebben leerkrachten die geen moslim zijn. Betekent dit dat ze geen respect verdienen? Uiterst respect juist! Zij geven je kind kennis. De wiskundeleraar van mijn kinderen, hun leerkracht wetenschappen of Engels… Het maakt niet uit of ze moslim zijn of niet, ze verdienen ons uiterste respect.
Ouderen verdienen ons uiterste respect. Dat is iets wat ik echt kon waarderen toen we naar Texas waren verhuisd. Alhamdolillah, zeker in de buurt waar wij wonen zullen kinderen die door een wachtrij lopen netjes zeggen “Excuseer mijnheer,” gewoon omdat je ouder bent dan zij. Of “Excuseer mevrouw.” Alleen al het feit dat ze respect aan de dag leggen vind ik bewonderenswaardig. Anderhalve maand geleden kwamen bij mij thuis een paar mormonen-kinderen langs. Tieners. Rood als een pioen door de hitte, maar ze fietsen rond, netjes gekleed met hemd en das: “Mijnheer we zouden graag even met u over God spreken als het kan voor u.” Zo vol respect. Nu ik ben helemaal niet onder de indruk van de boodschap van Joseph Smith (stichter van de mormonen), neen, maar ik ben wel onder de indruk van het feit dat die tieners zich zo respectvol gedragen. Dit is gewoon verbazingwekkend. Heb jij onlangs een moslim tiener zoiets zien doen? (hilariteit). Dan hebben we het nog niet eens over het feit dat ze zo toegewijd zijn aan hun godsdienst dat ze geen IPods of PS3 hebben, maar de straten afschuimen in die enorme hitte om het woord van God – of wat zij daarvoor houden – te verkondigen. Dat verdient bewondering.

We kunnen nog wat leren
van andere gemeenschappen

over de opvoeding van onze kinderen,
want zelf hebben we blijkbaar
sommige basisvaardigheden verloren.

We vinden al die instructies terug in onze Boeken. Jammer genoeg is dat alles wat ze nog vertegenwoordigen: ze staan in onze boeken, ze geraken niet meer binnen in onze dagdagelijkse realiteit. We geven lezingen over liefdadigheid en het beperken van verspilling, maar we zijn meteen ook degenen die het meest voedsel weggooien na een islamitische activiteit. En dat is zo in elke moskee in Amerika. Wij zijn het die de mond vol hebben over het feit dat Allah ons deze Aarde als een amaanah heeft gegeven, maar we produceren waarschijnlijk meer afval dan alle anderen samen. Is dat niet erg? Hier klopt toch iets niet. Hier ontbreekt iets. Hier ontbreekt fitrah.

Hier ontbreekt respect en eerbied voor de ander. Dit moeten we herstellen en dan – daarop verder bouwend – leren we onze kinderen salaat en dua’s en tajweed en Quran en Sirah en fiqh. Al die zaken zijn uiteraard absoluut belangrijk en onmisbaar, maar als er aan de basis niet dat elementaire fatsoen ligt, dan is al het andere hol en zonder betekenis. Ze zullen het leren en ze zullen het op een bepaald moment ook weer uitkotsen. Het zal niets voor hen betekenen en ze zullen er niet naar leven.

Tenslotte wil ik mijn kinderen – eens ze er de leeftijd voor zullen hebben – ook reflectie bijbrengen. Ik wil dat ze mensen worden die nadenken. Daarmee bedoel ik niet dat ze gaan lezen wat een ander denkt. Je moet zelf een denker worden, iemand die diep over dingen nadenkt. Dat kan alleen als je ook iemand wordt die veel leest, die zijn gedachten neerschrijft, die literatuur kan waarderen – want dat versterkt je denkvermogen.  Het versterkt je inzicht. Voor mij persoonlijk is de beste handleiding om mijn denken te ontwikkelen de Quran. Echt waar. Nu heb ik het niet eens over academische studies van de tafsir van de Quran, maar een gesprek over de Quran met onze gezinnen. Ayah per ayah, beetje bij beetje, op basis van degelijke studies in toegankelijke bewoordingen. Weet je wat dat voor je doet? Het bereidt hen voor op een leven van reflectie. Heus. Ze leren de wereld te zien door de bril van een Ayah van Allah. En dat is wat we willen bereiken.

Dit boek mag niet een hoop papier op een boekenplank worden. Het mag niet iets worden waaruit we op een mooie toon stukken voordragen. Het moet iets zijn waarover we grondig nadenken en waarmee we nadenken.

tadabbur.png

Moge Allah, azza wa jal, ons helpen om onze fitrah te beschermen en te voeden. Moge Allah, azza wa jal, ons de middelen, de mogelijkheden en de toewijding schenkenom deze aanval op het mooiste geschenk van Allah aan de mensheid te bestrijden, en waarvoor hij deze Ummah heeft ingezet om haar niet alleen te beschermen maar ook te herstellen en hernieuwen, voor deze ummah en de rest van de wereld.

BarakAllahu feekum wa’s-salamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.