Eid Mubarak! Eid ul Adha

Eid wensen en overwegingen van Nouman Ali Khan
Eid Mubarak aan jullie allemaal
Moge Allah jullie gebeden van Arafat verhoren!

Assalaamu Aleikum, 

Wie naar de geschiedenis kijkt, stelt vast dat elke beschaving haar eigen feesten heeft. Die vieringen zijn meer dan een gelegenheid om plezier te maken en nog eens samen te komen met de mensen van wie we houden. Ze zijn steevast ook een herdenking van belangrijke historische gebeurtenissen die deel uitmaken van de identiteit van dat volk. Allah heeft in Zijn grote wijsheid deze Ummah twee feesten per jaar geschonken. Vandaag genieten we volop van de vreugde van één ervan. Laten we onszelf daarom herinneren aan wat het is dat we met dit feest gedenken en hoe deze viering niet alleen moet bepalen wat we vandaag doen, maar ook wat echte vreugde voor ons betekent.

Wij als Ummah vieren vandaag dat onze vader Ibrahiem (Abraham, vrede zij met hem) geslaagd is in enkele beproevingen die ons ongelofelijk en vooral onoverkomelijk lijken. Door dat te doen, heeft hij zijn totale onderwerping aan Allah, met lichaam en ziel, bewezen. Hij was bereid zijn lichaam te verliezen toen hij in het vuur werd geworpen. Hij was bereid een enorm stuk van zijn hart op te offeren toen hij een mes plaatste op de hals van zijn dierbaar kind. Dat zijn slechts twee van de vele beproevingen die onze fantastische vader met vlag en wimpel heeft doorstaan.

Ook wij zullen in ons leven op de proef worden gesteld. Door sommige van die beproevingen zullen we lijden onder ongemak en pijn, terwijl andere beproevingen pijn zullen veroorzaken voor de mensen van wie we houden. We vieren vandaag dat Allah ons alvast niet even zwaar op de proef stelt als onze vader Ibrahiem (vrede zij met hem). We vieren ook dat we mogen rekenen op Allah’s hulp tijdens onze eigen beproevingen, omdat Allah Ibrahiem eerder al heeft bijgestaan in die onmogelijke opdrachten.

Tenslotte heeft onze Boodschapper (vrede zij met hem) geleerd wat hij moest doen met het dier dat werd geslacht en dat centraal staat in deze Eid viering. Er werd hem gezegd dat hij er degene mee moet voeden die in de problemen zit (البائس), degene die bankroet is (الفقير), degene die ondanks zijn wanhopige situatie niet eens om hulp vraagt (القانع) en degene die zo diep in de problemen zit dat hij zijn zelfrespect moet loslaten en om hulp vragen(المعتر). 

Als de Openbaring zelf ons heeft opgedragen om zorg te dragen voor deze mensen uit ons midden, dan leren we daardoor dat we hen een reden moeten geven om blij te zijn en dan wordt hierdoor onze vreugde onlosmakelijk verbonden met die van hen. Laten we de noodlijdenden in onze omgeving bijstaan en laten we hen opnemen in onze feeststemming zodat ze zich niet meer alleen voelen. Dàt is de manier waarop een gelovige dit feest viert!

Eid Mubarak, allemaal!

P.S. Dit is mijn Eid Khutbah (Engels).

Ramadan met Baqarah en Nouman

RAMADAN MUBARAK!
Mag het een gezegende maand worden
waarin we aan de hand van de Quran
terug meer Moslim worden!

 

Nouman Ali Khan kennen we als onze leraar die raak en diep het Arabisch van de Quran toegaquran-gelezen1.jpgnkelijk maakt voor ons verstand, maar vooral voor ons hart. Omdat de Quran centraal staat in de maand Ramadan helpt hij ons elk jaar op een bijzondere manier om ons Boek, opnieuw te ontdekken. Dit jaar, 2016, heeft hij besloten hiervoor Surah Baqarah te gebruiken omdat de Surah alle aspecten van ons leven bespreekt en ze ons dus zal helpen ons geloof te herontdekken en opnieuw te leren toepassen in ons dagelijks leven. Ook en vooral nà de Ramadan.

Je kan de sessies elke dag live volgen – voor ons is dat omstreeks 6 uur ‘s morgens. Daarvoor moet je wel inschrijven op een private Facebookgroep van Bayyinah. Je kan ook nadien op die pagina de link naar de opname vinden en dus luisteren wanneer het je beter uitkomt. De link om in te schrijven: http://livestream.com/accounts/12462698/events/5308989/player

Zelf zal ik proberen – als Allah me de kracht geeft – om de dagelijkse sessies van om bij een uur zo snel mogelijk in het Nederlands neer te pennen. Omdat het snel moet gaan vrees ik dat er – hoe hard ik ook oplet – wel wat typefoutjes zullen insluipen. Daarvoor bied ik je bij voorbaat mijn excuses aan. Ik laat het reactieveld open zodat je fouten kan melden (we gaan hier  niet in discussie, dat weet je). Dan pas ik ze wel zo snel mogelijk aan.

