Assalamu alykum!

Assalamu alykum!

Op deze blog verzamel ik voor jou lessen over de Quran,
met als leraar Nouman Ali Khan.

Nu heeft broeder Nouman met Quran Weekly een prachtig project opgezet voor de Ramadan, waarbij hij elke dag één vers bespreekt uit de Juz die we normaal die dag zouden lezen. Eén vers is heel weinig, natuurlijk. Maar als je zoveel leest … blijft er vaak niet veel hangen. Dan is het eigenlijk heel verstandig om er één element uit te halen.

Noem het maar het aandachtspunt voor die dag.
De keuze valt ook steevast op verzen
die ons echt wel aan het hart liggen:
ONS leven als Muslim,
ONZE vragen en zorgen,
ONZE problemen …

Je vindt de vertalingen van die bijdragen hier:

http://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2013/07/24/pareltjes-uit-de-quran-1-vers-per-juz/  en kies uit de lijst de Juz die je zoekt! Ik hoop dat het je evenveel goed doet als mij!

 

 

cropped-ramadan-moon.jpg

 

Broeder Nouman is niet zomaar iemand. Hij ligt aan de basis van het instituut Bayyinah: een instituut voor het Arabisch, in de USA. De grondgedachte is dat je de Islam, en in het bijzonder de Quran, nooit ècht kan begrijpen als je geen Arabisch kent.

In zijn spreekbeurten en lessen vertelt N.A. Khan dan ook op boeiende wijze over de Quran, aan de hand van de vele Tafasier die hij heeft bestudeerd, en met grote aandacht voor de rijkdom van de Arabische taal.

Het zijn geen pure Tafsirlessen, maar een vlotte mix van Tafsir, inzicht in het Arabisch, een frisse kijk op de samenleving, verdieping in de Islam… De lessen zijn stuk voor stuk pareltjes die deugd doen. De fijne nuances in Allah’s woordkeuze, het gebruik  van net dié meervoudsvorm, de volgorde van een zin … Het is geen toeval, het heeft een betekenis die je soms kippenvel bezorgt. En deze man weet hoe hij je dat op een bevattelijke wijze kan bijbrengen.

Hij verandert je kijk op de Quran.
Hij verdiept je inzicht in je eigen geloof.
Hij verrijkt je gebed wanneer je deze Surah’s reciteert.

meer over hem op https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/category/info/
of rechtstreeks op bayyinah.com

Je vindt de vertalingen op verschillende manieren weergegeven

* integraal
* een eigen samenvatting (onder “Verkort”)
* opmerkelijke uitspraken en citaten (onder “Post its”)
* Arabische woordbesprekingen (onder “Waardevolle woorden”)

Aangezien ik allicht niet de enige ben die bij het instuderen van de Quran voor het gebed begint bij de kortere, makkelijker aan te leren stukken, vertrek ik met mijn vertalingen ook daar.


Bovendien is het boeiend te zien hoe die stukjes,
die op het eerste gezicht
heel verschillende dingen behandelen,
prachtig met mekaar verbonden zijn in betekenis,
in doelstelling en zelfs op taalkundig vlak.
Een aanrader, nog voor je aan de Surah’s zelf begint:

https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2011/12/02/de-laatste-tien-surahs-en-hun-verbanden/

Ik bid Allah om Zijn beloning voor Nouman Ali Khan, die nederig blijft terwijl zovelen aan zijn lippen hangen om van hem te leren. Ik bid om Allah’s zegen voor deze man, voor zijn werk, zijn collega’s en zijn familie, opdat we nog lang mogen leren van de enthousiaste en hedendaagse manier waarop hij ons helpt ons geloof te verdiepen.

Ik bid Allah dat Hij mij bijstaat om dit mooie werk op de juiste manier te vertalen en de juiste stukken te kiezen voor de samenvattingen. Ik smeek Hem dat Hij dit werk van mij aanvaardt en het vruchtbaar laat zijn voor jou en iedereen die het leest.

Moge Allah ons zegenen
met een ontvankelijk hart voor Zijn Boodschap

en met nog meer predikers zoals Nouman Ali Khan 
die deze Boodschap voor ons toegankelijk maken.

Moge Hij ONS, onszelf,
tot getuigen maken voor de mensen rondom ons,

zoals Hij het ons opdraagt
doordat Hij 
de Quran heeft gegeven
als Leiding voor de MENSHEID,
voor iedereen.

