Assalamu alykum!

EID Mubarak lieve mensen!

 

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

   

Assalamu alykum!

Ik hoop en bid dat we aan het einde van deze maand
betere Moslims zijn geworden dan we waren bij het begin.

En dat we toch IETS ervan zullen uitdragen
in ons dagelijks leven tijdens de komende maanden,
tot we insh’Allah opnieuw wat geesteskracht mogen tanken
in de volgende Ramadan.

Een Eid geschenk:

herontdek wat Eid – het woord – betekent!

video in het Engels:
https://www.youtube.com/watch?v=E7WS5QtWom4

vertaling in het Nederlands
http://mariaminislam.wordpress.com/2013/08/07/eid-al-fitr-wat-vieren-we/

Om gevoelens en inzichten van deze maand
ook tijdens de komende maanden te kunnen oproepen,
kan je uiteraard de altijd actuele “Pareltjes uit de Quran”
(“Quranic Gems” van Nouman Ali Khan) herlezen of herbeluisteren!

Nouman verstaat de kunst om in zijn bespreking van de Quranverzen
de kernboodschap prachtig naar voren te brengen met woorden en beelden
die ons raken: 
ONS leven als Muslim, ONZE vragen en zorgen

Pareltjes van 2013

vertalingen: http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014

vertalingen starten op http://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

25183868-gedetailleerde-illustratie-van-een-blauwe-religieuze-achtergrond-met-moskee-en-halve-maan

 

Broeder Nouman is niet zomaar iemand. Hij ligt aan de basis van het instituut Bayyinah: een instituut voor het Arabisch, in de USA. De grondgedachte is dat je de Islam, en in het bijzonder de Quran, nooit ècht kan begrijpen als je geen Arabisch kent.

In zijn spreekbeurten en lessen vertelt N.A. Khan dan ook op boeiende wijze over de Quran, aan de hand van de vele Tafasier die hij heeft bestudeerd, en met grote aandacht voor de rijkdom van de Arabische taal.

Het zijn geen pure Tafsirlessen, maar een vlotte mix van Tafsir, inzicht in het Arabisch, een frisse kijk op de samenleving, verdieping in de Islam… De lessen zijn stuk voor stuk pareltjes die deugd doen. De fijne nuances in Allah’s woordkeuze, het gebruik  van net dié meervoudsvorm, de volgorde van een zin … Het is geen toeval, het heeft een betekenis die je soms kippenvel bezorgt. En deze man weet hoe hij je dat op een bevattelijke wijze kan bijbrengen.

Hij verandert je kijk op de Quran.
Hij verdiept je inzicht in je eigen geloof.
Hij verrijkt je gebed wanneer je deze Surah’s reciteert.

meer over hem op https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/category/info/
of rechtstreeks op bayyinah.com

Je vindt de vertalingen op verschillende manieren weergegeven

* integraal
* een eigen samenvatting (onder “Verkort”)
* opmerkelijke uitspraken en citaten (onder “Post its”)
* Arabische woordbesprekingen (onder “Waardevolle woorden”)

Aangezien ik allicht niet de enige ben die bij het instuderen van de Quran voor het gebed begint bij de kortere, makkelijker aan te leren stukken, vertrek ik met mijn vertalingen ook daar.


Bovendien is het boeiend te zien hoe die stukjes,
die op het eerste gezicht
heel verschillende dingen behandelen,
prachtig met mekaar verbonden zijn in betekenis,
in doelstelling en zelfs op taalkundig vlak.
Een aanrader, nog voor je aan de Surah’s zelf begint:

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2011/12/02/de-laatste-tien-surahs-en-hun-verbanden/

Ik bid Allah om Zijn beloning voor Nouman Ali Khan, die nederig blijft terwijl zovelen aan zijn lippen hangen om van hem te leren. Ik bid om Allah’s zegen voor deze man, voor zijn werk, zijn collega’s en zijn familie, opdat we nog lang mogen leren van de enthousiaste en hedendaagse manier waarop hij ons helpt ons geloof te verdiepen.

Ik bid Allah dat Hij mij bijstaat om dit mooie werk op de juiste manier te vertalen en de juiste stukken te kiezen voor de samenvattingen. Ik smeek Hem dat Hij dit werk van mij aanvaardt en het vruchtbaar laat zijn voor jou en iedereen die het leest.

Moge Allah ons zegenen
met een ontvankelijk hart voor Zijn Boodschap

en met nog meer predikers zoals Nouman Ali Khan 
die deze Boodschap voor ons toegankelijk maken.

Moge Hij ONS, onszelf,
tot getuigen maken voor de mensen rondom ons,

zoals Hij het ons opdraagt
doordat Hij 
de Quran heeft gegeven
als Leiding voor de MENSHEID,
voor iedereen.

Amien

LEVEN VOLGENS ALLAH’S BOEK (Parels van de Quran 2014 – afl 26)

En als zij zich aan de Tauraat vastgehouden hadden en aan de Indjiel
en aan wat hun van hun Heer werd neergezonden,
dan hadden zij gegeten van wat boven hen en onder hun voeten was.
Onder hen is een gematigde gemeenschap,
maar van velen van hen is het slecht wat zij doen.

Lees verder

DE QURAN VOLSTAAT (Parels uit de Quran – 2014 afl 24)

Vertaling:
En toen Moesa op de met Ons afgesproken tijd was gekomen
en zijn Heer tot hem had gesproken, zei hij: “Mijn Heer, toon U aan mij.”
Hij zei: “Jij zult Mij nimmer (kunnen) zien, maar kijk naar de berg.
Als deze op zijn plaats blijft, dan zal je Mij zien.”
En toen zijn Heer zich aan de berg zichtbaar maakte,
maakte Hij deze tot pulver en Moesa viel bewusteloos ter aarde.
En toen hij weer bij bewustzijn was gekomen, zei hij:
“Heilig bent U! Ik wend mij berouwvol tot U
en ik ben de eerste van de gelovigen.”   (7:143)
Hij (Allah) zei: “O Moesa, voorwaar Ik heb jou uitverkoren boven de mensen,
door middel van Mijn Boodschap aan jou en Mijn woord. Neem dan wat Ik
aan jou heb gegeven (de Tauraat) en behoor tot de dankbaren.”  (7:144)

Lees verder

DE TIJDELOZE VOLMAAKTHEID VAN DE ISLAM (Parels uit de Quran – 2014 afl 23)

Vertaling:
En Wij brachten de Kinderen van Israël naar de overkant van de zee.
En toen zij een volk ontmoetten dat opging in het vereren van hun afgodsbeelden,
zeiden zij: “O Moesa, maak voor ons een god zoals hun goden.
”Hij zei: “Voorwaar, jullie zijn een onwetend volk.” Lees verder