Je herkent de artikels aan hun titel die verwijst naar de hoofdletters van  Ramadan, Baraqah en Nouman Ali Khan. Dus het volgende deel wordt RBNAK – 1/2 (1 staat voor de aflevering en na de / komt het volgnummer van het onderdeel als ik in stukjes moet werken).

RAMADAN MUBARAK!

Featured image

Assalamu Alykum!

Alhamdolillah mogen we erbij zijn voor deze Ramadan!

De enige keer dat de Quran spreekt over de Ramadan is Ayah 185 van Surah Baqarah

“De maand Ramadan, waarin de Koran werd geopenbaard,
als leiding voor de mensen en tot onderscheiding van goed
en kwaad, horen jullie te vasten. 
Daarom, laat diegene
onder u die hem meemaakt die maand vasten (…)”

Met andere woorden: het bijzondere aan de Ramadan is niet het vasten maar het feit dat de Quran (en elke andere Openbaring) in die maand werd geopenbaard. Om dat te vieren en te kunnen waarderen wordt ons het vasten opgelegd:

* We beperken de tijd die we doorbrengen met eten en drinken tot een minimum
* We letten extra goed op wat we doen, op de dingen waar we naar kijken, over de zaken waarover we praten (roddel…!) enzovoort.
* In alles doen we extra moeite om overdaad stop te zetten en alles terug te brengen tot de essentie en tot wat halal is.

Dat alles doen we om ballast af te gooien en meer tijd door te brengen met de Quran, met het woord van Allah – en in Du’a, in gesprek met Allah. Bovendien is deze Ramadan een periode waarin Allah ons helpt. Uit hetzelfde vers:

“(…) God wil het u gemakkelijk maken; hij wil slechts
dat jullie deze periode vervolmaken en God verheerlijken
omdat hij jullie op de rechte weg heeft geleid heeft, en
opdat jullie Hem dankbaar zijn.”

Hoe moeilijk het ook lijkt, eens we er met de juiste intentie aan beginnen is vasten in de Ramadan ab-so-luut niet moeilijk, maar juist deugddoend. Terwijl het buiten de Ramadan extra lastig zou zijn.

Deze 30 dagen zijn een periode van (refresh-) training
waarbij we leven met en voor Allah oefenen
zonder voortdurend te worden aangevallen door de Shajatien.
Aan het einde vieren we (insh’Allah) ons diploma
met versterkte Taqwa, met Takbier op Eid
en met dankbaarheid voor alles wat we hebben beleefd
en alles wat ons te wachten staat.

Blakend van geloof, geoefend in Ibada en afgekickt van slechte gewoonten stappen we weer het “echte” leven in, sterker dan voorheen, klaar voor de strijd. Tot we na enkele maanden weer zwakker worden en hoopvol uitkijken naar de volgende Ramadan.

Laten we deze maand benutten
om ons Boek opnieuw / beter te leren kennen
en er ons leven door te laten hervormen!

Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers.
Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen
(Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly:

Pareltjes van 2013
vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

Wie met Engels overweg kan heeft hier vast ook wat aan (tips voor doelstellingen op 1:18:00 en verder): https://www.youtube.com/watch?v=G_AVYLNJj70

Insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

—-

Mag ik vragen om je Du’a dat mijn vasten en de vasten van iedereen die hier op bezoek komt wordt aanvaard, en voor de bekering van mijn lieve bejaarde moeder, voor mijn broer en zijn familie en enkele dierbare kennissen voor wie ik wanhopig hoop dat ze de Islam in hun hart sluiten!

Assalamu alykum!

As SALAAMu Alykum, lieve mensen!

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe?

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!

 

Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Pareltjes van 2013
vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

Broeder Nouman is niet zomaar iemand. Hij ligt aan de basis van het instituut Bayyinah: een instituut voor het Arabisch, in de USA. De grondgedachte is dat je de Islam, en in het bijzonder de Quran, nooit ècht kan begrijpen als je geen Arabisch kent.

In zijn spreekbeurten en lessen vertelt N.A. Khan dan ook op boeiende wijze over de Quran, aan de hand van de vele Tafasier die hij heeft bestudeerd, en met grote aandacht voor de rijkdom van de Arabische taal.

Het zijn geen pure Tafsirlessen, maar een vlotte mix van Tafsir, inzicht in het Arabisch, een frisse kijk op de samenleving, verdieping in de Islam… De lessen zijn stuk voor stuk pareltjes die deugd doen. De fijne nuances in Allah’s woordkeuze, het gebruik  van net dié meervoudsvorm, de volgorde van een zin … Het is geen toeval, het heeft een betekenis die je soms kippenvel bezorgt. En deze man weet hoe hij je dat op een bevattelijke wijze kan bijbrengen.