Amien

“Wat vinden jullie indien Allah jullie horen en jullie zien wegnam?”


Zeg (O Moehammad):
“Wat vinden jullie 
indien Allah
jullie horen en jullie zien wegnam

en jullie harten verzegelde:
welke andere god dan Allah
zou jullie die teruggeven?” (…)

De Edele Quran 6:46

Een jonge vrouw wordt op haar twintigste langzaam doof door het syndroom van Usher. Veertig jaar later krijgt ze een implantaat waardoor ze weer kan horen. De eerste klanken maken enorme emoties los…

Horen is zo dagdagelijks… Staan we er wel genoeg bij stil hoe fantastisch het is dat we het kunnen? Het is lente, we horen vogels kwetteren, kikkers kwaken, lammetjes blaten… We horen en herkennen de stemmen van mensen die ons dierbaar zijn…

Nooit kunnen we genoeg dankbaar zijn voor dit geschenk. En dat is er maar één van de ontelbare onverdiende gunsten die Allah ons dag in dag uit geeft.

Ik vraag Allah om vergiffenis
omdat ik het allemaal zo vanzelfsprekend vind
omdat ik Hem niet vaak genoeg bedank
omdat ik Zijn geschenken niet altijd gebruik
op een manier die Hij graag heeft.

Hieronder geef ik je de link naar Joanne’s wonderbaarlijke ogenblikken en de tranen van geluk. Ik hoop en bid dat het jou net zo dankbaar stemt als mij!

http://www.hbvl.be/nieuws/in-de-rand/aid1560920/vrouw-die-na-40-jaar-weer-kan-horen-barst-in-tranen-uit-video.aspx

 

En Hij is Degene Die voor jullie
het gehoor en gezichtsvermogen
en de harten geschapen heeft.
Weinig dankbaarheid tonen jullie!

De Edele Quran 23:78

En Allah bracht jullie
uit de buiken van jullie moeders voort
terwijl jullie niets wisten.
En Hij gaf jullie het gehoor
en het zicht en de harten.
Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen.

De Edele Quran 16:78

Vier jij de verjaardag van de Profeet?

Hopelijk niet!
We hebben 2 Eids, heeft hij ons geleerd: Fitr en Adha. Daar stopt het!

Dus geen verjaardagen. Geen mensen ophemelen. Ook hèm niet, hoezeer we hem ook respecteren, hoeveel we ook van hem houden, hoe belangrijk hij ook is aangezien Allah zegt dat we hem moeten gehoorzamen…

We moeten begrijpen dat zijn streven en onderricht
niet alleen bedoeld waren om te worden
bewonderd tijdens openbare toespraken,
maar om in het alledaagse leven
in de PRAKTIJK te worden gebracht.

 

Lees de hele overweging hierbij op:  <http://mariaminislam.wordpress.com/2011/12/29/profeet-muhammad-verraden/>

Dit bericht is geplaatst op 4 januari 2014, in In de rand.

Islam en respect voor Profeet Muhammad (sas)

 

Voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige
en een verkondiger en een waarschuwer.
Opdat jullie in Allah en Zijn Boodschapper zullen geloven
en jullie hem helpen en hem eren en Zijn Lof prijzen,
‘s ochtends en ‘s avonds.“

(De Edele Quran 48:8-9)

Surah’s 47, 48 en 49 vormen samen een cursus over onze relatie met de Profeet (vrede en zegeningen over hem). Om deze twee Ayaat goed te begrijpen, moet je het concept van Iltifaat begrijpen. Met een voorbeeld snap je het zo. In een klas waar een leerling wordt aangeduid om toezicht te houden terwijl de leerkracht weg is, zegt die leerkracht: “Jullie werken verder, en jij houdt een oogje in het zeil!” In deze twee Ayaat sprak Allah eerst de Profeet (vrede en zegeningen over hem) aan, en in de tweede Ayah sprak Hij ieder van ons aan.

Allah zegt dus tegen de Profeet (vrede en zegeningen over hem):
“Zonder enige twijfel: Wij hebben jou gezonden als een getuige”.
Als hij een getuige is, zal hij getuigenis afleggen over iedereen die daar was! Dat maakt de Sahaba doodsbang.
Dus geeft Allah hen opnieuw hoop: “En We hebben je gezonden als een brenger van goed nieuws!”
Nu voelen ze zich weer aangemoedigd. “En We hebben je gezonden als een waarschuwer!”

