Abasa – wie is de VIP?

Nouman Ali Khan overloopt met ons tijdens de Ramadan van 2017 Juz Amma. Dat zijn de Surahs die de meesten van ons (deels) kennen en in ons gebed gebruiken. Weten wat je zegt tijdens je gebed is belangrijk. Als je op dat moment de enorme schat achter één van de woorden kent, zal het ook niet meer zo moeilijk zijn om je te concentreren, om geraakt te worden door je gebed.
Een sprokkel uit Dag 3 : Surah Abasa (Surah 80)

Het verhaal van Surah Abasa kent vast zowat iedereen.  Toch is het goed ons de scène voor de geest te halen. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) staat de praten met enkele van de meest invloedrijke mensen van Quraysh. Net als andere profeten vroeger, wil Muhammad (vrede en zegeningen over hem) langs de leiders het hele volk, en langs de stad Mekka heel Arabië bereiken.

Maar net nu hij de aandacht heeft van die belangrijke mannen, komt er iemand zomaar ineens dat gesprek onderbreken. Abdullah ibn Um Maktum, een neef van de Profeet langs de kant van Khadijah, heeft hem gehoord en komt naar hem toe: “Geef me leiding!” Of volgens een andere overlevering “Leer me iets van wat Allah jou heeft geleerd!” Hij komt dus niet met een probleem of iets dringends waar hij mee zit, gewoon leergierig enthousiasme.

Natuurlijk kan je Abullah ibn Um Maktum wel begrijpen. Hij is zo enthousiast, zo gretig naar nieuwe kennis en inzichten, dat hij de normale omgangsvormen gewoon vergeet. Als je het niet snapt, kijk dan eens naar hoe fans zich gedragen rond hun idool.

Nu zit de Profeet echter in de knoei.

Daar staat hij, tussen twee geïnteresseerde toehoorders. Hij wil de ene niet teleurstellen en de andere kans ook niet kwijtspelen. Terwijl hij tussen de twee wordt verscheurd, komt als klap op de vuurpijl nu ook nog Openbaring en hij kan niet anders dan ze meteen te reciteren: Abasa wa tawalla – hij fronste en keerde zich af…

Abasa

Allah verwijt hem de frons. Een heel kleine frons, de lichtste vorm van ergernis, niet eens een boos of geërgerd gezicht, geen boos woord. Maar Allah grijpt in: Abasa

Wa tawalla

“En hij keerde zich af”. Muhammad (vrede en zegeningen over hem) had niets anders gedaan dan even checken met zijn gesprekspartners of ze zich goed voelden bij wat hij tot dan had verteld. Maar Allah zegt niet: hij keerde zich om, nee: “hij keerde zich af.” Allah stoort zich aan het feit dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) zich afkeerde van de onbeduidende blinde man om een woord te wisselen met de grote mijnheren. Sindsdien was het de Profeet (vrede en zegeningen over hem) die telkens Abdullah achterna liep en hem vroeg of hij iets voor hem mocht beteken, of hij iets nodig had… 

Dus… wie is dan de VIP in de ogen van Allah?

Hij keerde zich af van de blinde, zegt Allah. Door de aandacht te vestigen op zijn handicap laat Allah verstaan dat de man door zijn blindheid meer moeite had gedaan om tot bij de Profeet (vrede en zegeningen over hem) te geraken.

handicap

Tegelijk erkent de Quran hiermee de moeite van iedereen die een handicap heeft, welke ook, en de extra inspanningen die zij moeten leveren om de Dien te leren, om het gebed te leren, om in de moskee te geraken, …
Jammer genoeg worden net die mensen door onze Ummah het meest verwaarloosd, terwijl Allah zegt: deze man, met zijn gebrek, is belangrijker voor Allah dan de elite! Misschien iets om aan te werken in je moskee en madrassa?

Wie een handicap heeft, is ook op sociaal vlak vaak beperkt. Je kan niet alles doen wat anderen doen, wordt bekeken met medelijden, verwaarloosd,… Juist omdat ze zo vaak aan de kant worden gezet, zullen mensen met een handicap vaak luider praten en brutaler worden. Dus dat gedrag van Abdullah komt misschien niet eens voort uit onbeleefdheid en gebrek aan respect. Allah stelt dan ook in de volgende ayah: je hebt geen enkele manier om te weten of hij niet oprecht naar je toekwam om zich te zuiveren.

Een laatste pareltje:
Het woord voor zuiveren is niet
eens totale reiniging yatazakka
maar een stapje, een beetje, een eerste stap: yazakka.
Dat alleen al volstaat om voor Allah de belangrijkste te zijn!

Advertenties