Hij verandert je kijk op de Quran.
Hij verdiept je inzicht in je eigen geloof.
Hij verrijkt je gebed wanneer je deze Surah’s reciteert.

meer over hem op https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/category/info/
of rechtstreeks op bayyinah.com

Je vindt de vertalingen op verschillende manieren weergegeven

* integraal
* een eigen samenvatting (onder “Verkort”)
* opmerkelijke uitspraken en citaten (onder “Post its”)
* Arabische woordbesprekingen (onder “Waardevolle woorden”)

Aangezien ik allicht niet de enige ben die bij het instuderen van de Quran voor het gebed begint bij de kortere, makkelijker aan te leren stukken, vertrek ik met mijn vertalingen ook daar.


Bovendien is het boeiend te zien hoe die stukjes,
die op het eerste gezicht
heel verschillende dingen behandelen,
prachtig met mekaar verbonden zijn in betekenis,
in doelstelling en zelfs op taalkundig vlak.
Een aanrader, nog voor je aan de Surah’s zelf begint:

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2011/12/02/de-laatste-tien-surahs-en-hun-verbanden/

Ik bid Allah om Zijn beloning voor Nouman Ali Khan, die nederig blijft terwijl zovelen aan zijn lippen hangen om van hem te leren. Ik bid om Allah’s zegen voor deze man, voor zijn werk, zijn collega’s en zijn familie, opdat we nog lang mogen leren van de enthousiaste en hedendaagse manier waarop hij ons helpt ons geloof te verdiepen.

Ik bid Allah dat Hij mij bijstaat om dit mooie werk op de juiste manier te vertalen en de juiste stukken te kiezen voor de samenvattingen. Ik smeek Hem dat Hij dit werk van mij aanvaardt en het vruchtbaar laat zijn voor jou en iedereen die het leest.

Moge Allah ons zegenen
met een ontvankelijk hart voor Zijn Boodschap

en met nog meer predikers zoals Nouman Ali Khan 
die deze Boodschap voor ons toegankelijk maken.

Moge Hij ONS, onszelf,
tot getuigen maken voor de mensen rondom ons,

zoals Hij het ons opdraagt
doordat Hij 
de Quran heeft gegeven
als Leiding voor de MENSHEID,
voor iedereen.

Amien

Ziek hart & compromissen (RBNAK 5/2)

“Yoekhaadi’oena Allaaha walladiena amanoe.”
“Ze proberen Allah om de tuin te leiden
en ook degenen die hebben geloofd. “

Dit is een prachtvoorbeeld van “A fa laa taaqiloen? Waarom denken ze niet na?”
Allah dwingt je om na te denken. Zoals met deze twee uitdrukkingen:

Ze probeerden twee partijen te misleiden: Allah en de gelovigen.
Als je nadenkt, wat valt er dan op? Wie ontbreekt? Rasoel ullaah (vzzmh). In onze Ibada bestaat er geen twijfel over dat we alleen Allah aanbidden, vertrouwen, aanbidden, iets vragen, … Wanneer we het echter hebben over gehoorzaamheid… In theorie gehoorzamen we alleen aan Allah, maar praktisch gezien doen we wat de Boodschapper (vzzmh) ons zegt te doen. Hem gehoorzamen is Allah gehoorzamen, zegt Allah zelf. Ook voor de eed van trouw liet Allah blijken dat de eed aan de Boodschapper een eed aan Allah was, voor haat tegenover de Profeet (vzzmh) en de afwijzing van zijn boodschap. Dit is anders dan bij de Christenen, die zelfs in hun aanbidding geen onderscheid meer zagen tussen Allah en hun Profeet. Het is duidelijk dat die hypocrieten niet Allah proberen om de tuin te leiden, maar de Boodschapper. Wat ze niet beseffen is dat Allah een misdaad tegen de Boodschapper (vzzmh) beschouwt als een misdaad tegen Allah, dus hoeft hij niet extra vermeld te worden. Vandaar ”Ze proberen Allah om de tuin te leiden.”

“Wa maa yakhda’oena illa anfoesahoem”.
“Ze misleiden niet één iemand anders dan zichzelf.”

 * Zij denken dat ze de Profeet (vzzmh) en de andere gelovigen ervan kunnen overtuigen dat ze gelovig en trouw zijn. Allah zelf weerlegt dit. Eigenlijk ontbreekt hier een woord: normaal komt er in het Arabisch voor deze “illa” het woord “ahadan” (één – om de nadruk weer te geven zoals ik het heb vertaald: niet één iemand hebben ze om de tuin geleid). Allah laat zien hoe erg ze misleid zijn, hoe alleen ze staan, door niet eens naar anderen te verwijzen – en dus heeft Hij “ahadan” niet eens nodig.

* We vragen ons af waarom ze een goede indruk willen maken op de Boodschapper (vzzmh). Dit doe je alleen wanneer je een verborgen agenda hebt. Eerst en vooral weten we al dat ze hun politieke status willen veilig stellen. Ook willen ze niet worden opgeroepen voor de strijd, en al helemaal niet in de frontlinie: zo weinig mogelijk risico, maar wel hun aandeel krijgen in de oorlogsbuit achteraf. Werd het gevaarlijk, dan zochten ze de gekste uitvluchten om niet mee te moeten gaan.