Nu richt Allah zich tot de Muslims. Het slaat ook op ons! Ik heb jou, Mohammad (vrede en zegeningen over hem), als een getuige, als brenger van goed nieuws en als een waarschuwer gezonden opdat JULLIE kunnen geloven in Allah en Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen over hem)!  “Wa tu’azziroehoe” Wat een prachtig woord: “JULLIE moeten hem eren, hem helpen, vanuit een overweldigend gevoel van respect voor hem.” Zo’n enorm gevoel van respect dat je iemand helpt, niet omdat hij hulp NODIG heeft, maar omdat je het niet zou kunnen verdragen dat hij iets moet doen als JIJ er bent! Dat is “ta’azier”.

Maar hoe kunnen wij hem helpen?!
Hij is er niet meer!

Allah zal ons dat leren met de Du’a die de Profeet (vrede en zegeningen over hem) verrichtte: “O Allah, help eenieder die de Dien van Muhammad helpt.” Door de Dien van de Boodschapper te helpen, eren we tegelijk hèm. Stel je voor! Je maakt het niet alleen tot je intentie om Allah, azza wadjal, te behagen maar een onderdeel van een gewettigde intentie is ook dat je die dingen doet vanwege dat overweldigende gevoel van respect en ontzag voor Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen over hem). “En je moet de perfectie van Allah verkondigen, dag en nacht!”

Wat betekent het dat dit hier aan het einde staat?
Als je Zijn Boodschapper niet respecteert
zal je niet in staat zijn respect te hebben voor Allah.

Bron: Pareltjes uit de Quran – Juz 26
Integrale vertaling Nederlands:
http://mariaminislam.wordpress.com/2013/08/02/pareltjes-van-de-quran-juz-26/

Bespreking in het Engels, door Nouman Ali Khan:
http://www.youtube.com/watch?v=v_zrDh9Ny8g&list=PLHPW7nn9Wmb4D4uXughue9A8zUsinaelQ

Het Youtube kanaal van Quran Weekly:
http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Islam en goede vrienden

“Maar wat zich bij Allah bevindt is beter en blijvender
voor hen die geloven en die op hun Heer vertrouwen.”

(De Edele Quran 42:36-37)

Allah zegt: “Alles wat jullie werd gegeven zijn nutsvoorzieningen, tijdelijke zaken om te genieten en te gebruiken. En wat Allah heeft, is beter en het gaat langer mee.” Je hebt een toffe “kar”? Allah heeft een betere kar en die zal langer meegaan. Je hebt een huis? Allah heeft een beter huis en het zal langer meegaan!

Alles wat Allah ons zal geven zal beter zijn en het zal langer duren. 

“En ze vertrouwen er volledig op dat wat Allah hen in Akhirah (het Hiernamaals) zal geven inderdaad beter IS.” Zelfs al heb je een goed leven, wat Allah je zal geven is beter en het duurt langer. Dat is het geloof waarmee je moet leven.

Allah zegt: “Willen jullie mensen van het Hiernamaals zijn?
Het eerste wat je me dan geeft is dat je geen grote zonden begaat!”

Grote zonden, zoals het verbruik van haraam, de zina van de ogen, iemand doden en riba (intrest) verbruiken, verdienen en ondersteunen! Je kan jezelf mettertijd verbeteren en werken aan de kleinere punten, maar de EERSTE prioriteit zijn de belangrijkste, grote zonden! Zelfs al zeg je: “Ik zit in een onschuldige zakenbranche: ik doe immobiliën!” OK, dat is onschuldig genoeg … “Maar ik verhuur mijn opslagplaats aan een club.” Je bent misschien niet de verdorvene, maar je bent de oorzaak van verderf! Je bent medeplichtig!

Houd dus eerst en vooral op met de grote dingen!
En dan de tweede verdedigingslijn: 

Stop met alle vormen van schaamteloosheid.

Ik heb heel specifiek schaamteloosheid benadrukt terwijl ik met jullie praatte: daten, pornografie, dat soort zaken… Waarom? Omdat Allah de grote zonden nam, en meteen nadat Hij die onder de aandacht heeft gebracht, verwijst Hij NOG eens, apart, naar schaamteloosheid en alle vormen ervan. Elke daad ervan, elke blijk ervan, alles wat je er zelfs maar in de buurt brengt… vermijd het allemaal!

