Al Mutaffifien – je bedot enkel jezelf

Nouman Ali Khan overloopt met ons tijdens de Ramadan van 2017 Juz Amma. Dat zijn de Surahs die de meesten van ons (deels) kennen en in ons gebed gebruiken. Weten wat je zegt tijdens je gebed is belangrijk. Als je op dat moment de enorme schat achter één van de woorden kent, zal het ook niet meer zo moeilijk zijn om je te concentreren, om geraakt te worden door je gebed.
Een sprokkel uit Dag §: Surah Al Mutaffifin (Surah 83)

Allah wijdt een Surah aan mensen die taffaffa doen.
Wat is het dus dat ze doen?

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

We kijken naar dat van een marktkramer. Hij verkoopt bloem. Zijn klant koopt van hem een bepaald volume. Volumes mat je in die tijd of met een kruik, een kom, een zak. De verkoper vult de kom van de klant helemaal met bloem. Overvol.

afstrijken
Dan neemt hij een spatel waarmee hij het teveel wegveegt zodat je perfect het volume bloem krijgt dat je had besteld. Wanneer die verkoper ervoor zorgt dat zijn spatel een béétje gebogen is, zodat hij een beetje meer bloem terug weg schraapt, dan doet hij taffaffa. De klant staat erbij, kijkt ernaar en merkt niet dat hij niet de volle maat krijgt. Het verschil is zo klein dat het niet opvalt en de klant gaat tevreden naar huis.

Niemand VOELT zich dus bedrogen
maar Allah heeft het bedrog gezien.

“Oef, ik verkoop geen rijst in kommen en geen melk in kruiken. Dit slaat dus niet op mij.” O jawel. Dit gaat om alles waarbij jij van de ander verwacht dat hij je de volle maat geeft aan volume of kwaliteit – terwijl jij dat niet doet. Je zal snel boos reageren wanneer je loon onvolledig wordt uitbetaald of te laat, maar je ziet er niets mee in om je pauze van 15 minuten met 2 minuten te rekken, of extra lang met een collega te blijven praten terwijl je het niet over het werk hebt. Of de eeuwige grap van de poetsvrouw die het stof onder de mat veegt.
Het beeld toont ook het vertrouwen dat de klant in de verkoper heeft. Een garagehouder die je een dure herstelling aansmeert omdat hij merkt dat je toch niets van wagens snapt doet dus ook taffaffa. De groenteboer die in je kilo tomaten enkele gedeukte en rottende exemplaren verbergt doet taffaffa.

Bovendien wijst Allah ons er met het woord yoeghsiroen (Ayah 3) op dat die schade veel groter is dan je zou denken. Die persoon heeft minder waar voor zijn geld, moet dus meer betalen voor minder. Zijn gezin zal zaken tekort komen die hij hen anders wel had kunnen geven. Door jouw nalatigheid op het werk is het werk niet goed gedaan, het bedrijf lijdt reputatieverlies en er vallen ontslagen. Of anderen volgen je lakse voorbeeld en toch schrik je wanneer na enige tijd de regels strenger worden en de sfeer op het werk grimmiger. Allah zegt hier dat uiteindelijk dit soort bedrog geleidelijk aan een algemeen gebruik zal worden en onoverzichtelijke gevolgen. Allemaal op jouw rekening voor het Laatste Oordeel.

Bedenken ze dan niet dat ze ter
verantwoording zullen worden geroepen?

Allah zegt dat je je enkel zo kan gedragen wanneer er iets fundamenteel mis is met je Dien, met je geloof. Iman bestaat uit drie elementen: geloof in Allah, geloof in Risaalah (Openbaringen) en geloof in Akhirah (het Hiernamaals). Misbruik valt meestal terug te voeren tot een gebrek aan geloof in één van die drie. Vandaar dat Allah hier de vraag stelt: ”Hebben ze er dan nooit bij stilgestaan dat ze zullen moeten staan (voor het gerecht, het oordeel, staand voor Allah)?”

mutaff 83-7

Nu noemt Allah deze mensen foedjaar. Faadjir is een explosie, iets waarover je geen controle meer hebt. Dat Allah ze foedjaar noemt betekent dus dat dit schijnbaar miniem en “onschuldig” bedrog voor Allah heel veel uitmaakt en zware gevolgen heeft. Je daden zijn je al voor gegaan, staan als bewijsmateriaal in de rechtbank klaar…

WA MAA ADRAAKA MA SIDJIEN?

Allah is echt woedend nu. Na zo’n vraag komt in de Qran namelijk meestal een uitleg, hoe kort ook. Hier slingert Allah de Mutaffifien die vraag in het gezicht en wendt zich zonder meer af. Denk maar wanneer jij woedend bent: “Weet jij wel wat je mij hebt aangedaan?” maar je wacht niet op antwoord en je vult het ook zelf niet in. “Besef je wel wat dat betekent?” en je loopt weg.

En ze krijgen nog een nieuwe naam, die Foedjaar: Kaadhibien. Dit betekent niet “leugenaar (kaadhib)” maar dat je anderen leugenaars noemt: je loochent wat ze zeggen. Worden ze beschuldigd van bedrog, dan noemen ze hun slachtoffer een leugenaar. Spreekt iemand hen aan op hun misbruik, dan ontkennen ze. Het is echter ook een houding die het bestaan van het Laatste Oordeel ontkent – zelfs wanneer de dader beweert een gelovige Muslim te zijn.

Allah laat hier verstaan: je daden zeggen meer dan je woorden. We gelooft in het Laatste Oordeel en zelf eerlijk en rechtvaardig wil worden beoordeeld, begaat in dit leven niet dit soort bewuste en valse onrechtvaardigheid.

gelovig of niet

We kennen het beeld van bedekte harten (Ayah 14) ook van andere plaatsen in de Quran: het kwaad dat je doet en waarvan je niet tot inkeer komt veroorzaakt een vlek op je hart. Een volgende keer, een nieuwe vlek. Enzovoort tot het hele hart bedekt is met die vlekken (Raana) en ongevoelig is geworden. Alleen tauwbah kan het genezen en zuiveren.

KALLAA – Allah blijft boos want deze mensen verrichten geen Tawbah. Ze loochenen dat ze iets verkeerds doen en ze zijn er gerust op dat ze toch niet ter verantwoording zullen worden geroepen. Dat zwarte hart vormt een barrière tussen hen en Allah op de Dag des Oordeels. Ze krijgen Hem niet te zien maar worden met hun neus op de Hel gedrukt – en hoe angstaanjagend het beeld ook zal zijn, ze zullen niet kunnen weg kijken. En uiteindelijk worden ze in de Hel geworpen en het wordt ze nog eens goed duidelijk gemaakt: “Dit (de Hel, het Oordeel) is wat jullie loochenden.”

mutaff 83-16

Wat we hieruit leren:

Onze Dien roept op tot rechtvaardigheid
tegenover de hele mensheid
en Allah is woedend wanneer Hij onrecht ziet.
Hij verdedigt niet alleen Muslims
of gelovigen, maar elke mens.

Dit heeft dus niets te maken met geloof,
maar met wat Allah als rechtvaardig beschouwt.

Allah heeft in de Surah’s hiervoor
al laten verstaan dat Hij houdt van evenwicht.
In alles. Voor ons is het zaak om dat evenwicht
te respecteren en te handhaven in alles wat we doen.

 

Advertenties