* En dan is er nog de vraag: wie is er in staat Allah te bedotten? Al heb je maar een greintje Iman, dan nog weet je dat Allah alles weet wat er tussen hemel en aarde gebeurt. Dat ze dat dus toch proberen, is een teken van hun ongeloof.

* Allah gebruikt de ene keer “Yoekhadi’oen” en daarna “Yakhda’oen”: zelfde werkwoord, andere vorm. Wat is het verschil? “Ze doen heel hard hun best, maar het lukt hen niet” is yoekhadi’oen. Yakhda’oen wijst erop dat ze wel zijn geslaagd: om zichzelf te misleiden – maar niemand anders.

 “Wa maa yash’uroen”
“En ze hebben niet het geringste besef.”

Sommige geleerden stellen dat het woord “maa” hier niet alleen als ontkenning wordt gebruikt, maar met “maa” wordt benadrukt dat ze zelfs op het moment dat ze proberen de Profeet te misleiden ze niet beseffen waar ze mee bezig zijn (“maa” is nu, “laa”, is blijvend, langdurend).

 “Fie qoeloebihim marad”
“In hun harten is er een ziekte.

 * Wanneer je namelijk zegt “maa yash’uroen” dan zeg je: geen besef, geen gevoel, geen aanvoelen,… Het gaat om een gevoel, zoals ook schuldbesef, schroom en angst (gevoelens = shoeroer). Waar vind je gevoelens? In het hart. Wanneer Allah zegt dat ze geen besef hebben, stel je je dus de vraag: “Hebben ze dan geen hart?” En het antwoord komt meteen in de Quran: “fie qoeloebihim marad.” Door sommige ziekten gaat ook in het lichaam het gevoel, het besef van pijn verloren.

 * De eerste ziekte in hun hart is dat ze zich nergens bewust van zijn. Anderen kijken naar de volgorde van de Ayaat en verwijzen naar de eerste ziekte die hierin wordt vermeld: Raib, twijfel (Dhalika alkitaaboe la raiba fiehie). Hun belangrijkste ziekte is dus dat ze twijfelen aan de Islam, dat ze aarzelen.

 * Soedoer & Qoeloeb
Nog iets moois aan deze Ayah: Allah heeft niet gezegd dat de ziekte in hun borstkas (Soedoer) is, maar in hun hart (Qoeloeb). Dat is een groot verschil! Je kent Surat un Naas: “Alladhie yoewaswiesoe fie soedoerie annaas – degene die fluistert in de borstkas van de mensen,” niet in hun hart.

De borstkas is een plaats.
In die ruimte bevindt zich een schat: het hart.
Sjaitaan heeft geen toegang tot je hart,
hij geraakt enkel in je borstkas.

Je moet je hart zien als je thuis en de borstkas als de tuin en het domein er omheen. Sjaitaan geraakt binnen op je domein, maar hij geraakt pas in je hart als jij de deur voor hem opent.

Het is onze taak
om op onze hoede te zijn,
zodat we het beseffen
wanneer Sjaitaan komt aankloppen.

Als je hem niet tijdig wegjaagt en als je hem wat te vaak hebt binnengelaten, dan komt hij bij je inwonen. Wanneer iemand ergens komt wonen, richt hij het huis in naar zijn eigen smaak. Laat je hem binnen, dan worden voor jou de zaken die mooi waren lelijk, en de lelijke mooi. Daarom zegt Allah: “Sjaitaan liet hun daden mooi lijken voor hen.” Dat kan hij pas als hij in je hart zit. Hier zegt Allah: “In hun HARTEN bevindt zich een ziekte.” Het is dus al niet meer beperkt tot de borstkas.

Allah heeft ons tegen Sjaitaan gewapend

Hij heeft aan Iblies rechtuit gezegd: “Over mijn slaven zal jij niet het minste gezag hebben.” Hij kan niet op eigen kracht in je hart geraken, en als hij er geraakt kan hij er niet tegen jouw wil blijven. Zodra jij zegt: “Scheer je weg!” moet hij vertrekken. Als je een indringer aantreft in je huis, of je liet iemand binnen maar beseft dat dit een foute beslissing was, dan gooi de persoon buiten: “A’udhu billaahi min as Sjaitaan ur Radjiem.” Maar wanneer je hem zijn gangetje laat gaan, dan word je langzaam aan ziek.

Is hij binnen geraakt
en wil hij maar niet vertrekken,
dan is dat niet omdat hij zo sterk is
maar omdat jij hem niet hebt weggejaagd!