Dus hoe ga jij jezelf omringen met mensen die je zullen helpen
de grote zonden te vermijden, die goed gezelschap voor je zijn
en je op de goede weg houden? En als je eens afglijdt dan zijn zij er
om je tegen te houden en weer op te pikken.

Bron: Pareltjes uit de Quran – Juz 25
Integrale vertaling Nederlands:

http://mariaminislam.wordpress.com/2013/08/01/pareltjes-van-de-quran-juz-25/

Bespreking in het Engels, door Nouman Ali Khan:
http://www.youtube.com/watch?v=iLvV_1JT2Ik&list=PLHPW7nn9Wmb4D4uXughue9A8zUsinaelQ

Het Youtube kanaal van Quran Weekly:
http://www.youtube.com/user/QuranWeekly

Islam en emotioneel evenwicht


“En zij had het (geheim) bijna onthuld

als Wij haar hart niet versterkt hadden,
zodat zij tot de gelovigen behoorde.”

Alle mensen zullen ooit wel eens iets meemaken dat hen emotioneel traumatiseert. Dat is een realiteit waarmee zoveel mensen worden geconfronteerd. Deze specifieke Ayah is voor mij een Ayah van grote hoop. Want als mensen emotionele schade oplopen, dan hebben ze het gevoel dat ze zich daar nooit meer van kunnen herstellen om verder te gaan met hun leven.

De moeder van Moesa had de kolossale taak haar baby op te nemen en in het water te leggen! Een moeder moet haar kind in het water leggen! Je kan je niet inbeelden dat een moeder zoiets zou doen! Maar ze heeft twee mogelijkheden: toekijken hoe haar kind wordt afgeslacht door soldaten, voor haar ogen, of het kind in een mandje leggen (dat nog niet eens is getest op waterbestendigheid) en hem zomaar in de rivier gooien… En Allah zegt: Dat was door Allah’s inspiratie, want ze had dit zelf emotioneel niet kunnen opbrengen. Allah gaf haar de kracht om dat te kunnen doen.

Hij zegt: “Het hart van Moesa’s moeder werd geleegd”. Het trauma haar kind te moeten loslaten, dat ze moest toekijken hoe het wegdreef op de rivier en dat ze er niet meer bij kon… En je weet niet eens wat hem overkomt! Haar hart werd leeg, ontdaan van alle emotie… Je weet wel: wanneer iemand traumatisch nieuws te horen krijgt en je doet zo (beweegt z’n handen voor z’n ogen)? Ze knipperen nog niet eens met hun ogen, ze zeggen niets, ze zijn gewoon stil… Ze zijn emotioneel verlamd. Dat is de fase die zij bereikte.

“Hadden Wij haar hart niet gesterkt”, niet bijeengehouden… Allah nam haar “foeaad”. Dat is haar hart en het staat in vuur en vlam. En in dezelfde Ayah gebruikt Hij een ander woord voor “foeaad” en dat is “qalb”: Hij kalmeerde haar hart en voerde haar terug naar een normale toestand. Wij zijn soms niet in staat ons emotioneel te herpakken, maar we leren in deze Ayah dat Allah het vermogen heeft om ons te laten helen en verder te gaan (met ons leven).

Je kan bij jezelf zeggen: “Ik kàn het emotioneel niet opbrengen om je vergiffenis te schenken!” Maar Allah zegt: “Ik (ver)bind je hart en Ik geef je dat vermogen.” Je kan in je hart zeggen: “Ik ben te diep gekwetst door wat er is gebeurd.” Maar Imaan, geloof en vertrouwen in Allah, volstaat opdat je in staat zou zijn door te gaan met je leven.

En zij is géén Profeet! Ze is gewoon een gelovige.
Wat betekent dat dit een kans is voor jou en mij!
Welk emotioneel trauma je ook doormaakt, weet dat Allah
kàn tussenkomen en je gemoedsrust kan schenken.

Wat er ook is gebeurd dat jou zo heeft getekend,
Allah kan dat litteken helemaal verwijderen.

Bron: Pareltjes uit de Quran – Juz 20
Integrale veratlinng Nederlands:
http://mariaminislam.wordpress.com/2013/07/27/pareltjes-van-de-quran-juz-20/

Bespreking in het Engels, door Nouman Ali Khan:
http://www.youtube.com/watch?v=DzSDr5xiGIE&list=PLHPW7nn9Wmb4D4uXughue9A8zUsinaelQ&index=20
Het youtube-kanaal van Quran Weekly: http://www.youtube.com/user/QuranWeekly