Je hebt alles gekregen van Allah wat je nodig hebt om hem te verjagen, maar als jij daar geen gebruikt van maakt, dan laat Allah je je gangetje gaan en is de schade in je hart zo groot dat je zelfs in de Ramadan – wanneer de Sjaiyatien vastgeketend liggen – gewoon verder gaat op autopiloot alsof hij daar nog was.

Hypocrieten van vandaag

Allah zegt over deze Moenaafiqoen dat ze een zware ziekte in hun hart hebben. Die ziekte is niet alleen dat ze twijfelen, maar ook dat ze te laf zijn om voor hun godsdienst op te komen. Ik heb al gezegd dat we de hypocrieten van toen niet met vandaag kunnen vergelijken, maar we hebben wel een gelijkaardig probleem.

Ook vandaag zie je dezelfde drie reacties op de Islam:
 * Er zijn mensen die de Shahada zeggen en er trots op zijn, en die niets of niemand boven de woorden van Allah en de woorden van de Profeet (vzzmh) plaatsen. Hun gehoorzaamheid is enorm, deze leiding staat voor hen boven alle twijfel.
* Het andere uiterste zijn de mensen die een absolute hekel hebben aan de Islam en de Muslims.
* De groep er tussenin dan: “Je kan toch een compromis zoeken? We hoeven toch niet zo streng te zijn in ons geloof in de Quran! Zeg, dit is wel 2016 hoor! Ga eens een beetje mee met je tijd!” Dat idee om niet te streng te zijn en een evenwicht te zoeken met deze maatschappij is een overblijfsel van de hypocrisie van destijds. Wie zo begint, is gewoon te laf of wil flemen bij de mensen rondom zich of wil vermijden dat de mensen hem of haar raar bekijken,… en zo projecteer je je lage zelfbeeld op de Islam. Onze Dien is per definitie al in perfect evenwicht tussen dit leven en het volgende. Ze heeft jouw nieuwe versie niet nodig.

Wanneer we dit bestuderen
moeten we in de spiegel kijken en ons afvragen
wat onze houding tegenover deze godsdienst is.

Weet je nog: “Fazaadahum Allaahu maradan”? Bij wie deze ziekte heeft, laat Allah het erger worden. Dan ga je dingen zeggen als:
“Er zijn zaken in deze godsdienst die geen steek houden.”
Dan wordt het nog erger: “Goh, Quran, tot daar aan toe. Maar Hadith?”
en erger: “Sommige Soera’s van de Quran zijn toch niet meer relevant voor ons.”
Het gaat door: “Alle godsdiensten zijn goed.”
En verder: “Ik heb het zo niet op georganiseerde godsdiensten.”
Dan duurt het niet lang meer voor je hoort: “Ik ben veeleer een agnost.
Mij maakt het niet uit of God bestaat.”
Zo gebeurt het dat mensen die oorspronkelijk Muslim waren predikers tegen de Islam worden en andere Muslims aan het twijfelen brengen.

 

Bron: bayyinah.org – dag 5 – vanaf min 15:20
Dit is geen letterlijke weergave maar een samenvatting van de vertaling.

Belang van het Publiek (RBNAK 5/1)

Dezelfde woorden, meerdere betekenissen

Vandaag gaan we aan de slag met Ayah 9 en ik wil jullie vooraf opnieuw op enkele concepten. Ik hoop dat we 3 à 4 Ayaat kunnen bespreken, maar we moeten ze stuk voor stuk twee keer bespreken, vanuit twee verschillende invalshoeken voor de Tafsier. Denk maar aan gisteren, met de Ayaat over de hypocrieten, die je zowel kan toepassen op de eigenlijke hypocrieten en op de leiders van de Joodse gemeenschap. Dus is het praktisch handiger om eerst te bekijken hoe dit slaat op de ene groep en dan na te gaan hoe het ook over de andere groep spreekt.

De verklaring van de Rasoel (vzzmh) dat hij de Boodschapper van Allah is
leidde tot 3 soorten reacties, zowel in Mekka als in Medina.

Het is typisch voor de reacties op alle Profeten (vzmh). Het is niet toevallig dat Musa (vzmh) meer dan zeventig keer wordt vermeld in de Quran. Ook zijn leven valt uiteen in twee delen: de tijd voor het water en de tijd na het water. In de tijd voor het splijten van het water leefden de Joden onder een vijandige heerser. Na hun vertrek moesten ze leren zichzelf te regeren en kreeg hij af te rekenen met zijn eigen volk. Zie je de parallel tussen Musa en Muhammad (vzzmh) en tussen de Joden en de Muslims van die tijd?

  1. IN MEKKA

* Extreme liefde:
Een groep aanvaardde zonder meer alles wat de Profeet (vzzmh) zei en was bereid alle gevolgen hiervan, hoe erg ook, te verduren. Ze schrokken voor niets terug: niet het verlies van familie of bezit, niet de bedreigingen en isolatie in de samenleving. Niets, zelfs niet marteling en dood.

* Extreme haat:
De tegengestelde reactie is van de groep die absoluut en onvoorwaardelijk weigert de Islam te aanvaarden. Niet alleen aanvaarden ze de Islam niet, maar ze spotten er ook mee en zaaien twijfel over de betrouwbaarheid van de Profeet (vzzmh). Uiteindelijk worden ze geharde tegenstanders die iedereen die de Islam volgt als een vijand beschouwen. Twee onvermijdelijke extreme reacties. Een onverschillige middengroep was onmogelijk.

* Toch was een middengroep in Mekka, die zich ergerde over het feit dat er zo’n onnodig conflict ontstond in een anders zo hechte grote familie. Zij gingen op zoek naar een compromis tussen de andere twee groepen: “Overdag zullen we jouw god aanbidden maar laat ons ’s nachts doen wat wij willen.” De Quran vermeldt die poging tot geven en nemen zelfs. Ze doen dit uit vrees dat door die verdeeldheid de Quraysh naar buiten toe een zwakker imago krijgen en hun reputatie verliezen.

  1. IN MEDINA GEBEURT NET HETZELFDE.

* In Medina vinden we in de eerste groep van grote liefde de Ansaar: ze geloven meteen en geven deze immigranten onderdak bij hen thuis en voedsel, zelfs als er niets overblijft voor henzelf. Allah omschrijft het als: ”Tabawwu uddaara wal imaan” wat zoveel betekent als dat ze de perfecte plek voor Allah creëerden in hun hart, zoals ze in hun huizen de perfect plek creëerden voor de Muhaajiroen.  Toen de strijd bij Badr er aan kwam, riep de Profeet (vzzmh) alleen de Muhajirien op, maar de Ansaar drongen erop aan dat ze mee wilden strijden.

* De tegenovergestelde groep, dat waren de leiders van de Joodse gemeenschap die tegen hem preekten, die hem tegenwerkten en zelfs samenzwoeren tegen hem met de bewoners van Mekka, terwijl er nochtans een vredesverdrag was getekend. Dat verdrag kon het ideologische conflict nu eenmaal niet verhinderen.

* Ook hier zien we een tussencategorie: mensen die de Islam hebben aangenomen en de Joodse gemeenschap. Ik heb het nu enkel over de Muslims. We weten al dat de mensen van Medina die Muslim werden zich niet helemaal bewust waren van de gevolgen van die stap. Ineens werd een deel van hun familie en kennissenkring hun vijand. Ze dachten dat de Profeet (vzzmh) op oorlog uit was omdat er nog geen openbaring over was gekomen, terwijl de dreiging juist uitging van de Quraysh. Dus wilden zij vooral verzoening, en de strijd vermijden.

Nu kunnen we de Ayaat van vandaag beter begrijpen.

 

 

Bron: bayyinah.org – dag 5
Dit is geen letterlijke weergave maar een samenvatting van de vertaling.

 

Twee soorten Kufr (RBNAK 4/2)

De Ayaat die we nu bekijken handelen over de hypocrieten maar ook over het deel van de Joodse gemeenschap dat we hiervoor hebben besproken. Ze dachten dat wat zij geloofden genoeg moest zijn om door te gaan als Iman. Met dit in gedachten lezen we nu de Ayaat:

“Wa mina alnnaasi man yaqoeloe amanna bi Allah
wa bialyauwmi al akhiri wa maa hum bimoeminiena.” Lees verder

RBNAK 4/1 (Soorten Moenaafiqoen)

Vier soorten Moenaafiqoen (hypocrieten)

We zijn aangekomen bij een categorie die op het eerste zicht tussen de twee vorig ligt. Maar wanneer we dieper graven, zullen we ontdekken dat ze voor Allah gewoon een andere soort ongelovigen zijn. Ze worden meestal “de hypocrieten” genoemd, mensen die het ene zeggen maar het andere doen. Voor de twee eerste groepen was het duidelijk wie waar hoort omdat ze wat ze geloven ook laten zien. Daarom was de beschrijving van die twee ook zo kort.

De Moenaafiq daarentegen, zijn veel ingewikkelder en dus zullen over hen veel meer Ayaat vinden in deze Surah en nog meer in Surah an Nisaa, deels ook in Surah Ma’ida en Ale Imran, een lange bespreking in Surat al Infaal en dan weer Surat ul Tauwba, Surat an Noor, Surat al Moenaafiqoen. Ze worden uitgebreid besproken, want het is een ingewikkeld onderwerp.

Allah heeft dit met opzet zo gedaan.
Eerst en vooral omdat wat in die mensen omgaat ingewikkeld is.
Ze horen nergens echt bij, ze zijn heel moeilijk te vatten.

 

De ernst van het onderwerp “hypocrisie”

Ondanks het feit dat dit onderwerp zo ingewikkeld is, wil ik het er met jullie over hebben. Net zoals we het woord “kaafir/koeffaar” veel te gemakkelijk in de mond nemen, doen we dat ook met “moenaafiq” terwijl Allah ze slechts in heel specifieke gevallen gebruikt.
In de Quran wordt er over niemand met zoveel woede gesproken als deze groep mensen. Nergens wordt er een hardere bestraffing beschreven als voor deze mensen: zij bevinden zich in de laagste van alle lagen van de Hel. Hoe lager in de Hel, hoe erger. Wanneer je dus iemand Moenaafiq of hypocriet noemt is dat geen kleinigheid! Het is zelfs erger dan Kaafir.

Er is een groot verschil
tussen iemand die een dipje heeft in zijn Iman
en hier en daar ongehoorzaam is aan Allah
maar probeert overeind te krabbelen
en een hypocriet .

Nifaaq (hypocrisie) toen en nu

Je moet onderscheid maken tussen Nifaaq tijdens het leven van de Profeet (vzzmh) en Nifaaq in ons tijdperk. Dit is onmisbaar. Kan je onze Iman vergelijken met die van Abu Bakr As Siddiq? In de verste verte niet! De offers die de Sahaba hebben gebracht ten tijde van de Openbaring, dat kunnen we ons niet eens voorstellen. Het is niet voor niets dat zij de beste van alle generaties worden genoemd want zij hebben de Profeet (vzzmh) ondersteund bij zijn uitvoering van de zwaarste missie aller tijden.
Net zo zijn de ongelovigen van die tijd, zoals Abu Jahl en Abu Lahab of zelfs Firaun uniek. Zoiets zie je nooit meer. Er zullen altijd gelijkaardige mensen zijn, vijanden van de Islam, maar nooit meer zo erg als toen.

De beste onder hen zijn veel beter dan de besten onder ons.
De slechtste onder hen zijn veel erger dan slechtsten onder ons.

Ook hun hypocrieten zijn veel erger dan de hypocrieten die na hen zullen komen. Ze kregen de kans om leiding te ontvangen van de beste mens ooit (vzzmh) en verkeerden bovendien in het gezelschap van de beste generatie ooit en toch baatte het hen niets. Wij lezen de Quran als een Boek. Voor hen was het dat niet. Zij hoorden hem rechtstreeks, met de stem van Rasoelullah (vzzmh). Er ligt een wereld van verschil tussen toen en nu, met wat zij toen hadden en waar ze niets mee aanvingen.

Ik zeg niet dat er geen hypocrisie meer bestaat,
maar het niveau waarop zij Moenaafiq waren
zal niemand ooit nog evenaren.

Dus wanneer Allah hierover praat, dan moet je rekening houden met die verschillende niveaus. Als jij dan overhaaste conclusies trekt en zegt: “Dit is de Ayah over Nifaaq. Ik kan je meteen een paar mensen noemen op wie dat slaat.” Het is niet in dezelfde mate van toepassing als toen en dat moeten we goed beseffen.

Allah doet alle mogelijke moeite
om de hypocrieten anoniem te houden.

Zelfs Rasoelullah (vzzmh) deed alles wat hij kon om hun namen niet te moeten noemen. Hij weigerde het gewoon. De allerergsten waren door iedereen gekend. Alle Sahabi wisten dat Abdullah ibn Ubaid bin Salul niet alleen hypocriet was, maar ook staatsvijand nummer één.

Als je leert over Kaafirs moet je weten wie Firaun was. Als je leert over Moenaafiq, moet je Abdullah ibn Ubaid kennen. Van de twee stammen die de streek bevolkten was zijn stam de grootste en hij was het hoofd ervan. De leiders van de verschillende “gemeenten” van de streek hadden besloten al die gemeenten samen te voegen tot de stadstaat Yathrib, met een koning aan het hoofd. Voor die rol kozen ze de leider van het grootste district, dus Abdullah ibn Ubaid. De troon werd voorbereid. De aanstelling werd voorbereid.
Net dan, slechts een paar dagen voor zijn aanstelling, komt de Profeet (vzzmh) en meteen is er geen sprake meer van districten en koningschap. Muhammad (vzzmh) werd de unaniem verkozen heerser van Medina, over de Muslims en de niet-Muslims. Verzet was echter geen optie, want de meerderheid van de bevolking stond nu achter de Boodschapper (vzzmh) en het beleid kwam in handen van de Muhaajiroen (immigranten). kwam hij steeds heel vroeg voor het gebed, zodat hij steevast in de eerste rij zat. Zodra hij merkte dat de Profeet (vzzmh) iets wou aankondigen, sprong hij op en riep: “Mensen, luister goed! Rasoelullah heeft om iets te zeg
“Als je ze niet kan verslaan, sluit je dan bij hen aan!” Hij haatte de Profeet (vzzmh), maar in het openbaar moest hij hem overtuigen van zijn loyaliteit en van zijn goede bedoelingen met de Islam… Maar je kent politici. Zij hebben geen zin in offers brengen. De hogere klasse neemt niet deel aan de oorlog… Maar de Islam heeft het klassenverschil opgeheven (al zou je dat in de huidige moslimwereld vaak niet vermoeden…)

Dat is dus één categorie van hypocrieten: de ergste. Maar Allah’s taalgebruik is zo ruim en alomvattend dat verschillende groepen worden beschreven met dezelfde woorden. Dat is een van de prachtige aspecten van de Quran. Er schuilt dus soms wijsheid in wanneer een uitspraak algemeen blijft om zoveel mogelijk mensen aan te spreken. De eerste groep is die van hypocrieten en ik gaf je daarnet hun aanvoerder als voorbeeld.

Er is een andere categorie:
mensen die de Islam hadden aangenomen,
maar de ernst van de zaak niet beseften.
Tegenwoordig verandert je leven nauwelijks als je Muslim wordt, tenzij wat aan passingen in je dieet en je gedrag. Maar toen was het een belediging aan het adres van de Quraysh om Muslim te worden. Denk maar aan de mensen in Mekka. Die hadden zware problemen. Nochtans waren in hun tijd de meeste regels voor de Islam (zoals halal en haraam, vijf keer bidden, geen riba, vasten, kledingvoorschriften) nog niet geopenbaard. Door de Shahada toonde je je trouw aan de Islam en werd je een vijand voor de Quraysh. Je werd lid van een beweging – en ooit zou daar oorlog van komen.

Mensen in Medina hadden dit probleem niet. Ze zagen de Islam en het sprak hen wel aan, ze voelden zich er goed bij. Maar toen kwam de oproep om uit te geven op het Pad van Allah, te migreren op het Pad van Allah, te strijden op het Pad van Allah,… De Quraysh komen er aan, dus ze moeten een leger vormen, maar: “Dat is niet waarvoor we lid zijn geworden! Ik bid gewoon graag en ik wil werken aan mijn Tajwied. Maar vechten? Ik ben een landbouwer. Ik heb niet eens een zwaard!”
Met andere woorden: toen ze Muslim werden, deden ze dat heel oprecht, maar wanneer ze ontdekten dat de Islam ook offers vraagt, van hun bezit en van hun eigen persoon, dan gingen ze twijfelen. En wie stond klaar om hen op te vangen en die twijfel te voeden? Abdulllah ibn Ubaid. Hij had politieke redenen voor zijn hypocrisie, maar hij kon teren op de mensen wiens geloof zwak was en omringde zich met hen.

Er zijn nog twee groepen die we moeten kennen voor we verder gaan.
Het gaat om twee groepen onder de Israëlieten.
Over één ervan hadden we het al: de leiders van de rabbi’s, die van bij het begin de Profeet (vzzmh) als een boodschapper hadden herkend. En dat maakte hen doodsbang want hun macht en status stonden op het spel. We hebben het nu wel over de Joden, maar dit probleem kan zich voordoen onder de religieuze leiders van èlke godsdienst. Wat ze dan doen, en dat deden die rabbi’s ook, is dat ze het volk opzetten tegen de “tegenstander” en hen verbieden om naar hem te luisteren.

De gewone Joden hadden hun geloof uit khutbahs geleerd en toen ze de Profeet (vzzmh) hoorden, begrepen ze: “Dit herkennen we. We hebben hierover geleerd in een khutbah.” Ze beseften dat Muhammad (vzzmh) voldeed aan alle tekenen van de laatste Profeet en bleven naar hem luisteren tot ze helemaal overtuigd waren. Dan liepen ze naar hun rabbi met het goede nieuws, maar daar kregen ze een nieuwe preek: “Ga niet aan de Muslims vertellen dat dit klopt, wan dan moet je je aansluiten en mee ten strijde trekken als het oorlog wordt. Dat wordt je dood. Zwijg! En ga maar beter niet meer naar ze toe, want als je van hen leert dan word je daar op de Dag des Oordeels op afgerekend.” (Er zijn zelfs vandaag Muslims die deze redenering volgen en liever niets leren om niet ter verantwoording te worden geroepen.)

Deze tweede groep zijn de gewone Joden van Medina die merkten dat wat de Profeet (vzzmh) verkondigde overeenstemde met wat zij hadden. Ze wilden het niet compleet afwijzen en dus zegden ze: “Wat wij hebben lijkt hier op. We hebben zoveel gemeenschappelijk: we geloven in Allah, en zo min of meer ook wel in het leven na de dood. Joepie, we gaan allemaal naar de hemel!” Wat slaan ze hier over? Het geloof in de Profeet (vzzmh)… Want als ze die aanvaarden, moeten ze hem aanvaarden en gehoorzamen. Dat is een andere vorm van hypocrisie waar ze wat ze hebben laten doorgaan voor “goed genoeg”.

De Ayaat die we zo meteen zullen bespreken gaan over de hypocrieten.
Maar ze slaan ook op dat deel van de Joodse gemeenschap
die vond dat wat ze hadden genoeg was om door te gaan voor “Iman.”

 

Bron: bayyinah.org – dag 4
Dit is geen letterlijke weergave maar een samenvatting van de vertaling.